Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 5220 PLN
Kierownik projektów 8400 PLN
Programista CNC 5200 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Murarz 3920 PLN
Księgowy 4040 PLN
Realizator dźwięku 4190 PLN
Python developer 12150 PLN
Analityk kredytowy 5050 PLN
Elektryk budowlany 3970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku

28.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku”. W raporcie podsumowano wynagrodzenia kadry zarządzającej 27 spółek informatycznych. Wszystkie przedstawione dane pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek za rok 2013.


Dane ogólne


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających spółkami z branży IT, którzy przepracowali cały rok wyniosła 430 tys. PLN. Połowa menedżerów pobierała wynagrodzenie w przedziale od 252 tys. PLN do 873,2 tys. PLN. Natomiast 10% najlepiej opłacanych zarządzających zarobiło co najmniej 1,59 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


W 2013 roku najlepiej opłacane były osoby sprawujące funkcje wiceprezesów zarządów spółek IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 447,5 tys. PLN. Prezesi zarządów otrzymywali pensje o 5% niższe (mediana – 427 tys. PLN). Natomiast wynagrodzenia członków zarządów wyniosły 323 tys. PLN.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w spółkach IT notowanych na GPW w 2013 roku

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia w spółkach o różnej wielkości zysku netto


Wykres poniżej przedstawia jak kształtowały się wynagrodzenia top menedżerów w spółkach o różnej wielkości zysków netto w roku 2011 i 2013. W obliczeniach nie uwzględniono spółek, które odnotowały stratę finansową. Zarówno w 2011 jak i w 2013 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zarządzające spółkami, które wygenerowały największe zyski, powyżej 20 mln PLN. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2013 roku prawie 1,5 mln, co więcej w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 22%. Natomiast najniższe pensje otrzymywali menedżerowie spółek, które osiągnęły zyski nie wyższe niż 5 mln PLN – mediana 228 tys. PLN.

Mediana wynagrodzeń menedżerów spółek IT o różnej wielkości zysków netto
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuŚrednie wynagrodzenia menedżerów w spółkach IT


Wśród 27 spółek uwzględnionych w raporcie najwyższe średnie wynagrodzenie wszystkich top menedżerów odnotowano w spółce Comarch SA i wyniosło 2,23 mln PLN. Na drugim miejscu znalazła się firma Asseco Poland SA (1,56 mln PLN), a na trzecim Asseco Business Solutions SA (1,23 mln PLN). Tabela poniżej przedstawia fragment rankingu średnich wynagrodzeń w spółkach z branży IT notowanych na GPW w 2013 roku.

Ranking średnich wynagrodzeń menedżerów
spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku

lp.

nazwa spółki

liczba osób pracujących cały rok 2013

średnie wynagrodzenie
w 2013 roku

1

Comarch SA

7

2 230 850

2

Asseco Poland SA

10

1 560 000

3

Asseco Business Solutions SA

3

1 282 667

4

ATM SA

2

1 129 800

5

Comp SA

4

934 500

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuO raporcie


Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW ukazuje się po raz trzeci. W badaniu za 2013 rok podsumowano płace 104 menedżerów z 27 spółek informatycznych. Szczegółowej analizie poddano płace 85 menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały 2013 rok. W raporcie przedstawiono płace menedżerów z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, wielkość aktywów, kapitałów własnych, przychodów, zysku netto, EBIT czy wielkość zatrudnienia. Ponadto zestawiono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".