Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 Krakowskie Forum Wynagrodzeń Stefa premium Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport wskaźnikiHR 2019 zaproszenie

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń

Badanie to polega na pomiarze zadowolenia pracowników z poziomu czy struktury wynagrodzenia oraz identyfikacji najbardziej wartościowych składników płacy. Wiedza o opiniach i potrzebach pracowników pozwoli na podniesienie ich motywacji i efektywności.
Badanie odbywa się za pomocą platformy www.badaniaHR.pl.

WSKAZANIA


Badanie satysfakcji z wynagrodzenia potrzebne jest firmom, które pragną poznać opinie swoich pracowników o systemie wynagradzania. Analiza taka jest bardzo przydatna
w sytuacji, gdy organizacja szuka źródeł optymalizowania kosztów wynagrodzeń. Można tego dokonać np. poprzez eliminację składników wynagrodzenia, które w odczuciu pracowników są najmniej wartościowe.

KORZYŚCI


Wyniki badania satysfakcji z wynagrodzenia pokazują kierunki doskonalenia systemu płac poprzez wskazanie elementów ocenianych pozytywnie i negatywnie. Zmiana systemu wynagradzania jest wówczas znacznie łatwiejsza, gdyż wiadomo jakich składników unikać,
a na jakich się skoncentrować. Dodatkowo dopasowanie elementów systemu do oczekiwań pracowników zdecydowanie poprawia motywację do pracy.

Kwestionariusz do oceny satysfakcji z wynagrodzenia składa się w sumie z 24 pytań, tworzących 7 skal:
 • satysfakcja z wysokości wynagrodzenia,

 • satysfakcja ze świadczeń dodatkowych,

 • satysfakcja z otrzymywanych podwyżek,

 • satysfakcja z systemu wynagradzania w firmie,

 • satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście społecznym,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych.

Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną). Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha poszczególnych skal kwestionariusza wynoszą od 0,62 (dla satysfakcji ze sposobu administrowania płacami w firmie) do 0,94 (dla satysfakcji ze świadczeń dodatkowych). Rzetelność wyniku całkowitego także jest wysoka: współczynnik Alfa Cronbacha = 0,96.
Polską normalizację przeprowadzono na grupie 7 056 pracowników.

PRZEBIEG PROJEKTU


 • konsultacje z przedstawicielami Państwa firmy ( wspólne doprecyzowanie celu badania, jego formy, obszarów analizy i grup pracowników objętych badaniem),

 • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz jej systemem wynagrodzeń (konsultacje z działem personalnym),

 • dopracowanie kwestionariusza ankiety( dopasowanie go do Państwa oczekiwań oraz celów badania),

 • przeprowadzenie badania satysfakcji,

 • przygotowanie raportu końcowego, prezentacja wyników badania i płynących z niego wniosków.


EFEKT KOŃCOWY


Wyniki badania satysfakcji z wynagrodzeń stanowią źródło wiedzy o postrzeganiu tego systemu przez pracowników firmy. Dowiedzą się Państwo, które elementy systemu wynagradzania muszą zostać dopracowane, a z których ewentualnie zrezygnować. Jeżeli pracownicy są niezadowoleni, może okazać się, że brak satysfakcji nie wynika z niskiego poziomu płac, ale z niespójnych zasad przyznawania premii czy niewłaściwych świadczeń pozapłacowych. Dzięki badaniu zyskują Państwo wiedzę jak najłatwiej dopasować system wynagrodzeń do oczekiwań pracowników i zwiększyć ich motywację.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 6 tygodni (od momentu podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przeprowadzenia projektu uzależniony jest od liczby pracowników objętych badaniem, metody zbierania danych – online lub papier-ołówek oraz zakresu analiz.