Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzistka 4790 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Kontroler jakości 4150 PLN
Kierownik hotelu 5280 PLN
Blacharz 5010 PLN
Serwisant maszyn 4220 PLN
Pracownik sklepu 3050 PLN
Spedytor drogowy 6120 PLN
Analityk giełdowy 7040 PLN
Szlifierz CNC 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku

27.05.2015 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 108 osób zasiadających w radach nadzorczych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Z raportu wynika, iż w 2014 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków wyniosła 142 000 PLN brutto. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 8%.

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych banków w 2013 i 2014 roku

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”W 2014 roku najwyższe pensje otrzymywali przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 255 500 PLN. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych przeciętnie otrzymywali 124 160 PLN, a członkowie rad nadzorczych – 138 522 mln PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w radach nadzorczych banków w 2014 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą ze sprawozdań finansowych lub sprawozdań z działalności zarządów banków za 2014 rok.

W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 108 członków rad nadzorczych z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 72 osób, które przepracowały cały 2014 rok. W badaniu nie uwzględniono osób, które nie pobierały wynagrodzenia.

Infografika


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".