Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 3940 PLN
Górnik 6050 PLN
Asystent sprzedaży 4640 PLN
HR Specialist 4280 PLN
Analityk do spraw IT 10360 PLN
Dyspozytor 4040 PLN
Programista C/C++ 12600 PLN
Operator ładowarki 4510 PLN
Spiker radiowy 3490 PLN
Audit manager 13960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”

29.06.2018 Karolina Garstka
W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku” przeanalizowaliśmy wynagrodzenia 1 543 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W 2017 roku mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wyniosła 40 tys. PLN. Jest ona o prawie 4,8% niższa niż w 2016 roku i o ponad 11,1% niż w roku 2015. Dane zostały przedstawione na wykresie 1.

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w latach 2011 - 2017

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”Biorąc pod uwagę branże, najwyższą medianę wynagrodzeń stwierdzono w spółkach telekomunikacyjnych. Mediana płac w tym sektorze w 2017 wyniosła 180 tys. PLN. Należy dodać, że branża ta nie ma licznej reprezentacji na GPW. Drugą najlepiej opłacaną branżą są banki. Wartość środkowa wynagrodzeń to 165,5 tys. PLN. Na trzecim miejscu znajduje się przemysł wydobywczy z medianą 81 tys. PLN. Dane zostały przedstawione na schemacie 1.

Branże z najwyższą medianą wynagrodzeń w 2017 roku

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”W 2017 roku mediana wynagrodzeń członków RN w indeksie WIG 20 wyniosła 119,5 tys. PLN. Jest zbliżona do wartości środkowych z roku 2013 i 2014, kiedy to jej wysokość była równa 120 tys. PLN. Jednocześnie jest niższa o ponad 20,3% niż w roku 2016. Na wartość mediany wynagrodzeń w spółkach WIG 20 miała wpływ duża rotacja w spółkach Skarbu Państwa w ostatnich 2 latach. Dane zaprezentowano na schemacie 2.

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych w WIG 20 w latach 2013 - 2017

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”Najwyższe wynagrodzenie wśród przewodniczących rad nadzorczych otrzymał przewodniczący spółki Robyg SA. Jego płaca wyniosła 5,8 mln PLN. Jest o 1,4% niższa niż w roku 2016. Wśród wiceprzewodniczących największe wynagrodzenie otrzymała osoba nadzorująca z PBG SA. Jej płaca to ponad 1,2 mln PLN. Najlepiej wynagradzanym członkiem rady był członek rady spółki Lubawa SA. Otrzymał on w 2017 roku 822 tys. PLN. Najwyższe wynagrodzenie wśród sekretarzy wyniosło 672,7 tys. PLN i zostało wypłacone w Konsorcjum Stali SA. Dane dotyczą osób, które przepracowały cały 2017 i zostały przedstawione w tabeli 1.

Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych w 2017 pełniący różne funkcje

nazwa spółki

funkcja w RN

wynagrodzenie całkowite
wypłacone w 2017 roku

Robyg SA

przewodniczący RN

5 790 000

PBG SA

wiceprzewodniczący RN

1 234 000

Lubawa SA

członek RN

822 000

Konsorcjum Stali SA

sekretarz RN

672 700

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”O raporcie


Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku”. W badaniu przeprowadziliśmy analizę płac 1 543 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport zawiera:


Analizy wynagrodzeń członków rad nadzorczych
  • dane ogólne o wynagrodzeniach osób zasiadających w RN,

  • wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w RN,

  • wynagrodzenia osób zasiadających w RN o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, zysku netto, zysku brutto, zysku operacyjnego, zatrudnienia oraz wskaźników EPS i free float.

Rankingi


  • 20 przewodniczących RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 wiceprzewodniczących RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 członków RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 20 sekretarzy RN z najwyższym wynagrodzeniem,

  • 100 najlepiej wynagradzanych członków RN.


Karolina Garstka

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku
  • 1 543 członków rad nadzorczych
  • 377 spółek giełdowych
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".