Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik samochodowy 5030 PLN
Sprzątacz pojazdów 4220 PLN
Szwaczka 4370 PLN
Sprzedawczyni 4750 PLN
Lekarz pediatra 13090 PLN
Projektant mody 7190 PLN
Javascript developer 10380 PLN
Szlifierz CNC 5490 PLN
E-commerce manager 9380 PLN
Technik akustyk 4510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportów -
Wynagrodzenia członków zarządów
i rad nadzorczych banków w 2018 roku

03.06.2019 Konrad Akowacz
Rok 2018 nie był łatwym okresem dla banków w Polsce. O ile aktywa 13 banków notowanych na GPW wzrosły w stosunku do 2017 roku o 12% (do niewyobrażalnej kwoty 1 434 601 983 000 PLN, czyli prawie 1,5 biliona złotych), to zysk netto w 2018 roku zmalał o 21%). Głównym motorem napędowym spadku była oczywiście grupa banków Leszka Czarneckiego, na czele z Idea Bankiem, który na straty w zeszłym roku spisał prawie 1,9 mld PLN. Jak przełożyło się to na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących? Odpowiadamy poniżej.

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku


Na wykresie pierwszym zaprezentowane zostały przedziały w których zarabia połowa osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach banków. Górne ograniczenie przedziału, to granica powyżej której zarabiało 25% najlepiej opłacanych menedżerów, a dolne, to granica poniżej której zarabiało 25% najmniej zarabiających. Najwyższe w 2018 roku były zarobki prezesów zarządów. Wynagrodzenia wiceprezesów i członków zarządów były zbliżone do siebie. Co ciekawe, jeżeli z analiz wyłączymy banki w których bezpośredni lub pośredni udział ma Skarb Państwa to mediana wynagrodzeń wiceprezesów zarządów rośnie o 35%, a prezesów zarządów o niemal 50%. Tak duża różnica wynika ze stopniowego wprowadzania założeń ustawy kominowej w „państwowych” bankach, która ogranicza wynagrodzenie menedżerów do kwot nie wyższych niż 1,7 mln PLN rocznie (dla wynagrodzeń za rok 2018). Ponadto liczne roszady w „państwowych” bankach sprawiły, że staż menedżerów jest dosyć krótki, co ogranicza wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które w bankach naliczane jest stopniowo w kolejnych latach.

Przedział przeciętnych zarobków
członków zarządów banków pełniących poszczególne funkcje

Wykres

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku”


Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku


Na wykresie drugim prezentujemy przedziały w których zarabiało 50% osób pełniących poszczególne funkcje w radach nadzorczych banków. Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych. Połowa z nich zarobiła w przedziale 160 – 600 tys. PLN. Tak duże zróżnicowanie wynika z wysokich (jak na standardy rad nadzorczych) wynagrodzeń założycieli banków, którzy często pełnią funkcję przewodniczących rad nadzorczych. Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących. Podobnie, jak w przypadku wynagrodzeń w zarządach, po wyłączeniu z analiz banków pod kontrolą Skarbu Państwa mediany wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje wzrastają. I tak przewodniczący w „niepaństwowych” bankach zarobili o 10% więcej, a członkowie rad o ponad 20% więcej. Porównywalne były tylko wynagrodzenia wiceprzewodniczących.

Przedział przeciętnych zarobków
członków rad nadzorczych banków pełniących poszczególne funkcje

Wykres

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku”


Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych banków w 2018 roku


Najwięcej wśród osób pełniących funkcje w zarządach banków zarobił Wojciech Sobieraj. Co ciekawe, nie pełni on funkcji w zarządzie Alior Banku od 2017 roku. Na wypłacone wynagrodzenie złożyły się premie za poprzednie lata i świadczenia po okresie zatrudnienia. Wynagrodzenia zajmujących drugie i trzecie miejsce w rankingu, nadal urzędujących prezesów banków Handlowego i Millennium były zbliżone do siebie.

W przypadku członków rad nadzorczych pierwsze i trzecie miejsce zajął Leszek Czarnecki. Podane wynagrodzenia to kwoty zaraportowane odpowiednio w sprawozdaniach finansowych Getin Holding i Getin Noble Banku. Drugie miejsce zajął John Power z Santandera. Większość jego wynagrodzenia stanowiła jednak kwota za nadzór nad integracją z Deutsche Bankiem, a nie za samo zasiadanie w radzie nadzorczej.

Ranking najlepiej zarabiających osób
pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych banków

imię i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie roczne PLN

zarząd

Wojciech Sobieraj

prezes zarządu

5 625 000

Sławomir Sikora

prezes zarządu

5 340 000

Joao Bras Jorge

prezes zarządu

5 304 950

rada nadzorcza

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

1 471 000

John Power

członek RN

1 088 800

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

675 000

 

Opracowano na podstawie raportów Sedlak & Sedlak
„Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku”


Podsumowanie


Jeżeli poszukują Państwo informacji o zarobkach w zarządach i radach nadzorczych banków to bardziej szczegółowe dane są dostępne w raportach Sedlak & Sedlak o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych banków. Raporty zawierają porównanie wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach i radach w bankach o różnej wielkości aktywów, różnym zatrudnieniu czy różnych zyskach. W tym roku przygotowaliśmy też osobne analizy dla banków poza kontrolą Skarbu Państwa. Analizy dla członków rad nadzorczych przedstawiają dane o wynagrodzeniach w komitetach audytu i uwzględniają status niezależności poszczególnych osób.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".