Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 5610 PLN
Mistrz zmiany 7620 PLN
Fizjoterapeuta 5010 PLN
Doradca personalny 9040 PLN
Inżynier jakości 5790 PLN
C/c++ developer 11270 PLN
Spedytor 6670 PLN
Operator CNC 5200 PLN
Wiertacz w metalu 6900 PLN
Redaktor programowy 6400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016

07.12.2016 Karolina Legieć
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. Raport obejmuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności z różnych branż itp. Można w nim znaleźć również informacje o oferowanych benefitach oraz o planowanych i zrealizowanych podwyżkach.

Analizy ogólne


W firmach z kapitałem zagranicznym płace są wyższe niż w firmach polskich. Im wyższe stanowisko w hierarchii firmy, tym te różnice są większe. W firmach z kapitałem zagranicznym dyrektorzy zarabiają o ponad 30% więcej. W przypadku kierowników zarządzających mniejszymi zespołami różnica wynosi 24%. Na stanowiskach szeregowych różnice są mniejsze i wynoszą 10%.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w firmach z kapitałem zagranicznym i polskim

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w organizacjach o różnej wielkości zatrudnienia. Firmy uczestniczące w badaniu zostały podzielone na trzy grupy: małe (zatrudniające poniżej 200 osób), średnie (zatrudniające od 201 do 1000 osób) oraz duże (zatrudniające powyżej 1000 osób). Największe różnice w wynagrodzeniach występują na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii organizacji. Dyrektorzy w dużych firmach zarabiają o 15% więcej niż w firmach średnich. Natomiast w grupie specjalistów różnica wynosi już tylko 5%. Co ciekawe, porównując wynagrodzenia między firmami małymi a średnimi okazuje się, że w firmach małych pracownicy na stanowiskach specjalistów zarabiają więcej.

Raport przedstawia również wynagrodzenia w różnych województwach. W grupie doświadczonych pracowników fizycznych mediana ogólnopolska wynagrodzenia całkowitego wyniosła 3 215 PLN. W dwóch województwach mediana wynagrodzeń całkowitych w grupie tych pracowników nie przekroczyła 3 000 PLN.Było to województwo lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie doświadczonych pracowników fizycznych została odnotowana w województwie śląskim i ukształtowała się na poziomie 3 473 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych w różnych województwach

województwo

wynagrodzenie (mediana, PLN)

śląskie

3 473

mazowieckie

3 380

lubelskie

2 925

warmińsko-mazurskie

2 788

 

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


W raporcie znajdują się również analizy wynagrodzeń w różnych branżach. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy w branży motoryzacyjnej oraz opakowań i poligrafii. Mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie kierowników w tych branżach przekroczyła 10 200 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy m.in. w branży metalowej i metalurgicznej oraz drzewno-meblarskiej. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła poniżej 9 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników w różnych branżach (mediany, PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Analizy szczegółowe


W raporcie znajdują się informacje o wynagrodzeniach na 445 stanowiskach. Stanowiskami występującym w największej liczbie organizacji były księgowy (256 firm) oraz specjalista ds. zakupów (255 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na stanowisku księgowego mieściło się w przedziale od 3 835 PLN do 5 540 PLN, a mediana w tej grupie wyniosła 4 586 PLN. Natomiast wynagrodzenie na stanowisku specjalista ds. zakupów było wyższe, a płace połowy osób mieściły się w przedziale 4 200 PLN – 6 337 PLN. W przypadku pracowników fizycznych najpopularniejszym stanowiskiem był magazynier (245 firm) oraz brygadzista w dziale produkcji (213 firm). Przedziały wynagrodzeń dla tych stanowisk prezentuje tabela poniżej.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach (PLN)

stanowisko

25% zarabia poniżej

25% zarabia powyżej

księgowy

3 835

5 540

specjalista ds. zakupów

4 200

6 337

pracownik magazynu/magazynier

2 691

3 611

brygadzista w dziale produkcji

3 361

4 758

 

Opracowanie własne na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016W tegorocznym raporcie przedstawione są informacje o planowanych oraz zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń. W okresie badania firmy przyznały średnio podwyżki w wysokości 3,2%. Najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano podwyżki w wysokości 3,2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali wynagrodzenie wyższe o 3%.

W 2017 roku zaledwie 3,3% firm uczestniczących w badaniu nie planuje przyznać podwyżek wynagrodzeń. W pozostałych firmach planowane są podwyżki średnio o 3,5%. Firmy zamierzają przyznać wyższe podwyżki pracownikom na niższych szczeblach w organizacji. Najwyższe podwyżki zaplanowano w branży lotniczej,zaś najniższe – w branży metalowej i metalurgicznej.


O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. W raporcie zawarte są ogólne analizy oraz analizy dotyczące wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach.

Karolina Legieć

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
  • 445 stanowisk
  • 450 zakładów
  • 173 514 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 12 kategorii stanowisk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".