Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor ds. B+R 16600 PLN
Akustyk 3990 PLN
Artysta grafik 4510 PLN
Bibliotekarz 2940 PLN
Ordynator 10710 PLN
Portier 2900 PLN
Kierownik produkcji 8210 PLN
Specjalista SEO 5130 PLN
Frezer CNC 4020 PLN
Dyrektor biblioteki 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016

07.12.2016 Karolina Legieć
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. Raport obejmuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności z różnych branż itp. Można w nim znaleźć również informacje o oferowanych benefitach oraz o planowanych i zrealizowanych podwyżkach.

Analizy ogólne


W firmach z kapitałem zagranicznym płace są wyższe niż w firmach polskich. Im wyższe stanowisko w hierarchii firmy, tym te różnice są większe. W firmach z kapitałem zagranicznym dyrektorzy zarabiają o ponad 30% więcej. W przypadku kierowników zarządzających mniejszymi zespołami różnica wynosi 24%. Na stanowiskach szeregowych różnice są mniejsze i wynoszą 10%.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w firmach z kapitałem zagranicznym i polskim

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w organizacjach o różnej wielkości zatrudnienia. Firmy uczestniczące w badaniu zostały podzielone na trzy grupy: małe (zatrudniające poniżej 200 osób), średnie (zatrudniające od 201 do 1000 osób) oraz duże (zatrudniające powyżej 1000 osób). Największe różnice w wynagrodzeniach występują na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii organizacji. Dyrektorzy w dużych firmach zarabiają o 15% więcej niż w firmach średnich. Natomiast w grupie specjalistów różnica wynosi już tylko 5%. Co ciekawe, porównując wynagrodzenia między firmami małymi a średnimi okazuje się, że w firmach małych pracownicy na stanowiskach specjalistów zarabiają więcej.

Raport przedstawia również wynagrodzenia w różnych województwach. W grupie doświadczonych pracowników fizycznych mediana ogólnopolska wynagrodzenia całkowitego wyniosła 3 215 PLN. W dwóch województwach mediana wynagrodzeń całkowitych w grupie tych pracowników nie przekroczyła 3 000 PLN.Było to województwo lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie doświadczonych pracowników fizycznych została odnotowana w województwie śląskim i ukształtowała się na poziomie 3 473 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych w różnych województwach

województwo

wynagrodzenie (mediana, PLN)

śląskie

3 473

mazowieckie

3 380

lubelskie

2 925

warmińsko-mazurskie

2 788

 

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


W raporcie znajdują się również analizy wynagrodzeń w różnych branżach. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy w branży motoryzacyjnej oraz opakowań i poligrafii. Mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie kierowników w tych branżach przekroczyła 10 200 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy m.in. w branży metalowej i metalurgicznej oraz drzewno-meblarskiej. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła poniżej 9 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników w różnych branżach (mediany, PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Analizy szczegółowe


W raporcie znajdują się informacje o wynagrodzeniach na 445 stanowiskach. Stanowiskami występującym w największej liczbie organizacji były księgowy (256 firm) oraz specjalista ds. zakupów (255 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na stanowisku księgowego mieściło się w przedziale od 3 835 PLN do 5 540 PLN, a mediana w tej grupie wyniosła 4 586 PLN. Natomiast wynagrodzenie na stanowisku specjalista ds. zakupów było wyższe, a płace połowy osób mieściły się w przedziale 4 200 PLN – 6 337 PLN. W przypadku pracowników fizycznych najpopularniejszym stanowiskiem był magazynier (245 firm) oraz brygadzista w dziale produkcji (213 firm). Przedziały wynagrodzeń dla tych stanowisk prezentuje tabela poniżej.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach (PLN)

stanowisko

25% zarabia poniżej

25% zarabia powyżej

księgowy

3 835

5 540

specjalista ds. zakupów

4 200

6 337

pracownik magazynu/magazynier

2 691

3 611

brygadzista w dziale produkcji

3 361

4 758

 

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016W tegorocznym raporcie przedstawione są informacje o planowanych oraz zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń. W okresie badania firmy przyznały średnio podwyżki w wysokości 3,2%. Najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano podwyżki w wysokości 3,2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali wynagrodzenie wyższe o 3%.

W 2017 roku zaledwie 3,3% firm uczestniczących w badaniu nie planuje przyznać podwyżek wynagrodzeń. W pozostałych firmach planowane są podwyżki średnio o 3,5%. Firmy zamierzają przyznać wyższe podwyżki pracownikom na niższych szczeblach w organizacji. Najwyższe podwyżki zaplanowano w branży lotniczej,zaś najniższe – w branży metalowej i metalurgicznej.


O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. W raporcie zawarte są ogólne analizy oraz analizy dotyczące wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach.

Karolina Legieć

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
  • 445 stanowisk
  • 450 zakładów
  • 173 514 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 12 kategorii stanowisk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".