Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu "Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku"

22.02.2017 Konrad Akowacz
Artykuł stanowi podsumowanie raportu dotyczącego świadczeń dodatkowych oferowanych pracownikom przez firmy w 2016 roku. Dane do raportu zostały zebrane w ramach badania płacowego Sedlak & Sedlak 2016 i pochodzą z 414 zakładów z całej Polski.
W raporcie zaprezentowano analizy świadczeń pozapłacowych na 6 szczeblach zatrudnienia:
  • zarząd/władze firmy,

  • wyższa kadra zarządzająca,

  • niższa i średnia kadra zarządzająca,

  • specjaliści,

  • pracownicy wsparcia,

  • pracownicy fizyczni.Najczęściej i najrzadziej oferowane pracownikom benefity


Najczęściej oferowanymi benefitami w 2016 roku były szkolenia zawodowe. Prawie każda firma oferowała swoim pracownikom samochody służbowe, a 81% firm zapewniało im dostęp do szkoleń językowych. Samochody służbowe były przeciętnie wymieniane po 4 latach użytkowania lub po 150 000 – 200 000 km.

Najmniej dostępne były świadczenia długoterminowe, takie jak pracownicze programy emerytalne, czy akcje/opcje na akcje. Niewiele firm oferowało zatrudnionym dodatkowe dni wolne. Jeżeli pracownicy mieli do nich dostęp, to zazwyczaj były to 2 dni.

Najbardziej i najmniej dostępne benefity

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Dostępność benefitów na poszczególnych szczeblach organizacji


W poprzednim akapicie pokazaliśmy które benefity najczęściej i najrzadziej firmy oferują swoim pracownikom. Nie uwzględniliśmy jednak podziału na poszczególne szczeble organizacji, a przecież to, że samochód służbowy przysługuje kierownikowi, nie oznacza, że może nim jeździć zwykły pracownik produkcji. Szkolenia zawodowe były oferowane wyższej kadrze zarządzającej i specjalistom w 98% firm, a pracownikom fizycznym w 93%. Dostęp do kart sportowych i świadczeń rekreacyjnych był bardziej równomierny. Firmy zazwyczaj opłacały połowę kosztów karnetu lub karty sportowej, a jej całkowity miesięczny koszt wyniósł około 90 PLN.

Dostępność benefitów na poszczególnych szczeblach organizacji

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Przeciętny koszt świadczeń medycznych na poszczególnych szczeblach organizacji


Świadczenia medyczne są coraz popularniejszym składnikiem pakietu benefitów oferowanych pracownikom przez firmy. Koszt pakietu oferowanego pracownikowi wzrasta wraz ze szczeblem organizacji, na którym zatrudniony jest pracownik. Wynika to z zawartości pakietu oferowanego pracownikom. O ile np. konsultacje specjalistów były oferowane w prawie każdej firmie, na każdym szczeblu zatrudnienia (w 97 - 98% firm), o tyle koszty hospitalizacji refundowano 46% dyrektorów, ale już tylko 15% pracowników fizycznych.

Miesięczne koszty abonamentu medycznego na poszczególnych szczeblach organizacji (w PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Podsumowanie


Stopa bezrobocia GUS w grudniu 2016 roku wyniosła 8,3%. Specjaliści HR zaczynają mówić o tym, że rynek pracy staje się rynkiem pracownika. Stawia to osoby zarządzające rekrutacją i retencją pracowników przed coraz trudniejszymi zadaniami. Wysokie stawki wynagrodzenia czasami nie wystarczą i coraz większe znaczenie zaczynają mieć takie czynniki, jak prestiż firmy, czas dojazdu do pracy, czy oferowany pakiet benefitów. Z tego powodu serdecznie polecamy Państwu zapoznanie się z treścią raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”


Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku"
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".