Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Redaktor 3936 PLN
Profesor 6900 PLN
Archiwista 2600 PLN
Kierownik lakierni 6210 PLN
Strażak 3334 PLN
Dekarz 2715 PLN
Programista Java 6774 PLN
Kurator sądowy 5430 PLN
Aprobant 3855 PLN
Wizytator 4171 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku”

30.05.2017 Karolina Garstka
Artykuł stanowi podsumowanie raportu: Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku. W tegorocznej edycji podsumowaliśmy płace 127 menedżerów z 27 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku wyniosła 432 tys. PLN i była o 11,35% niższa niż w 2015 roku.

Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek IT w 2016 roku

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku”, Sedlak & SedlakSpośród 87 menedżerów, którzy przepracowali cały 2016 rok wynagrodzenie powyżej 2 mln PLN otrzymały 3 osoby. Najwięcej, bo 29 menedżerów zarobiło między 250 tys. PLN a 499,9 tys. PLN – 33% badanych. Roczne wynagrodzenie poniżej 250 tys. PLN otrzymało 19 członków zarządów. Suma płac osób zarządzających, którzy przepracowały cały 2016 rok wyniosła 69,4 mln PLN, o 8,62% mniej niż w roku 2015. Wykres 1 prezentuje rozkład wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku.

Rozkład rocznych wynagrodzeń członków zarządów spółek IT w 2016 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku”, Sedlak & SedlakOd kilku lat najwyższe wynagrodzenie wśród osób pełniących funkcje prezesa zarządu w spółkach IT otrzymuje Janusz Filipiak (Comarch SA). Tak też się stało w 2016 roku. Jego roczna pensja wyniosła 11,6 mln PLN. W porównaniu do 2015 roku była niższa o 3,8 mln PLN. Najlepiej wynagradzanym wiceprezesem w 2016 roku był Marcin Warwas (Comarch SA). Otrzymał on 2,3 mln PLN, 11,05% mniej niż w roku poprzednim. Natomiast wśród osób pełniących funkcję członka zarządu najwyższe wynagrodzenie otrzymał Mariusz Lizon (Asseco Business Solutions SA) – 983 tys. PLN, 9,96% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Suma wynagrodzeń 5 najlepiej wynagradzanych menedżerów w 2016 roku to 19,9 mln PLN, co stanowi 24% wszystkich wynagrodzeń wypłaconych zarządom spółek IT w 2016 roku. Tabela 1. przedstawia menedżerów z najwyższym wynagrodzeniem w 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji.

Menedżerowie spółek IT z najwyższym wynagrodzeniem w 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji

imię i nazwisko

spółka

funkcja

wynagrodzenie

2016

zmiana w stosunku

do 2015 roku

Janusz Filipiak

Comarch SA

prezes

zarządu

11 634 159

-24,61%

Marcin Warwas

Comarch SA

wiceprezes

zarządu

2 314 867

-11,05%

Mariusz Lizon

Asseco Business

Solutions SA

członek

zarządu

983 000

9,96%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku”, Sedlak & SedlakTabela 2. prezentuje menedżerów z najniższym wynagrodzeniem w 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji. W analizach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok. Najniższe wynagrodzenie wśród prezesów i wiceprezesów otrzymali menedżerowie spółki Procad SA – Jarosław Jarzyński i Janusz Szczęśniak. Ich płaca wyniosła odpowiednio 102 tys. PLN (43,65% mniej niż w 2015 roku) i 87 tys. PLN (51,93% mniej niż w 2015 roku). Najniższą płacą wśród osób pełniących funkcję członka zarządu uzyskał Michał Czwojdziński (LSI Software SA) – 26 tys. PLN. Zarobił on o 957 tys. mniej niż członek zarządu z najwyższym wynagrodzeniem.

Menedżerowie spółek IT z najniższym wynagrodzeniem 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji

imię i nazwisko

spółka

funkcja

wynagrodzenie 2016

Jarosław Jarzyński

Procad SA

prezes zarządu

102 000

Janusz Szczęśniak

Procad SA

wiceprezes zarządu

87 000

Michał Czwojdziński

LSI Software SA

członek zarządu

26 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


W tegorocznej edycji raportu podsumowaliśmy wynagrodzenia 127 menedżerów z 27 spółek IT notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo przeprowadziliśmy szczegółowe analizy płac 87 osób zarządzających, które przepracowały cały 2016 rok.

Analizy wynagrodzeń zawarte w raporcie:
 • dane ogólne o wynagrodzeniach menedżerów,

 • wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządzie,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości przychodów,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości zysku operacyjnego,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości zysku netto,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości zysku na akcję (EPS),

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości aktywów,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości kapitałów własnych,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości zatrudnienia,

 • wynagrodzenia menedżerów spółek o różnej wielkości kapitalizacji rynkowej.


Rankingi:
 • ranking wynagrodzeń wszystkich 127 menedżerów,

 • ranking średnich wynagrodzeń menedżerów w spółkach,

 • ranking funduszy wynagrodzeń zarządów w spółkach.


Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl