Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku

27.05.2015 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 108 osób zasiadających w radach nadzorczych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Z raportu wynika, iż w 2014 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków wyniosła 142 000 PLN brutto. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 8%.

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych banków w 2013 i 2014 roku

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”W 2014 roku najwyższe pensje otrzymywali przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 255 500 PLN. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych przeciętnie otrzymywali 124 160 PLN, a członkowie rad nadzorczych – 138 522 mln PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w radach nadzorczych banków w 2014 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku”Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą ze sprawozdań finansowych lub sprawozdań z działalności zarządów banków za 2014 rok.

W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 108 członków rad nadzorczych z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 72 osób, które przepracowały cały 2014 rok. W badaniu nie uwzględniono osób, które nie pobierały wynagrodzenia.

Infografika


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".