Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku

28.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku”. W raporcie podsumowano wynagrodzenia kadry zarządzającej 27 spółek informatycznych. Wszystkie przedstawione dane pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek za rok 2013.


Dane ogólne


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających spółkami z branży IT, którzy przepracowali cały rok wyniosła 430 tys. PLN. Połowa menedżerów pobierała wynagrodzenie w przedziale od 252 tys. PLN do 873,2 tys. PLN. Natomiast 10% najlepiej opłacanych zarządzających zarobiło co najmniej 1,59 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


W 2013 roku najlepiej opłacane były osoby sprawujące funkcje wiceprezesów zarządów spółek IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 447,5 tys. PLN. Prezesi zarządów otrzymywali pensje o 5% niższe (mediana – 427 tys. PLN). Natomiast wynagrodzenia członków zarządów wyniosły 323 tys. PLN.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w spółkach IT notowanych na GPW w 2013 roku

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia w spółkach o różnej wielkości zysku netto


Wykres poniżej przedstawia jak kształtowały się wynagrodzenia top menedżerów w spółkach o różnej wielkości zysków netto w roku 2011 i 2013. W obliczeniach nie uwzględniono spółek, które odnotowały stratę finansową. Zarówno w 2011 jak i w 2013 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zarządzające spółkami, które wygenerowały największe zyski, powyżej 20 mln PLN. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2013 roku prawie 1,5 mln, co więcej w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 22%. Natomiast najniższe pensje otrzymywali menedżerowie spółek, które osiągnęły zyski nie wyższe niż 5 mln PLN – mediana 228 tys. PLN.

Mediana wynagrodzeń menedżerów spółek IT o różnej wielkości zysków netto
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuŚrednie wynagrodzenia menedżerów w spółkach IT


Wśród 27 spółek uwzględnionych w raporcie najwyższe średnie wynagrodzenie wszystkich top menedżerów odnotowano w spółce Comarch SA i wyniosło 2,23 mln PLN. Na drugim miejscu znalazła się firma Asseco Poland SA (1,56 mln PLN), a na trzecim Asseco Business Solutions SA (1,23 mln PLN). Tabela poniżej przedstawia fragment rankingu średnich wynagrodzeń w spółkach z branży IT notowanych na GPW w 2013 roku.

Ranking średnich wynagrodzeń menedżerów
spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku

lp.

nazwa spółki

liczba osób pracujących cały rok 2013

średnie wynagrodzenie
w 2013 roku

1

Comarch SA

7

2 230 850

2

Asseco Poland SA

10

1 560 000

3

Asseco Business Solutions SA

3

1 282 667

4

ATM SA

2

1 129 800

5

Comp SA

4

934 500

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 rokuO raporcie


Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW ukazuje się po raz trzeci. W badaniu za 2013 rok podsumowano płace 104 menedżerów z 27 spółek informatycznych. Szczegółowej analizie poddano płace 85 menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały 2013 rok. W raporcie przedstawiono płace menedżerów z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, wielkość aktywów, kapitałów własnych, przychodów, zysku netto, EBIT czy wielkość zatrudnienia. Ponadto zestawiono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".