Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent sprzedaży 4950 PLN
IT Director 24140 PLN
Nauczyciel muzyki 5140 PLN
Farmaceuta 6180 PLN
Krupier 5070 PLN
Prezes zarządu 16800 PLN
Programista Java 7480 PLN
Główny spawalnik 9640 PLN
Programista plc 10530 PLN
Manikiurzystka 5280 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2021 roku”

22.02.2023 Gabriela Strojna
Patrząc na wyniki finansowe banków, można stwierdzić, że rok 2021 był korzystny dla tego sektora. Suma rocznych przychodów dla 12 banków notowanych na GPW była pięciokrotnie większa niż w roku 2020 i wynosiła łącznie 335,43 mld PLN. Z kolei zysk netto w 2020 roku wynosił 625,68 mln PLN a w 2021 roku osiągnął wartość aż 8,32 mld PLN. Jedynie wartość kapitału własnego zmniejszyła się o 11% - ze 169,19 mld PLN do 150,55 mld PLN. Jaki wypływ na wynagrodzenia osób nadzorujących miała sytuacja finansowa w tym sektorze?

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2021 roku


W 2021 roku banki były drugim najlepiej opłacanym sektorem w Polsce. Nie powinno być zaskoczeniem, że najwyższe wynagrodzenia otrzymali przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich całkowitych wynagrodzeń wyniosła 374 415 PLN. Jest to wzrost o 6,75% w stosunku do roku 2020. W największym stopniu zmieniły się wynagrodzenia wiceprzewodniczących rad nadzorczych banków. Mediana ich wynagrodzeń wzrosła z 65 550 PLN do 165 000 PLN, czyli ponad dwukrotnie. W 2021 roku mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wynosiła 190 000 PLN, czyli o 15 000 PLN więcej niż w roku 2020.

Mediany wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje
w radach nadzorczych banków w latach 2020-2021 (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2021 roku”


Najwyższe zarobki w radach nadzorczych banków w 2021 roku


Liderem rankingu najlepiej zarabiających osób był przewodniczący rady nadzorczej Getin Holding SA. Otrzymał on 1,62 mln PLN, czyli około 2,3 razy więcej od znajdującego się na drugim miejscu przewodniczącego Getin Noble Banku. Na trzecim miejscu uplasował się kolejny przedstawiciel Getin Holding SA – wiceprzewodniczący tego banku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 455 tys. PLN. Wśród osób pełniących funkcję członka rady nadzorczej, najlepiej wynagradzaną osobą był przedstawiciel mBanku z wynagrodzeniem całkowitym wynoszącym 429 tys. PLN. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka wiceprzewodniczący Getin Noble Bank SA, którego wynagrodzenie za 2021 rok wynosiło 419 tys. PLN.

Pięć najlepiej zarabiających osób pełniących funkcje w radach nadzorczych banków w 2021 roku

miejsce w rankingu

nazwa banku

funkcja

wynagrodzenie całkowite

1

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

przewodniczący RN

1,62 mln PLN

2

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

przewodniczący RN

697 tys. PLM

3

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

wiceprzewodniczący RN

455 tys. PLN

4

MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

członek RN

429 tys. PLN

5

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

wiceprzewodniczący RN

419 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2021 roku”


Fundusze wynagrodzeń


W tabeli 2. przedstawiono pięć najwyższych funduszy wynagrodzeń rad nadzorczych banków. Od razu można zauważyć, że banki na wynagrodzenia organu nadzorczego w 2021 roku wydali kilkakrotnie razy mniej niż w 2020 roku. W 2021 roku najwięcej przeznaczył Getin Holding SA – było to 3,01 mln PLN. Bank Millenium, Getin Noble oraz Santander na fundusz wynagrodzeń przeznaczyli między 2,08 mln PLN a 2,27 mln PLN. MBank SA na wynagrodzenia rady nadzorczej przeznaczył 1,47 mln PLN, czyli ponad piętnastokrotnie mniej niż w 2020 roku.

Najwyższe fundusze wynagrodzeń rad nadzorczych banków w 2021 roku w porównaniu do roku 2020

lp.

nazwa banku

fundusz wynagrodzeń     w 2020 roku

fundusz wynagrodzeń      w 2021 roku

1

GETIN HOLDING SA

8,57 mln PLN

3,01 mln PLN

2

BANK MILLENNIUM SA

19,25 mln PLN

2,27 mln PLN

3

GETIN NOBLE BANK SA

18,10 mln PLN

2,25 mln PLN

4

SANTANDER BANK POLSKA SA

22,61 mln PLN

2,08 mln PLN

5

MBANK SA

22,64 mln PLN

1,47 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2021 roku”


Powyższe dane to tylko niewielki wycinek informacji, które zawierają pełne wersje raportów. W raportach znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości czy zyskowności banków w podziale na wynagrodzenie podstawowe, zmienne, inne korzyści czy wynagrodzenie ze spółek zależnych. Zaprezentowane w nich są także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzeń. Raporty zawierają także zestawienie wynagrodzeń wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych pełniących funkcje w bankach w 2021 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".