Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń

Badanie to polega na pomiarze zadowolenia pracowników z poziomu czy struktury wynagrodzenia oraz identyfikacji najbardziej wartościowych składników płacy. Wiedza o opiniach i potrzebach pracowników pozwoli na podniesienie ich motywacji i efektywności.
Badanie odbywa się za pomocą platformy www.badaniaHR.pl.

WSKAZANIA


Badanie satysfakcji z wynagrodzenia potrzebne jest firmom, które pragną poznać opinie swoich pracowników o systemie wynagradzania. Analiza taka jest bardzo przydatna
w sytuacji, gdy organizacja szuka źródeł optymalizowania kosztów wynagrodzeń. Można tego dokonać np. poprzez eliminację składników wynagrodzenia, które w odczuciu pracowników są najmniej wartościowe.

KORZYŚCI


Wyniki badania satysfakcji z wynagrodzenia pokazują kierunki doskonalenia systemu płac poprzez wskazanie elementów ocenianych pozytywnie i negatywnie. Zmiana systemu wynagradzania jest wówczas znacznie łatwiejsza, gdyż wiadomo jakich składników unikać,
a na jakich się skoncentrować. Dodatkowo dopasowanie elementów systemu do oczekiwań pracowników zdecydowanie poprawia motywację do pracy.

Kwestionariusz do oceny satysfakcji z wynagrodzenia składa się w sumie z 24 pytań, tworzących 7 skal:
 • satysfakcja z wysokości wynagrodzenia,

 • satysfakcja ze świadczeń dodatkowych,

 • satysfakcja z otrzymywanych podwyżek,

 • satysfakcja z systemu wynagradzania w firmie,

 • satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście społecznym,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych.

Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną). Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha poszczególnych skal kwestionariusza wynoszą od 0,62 (dla satysfakcji ze sposobu administrowania płacami w firmie) do 0,94 (dla satysfakcji ze świadczeń dodatkowych). Rzetelność wyniku całkowitego także jest wysoka: współczynnik Alfa Cronbacha = 0,96.
Polską normalizację przeprowadzono na grupie 7 056 pracowników.

PRZEBIEG PROJEKTU


 • konsultacje z przedstawicielami Państwa firmy ( wspólne doprecyzowanie celu badania, jego formy, obszarów analizy i grup pracowników objętych badaniem),

 • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz jej systemem wynagrodzeń (konsultacje z działem personalnym),

 • dopracowanie kwestionariusza ankiety( dopasowanie go do Państwa oczekiwań oraz celów badania),

 • przeprowadzenie badania satysfakcji,

 • przygotowanie raportu końcowego, prezentacja wyników badania i płynących z niego wniosków.


EFEKT KOŃCOWY


Wyniki badania satysfakcji z wynagrodzeń stanowią źródło wiedzy o postrzeganiu tego systemu przez pracowników firmy. Dowiedzą się Państwo, które elementy systemu wynagradzania muszą zostać dopracowane, a z których ewentualnie zrezygnować. Jeżeli pracownicy są niezadowoleni, może okazać się, że brak satysfakcji nie wynika z niskiego poziomu płac, ale z niespójnych zasad przyznawania premii czy niewłaściwych świadczeń pozapłacowych. Dzięki badaniu zyskują Państwo wiedzę jak najłatwiej dopasować system wynagrodzeń do oczekiwań pracowników i zwiększyć ich motywację.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 6 tygodni (od momentu podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przeprowadzenia projektu uzależniony jest od liczby pracowników objętych badaniem, metody zbierania danych – online lub papier-ołówek oraz zakresu analiz.