Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 5130 PLN
Brygadzistka 6050 PLN
Blacharz samochodowy 6200 PLN
Nauczyciel stażysta 4450 PLN
Aparatowy procesu 5860 PLN
Monter drzwi 5280 PLN
Kreślarz 5980 PLN
Scrum Master 13750 PLN
Opiekun medyczny 4370 PLN
Operator prasy 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”

18.09.2015 Konrad Akowacz
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”. W badaniu uwzględnione zostały dane o rocznych wynagrodzeniach dla 1484 osób zasiadających w radach nadzorczych spółek giełdowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że mediana wynagrodzenia członków rad nadzorczych wyniosła w 2014 roku 42 000 PLN i była na porównywalnym poziomie, co w 2013 roku.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących różne funkcje


Najwięcej w 2014r. zarobili przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 60 000 PLN, a co czwarta osoba otrzymywała pensję powyżej 142 000 PLN. Najlepiej zarabiającym przewodniczącym rady nadzorczej w 2014r. był Oscar Kazanelson (Robyg SA), który otrzymał 3 616 000 PLN. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych przeciętnie otrzymywali 45 582 PLN. Najniżej opłacani w 2014 roku byli członkowie rad nadzorczych. Mediana ich zarobków wyniosła 38 947 PLN, a 25% otrzymało mniej niż 16 000 PLN.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących różne funkcje

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach zaliczanych do różnych indeksów


W 2014 roku najwyżej opłacani byli członkowie rad nadzorczych największych polskich spółek zaklasyfikowanych do indeksu WIG20. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 120 000 PLN. Znacznie niższe wynagrodzenia otrzymały osoby zasiadające w radach nadzorczych średnich spółek z mWIG40. Mediana ich rocznej płacy wyniosła 81 920 PLN. Natomiast najniżej wynagradzani byli członkowie rad nadzorczych małych spółek notowanych w ramach sWIG80. Połowa z nich zarobiła mniej niż 59 000 PLN.

Mediany rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych
w spółkach zaliczanych do różnych indeksów

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Zarobki członków rad nadzorczych w spółkach z różnych branż


Najwięcej w 2014 roku zarobili członkowie rad nadzorczych w spółkach z branży telekomunikacyjnej. Mediana ich płacy wyniosła 162 500 PLN. Drugą najlepiej opłacaną branżą były banki. Mediana wynagrodzeń członków ich rad nadzorczych wyniosła 142 000 PLN. Na trzecim miejscu znalazły się wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych spółek z branży ubezpieczeniowej. Połowa z nich zarobiła więcej niż 120 000 PLN

Mediany wynagrodzeń członków rad nadzorczych
spółek z poszczególnych branż

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”O raporcie


Raport "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW" ukazuje się po raz piąty. W tegorocznej edycji badania analizie poddano wynagrodzenia 1 484 osób pełniących funkcję w radach nadzorczych przez cały 2014 rok. Z badania wykluczeni zostali członkowie rad nadzorczych, którzy w 2014 roku nie pobierali wynagrodzenia lub spółki, które nie opublikowały informacji na temat ich rocznych pensji.
W raporcie analizie poddano wynagrodzenia członków rad nadzorczych ze względu na pełnioną przez nich funkcję, przynależność spółki indeksu giełdowego, przynależność branżową oraz parametry finansowe. Ostatnią część raportu stanowią rankingi wynagrodzeń najlepiej zarabiających członków rad nadzorczych.Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".