Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 7913 PLN
Energetyk 5070 PLN
Demand planner 5071 PLN
Nauczyciel chemii 3251 PLN
Krawcowa 2118 PLN
Specjalista SEO 4210 PLN
Doradca inwestycyjny 6264 PLN
Internal IT Auditor 8302 PLN
IT Quality Assurance 7413 PLN
Wytaczarz 4066 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportów -
Wynagrodzenia członków zarządów
i rad nadzorczych banków w 2018 roku

03.06.2019 Konrad Akowacz
Rok 2018 nie był łatwym okresem dla banków w Polsce. O ile aktywa 13 banków notowanych na GPW wzrosły w stosunku do 2017 roku o 12% (do niewyobrażalnej kwoty 1 434 601 983 000 PLN, czyli prawie 1,5 biliona złotych), to zysk netto w 2018 roku zmalał o 21%). Głównym motorem napędowym spadku była oczywiście grupa banków Leszka Czarneckiego, na czele z Idea Bankiem, który na straty w zeszłym roku spisał prawie 1,9 mld PLN. Jak przełożyło się to na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących? Odpowiadamy poniżej.

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku


Na wykresie pierwszym zaprezentowane zostały przedziały w których zarabia połowa osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach banków. Górne ograniczenie przedziału, to granica powyżej której zarabiało 25% najlepiej opłacanych menedżerów, a dolne, to granica poniżej której zarabiało 25% najmniej zarabiających. Najwyższe w 2018 roku były zarobki prezesów zarządów. Wynagrodzenia wiceprezesów i członków zarządów były zbliżone do siebie. Co ciekawe, jeżeli z analiz wyłączymy banki w których bezpośredni lub pośredni udział ma Skarb Państwa to mediana wynagrodzeń wiceprezesów zarządów rośnie o 35%, a prezesów zarządów o niemal 50%. Tak duża różnica wynika ze stopniowego wprowadzania założeń ustawy kominowej w „państwowych” bankach, która ogranicza wynagrodzenie menedżerów do kwot nie wyższych niż 1,7 mln PLN rocznie (dla wynagrodzeń za rok 2018). Ponadto liczne roszady w „państwowych” bankach sprawiły, że staż menedżerów jest dosyć krótki, co ogranicza wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które w bankach naliczane jest stopniowo w kolejnych latach.

Przedział przeciętnych zarobków
członków zarządów banków pełniących poszczególne funkcje

Wykres

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku”


Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku


Na wykresie drugim prezentujemy przedziały w których zarabiało 50% osób pełniących poszczególne funkcje w radach nadzorczych banków. Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych. Połowa z nich zarobiła w przedziale 160 – 600 tys. PLN. Tak duże zróżnicowanie wynika z wysokich (jak na standardy rad nadzorczych) wynagrodzeń założycieli banków, którzy często pełnią funkcję przewodniczących rad nadzorczych. Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących. Podobnie, jak w przypadku wynagrodzeń w zarządach, po wyłączeniu z analiz banków pod kontrolą Skarbu Państwa mediany wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje wzrastają. I tak przewodniczący w „niepaństwowych” bankach zarobili o 10% więcej, a członkowie rad o ponad 20% więcej. Porównywalne były tylko wynagrodzenia wiceprzewodniczących.

Przedział przeciętnych zarobków
członków rad nadzorczych banków pełniących poszczególne funkcje

Wykres

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku”


Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych banków w 2018 roku


Najwięcej wśród osób pełniących funkcje w zarządach banków zarobił Wojciech Sobieraj. Co ciekawe, nie pełni on funkcji w zarządzie Alior Banku od 2017 roku. Na wypłacone wynagrodzenie złożyły się premie za poprzednie lata i świadczenia po okresie zatrudnienia. Wynagrodzenia zajmujących drugie i trzecie miejsce w rankingu, nadal urzędujących prezesów banków Handlowego i Millennium były zbliżone do siebie.

W przypadku członków rad nadzorczych pierwsze i trzecie miejsce zajął Leszek Czarnecki. Podane wynagrodzenia to kwoty zaraportowane odpowiednio w sprawozdaniach finansowych Getin Holding i Getin Noble Banku. Drugie miejsce zajął John Power z Santandera. Większość jego wynagrodzenia stanowiła jednak kwota za nadzór nad integracją z Deutsche Bankiem, a nie za samo zasiadanie w radzie nadzorczej.

Ranking najlepiej zarabiających osób
pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych banków

imię i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie roczne PLN

zarząd

Wojciech Sobieraj

prezes zarządu

5 625 000

Sławomir Sikora

prezes zarządu

5 340 000

Joao Bras Jorge

prezes zarządu

5 304 950

rada nadzorcza

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

1 471 000

John Power

członek RN

1 088 800

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

675 000

 

Opracowano na podstawie raportów Sedlak & Sedlak
„Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku”


Podsumowanie


Jeżeli poszukują Państwo informacji o zarobkach w zarządach i radach nadzorczych banków to bardziej szczegółowe dane są dostępne w raportach Sedlak & Sedlak o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych banków. Raporty zawierają porównanie wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach i radach w bankach o różnej wielkości aktywów, różnym zatrudnieniu czy różnych zyskach. W tym roku przygotowaliśmy też osobne analizy dla banków poza kontrolą Skarbu Państwa. Analizy dla członków rad nadzorczych przedstawiają dane o wynagrodzeniach w komitetach audytu i uwzględniają status niezależności poszczególnych osób.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]