Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Energetyk 6050 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Nauczyciel psycholog 3930 PLN
Detektyw 6200 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Kasjer 3030 PLN
Pracownik sklepu 3480 PLN
Prokurator 10680 PLN
Montażysta 3670 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku

27.05.2015 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 108 osób zasiadających w radach nadzorczych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Z raportu wynika, iż w 2014 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków wyniosła 142 000 PLN brutto. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 8%.

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych banków w 2013 i 2014 roku

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”W 2014 roku najwyższe pensje otrzymywali przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 255 500 PLN. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych przeciętnie otrzymywali 124 160 PLN, a członkowie rad nadzorczych – 138 522 mln PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w radach nadzorczych banków w 2014 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą ze sprawozdań finansowych lub sprawozdań z działalności zarządów banków za 2014 rok.

W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 108 członków rad nadzorczych z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 72 osób, które przepracowały cały 2014 rok. W badaniu nie uwzględniono osób, które nie pobierały wynagrodzenia.

Infografika


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".