Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najlepiej zarabiających piłkarzy świata

Carlos Tevez 615

Oscar 400

Cristiano Ronaldo 365

wysokość wynagrodzenia tygodniowo (tys. GBP)

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk finansowy 5645 PLN
Kierownik biblioteki 3543 PLN
Logopeda 3034 PLN
Malarz 2605 PLN
Pracownik ochrony 1949 PLN
Dyrektor oddziału 10317 PLN
Technik robotyk 4344 PLN
Pracownik produkcji 2501 PLN
Geoinformatyk 3647 PLN
Kierownik muzeum 4887 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - maj 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 390 PLN
- 2.2% (m/m)    5.4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 102.7%

inflacja - maj 2017 (r/r) 1.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu "Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku"

22.02.2017 Konrad Akowacz
Artykuł stanowi podsumowanie raportu dotyczącego świadczeń dodatkowych oferowanych pracownikom przez firmy w 2016 roku. Dane do raportu zostały zebrane w ramach badania płacowego Sedlak & Sedlak 2016 i pochodzą z 414 zakładów z całej Polski.
W raporcie zaprezentowano analizy świadczeń pozapłacowych na 6 szczeblach zatrudnienia:
  • zarząd/władze firmy,

  • wyższa kadra zarządzająca,

  • niższa i średnia kadra zarządzająca,

  • specjaliści,

  • pracownicy wsparcia,

  • pracownicy fizyczni.Najczęściej i najrzadziej oferowane pracownikom benefity


Najczęściej oferowanymi benefitami w 2016 roku były szkolenia zawodowe. Prawie każda firma oferowała swoim pracownikom samochody służbowe, a 81% firm zapewniało im dostęp do szkoleń językowych. Samochody służbowe były przeciętnie wymieniane po 4 latach użytkowania lub po 150 000 – 200 000 km.

Najmniej dostępne były świadczenia długoterminowe, takie jak pracownicze programy emerytalne, czy akcje/opcje na akcje. Niewiele firm oferowało zatrudnionym dodatkowe dni wolne. Jeżeli pracownicy mieli do nich dostęp, to zazwyczaj były to 2 dni.

Najbardziej i najmniej dostępne benefity

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Dostępność benefitów na poszczególnych szczeblach organizacji


W poprzednim akapicie pokazaliśmy które benefity najczęściej i najrzadziej firmy oferują swoim pracownikom. Nie uwzględniliśmy jednak podziału na poszczególne szczeble organizacji, a przecież to, że samochód służbowy przysługuje kierownikowi, nie oznacza, że może nim jeździć zwykły pracownik produkcji. Szkolenia zawodowe były oferowane wyższej kadrze zarządzającej i specjalistom w 98% firm, a pracownikom fizycznym w 93%. Dostęp do kart sportowych i świadczeń rekreacyjnych był bardziej równomierny. Firmy zazwyczaj opłacały połowę kosztów karnetu lub karty sportowej, a jej całkowity miesięczny koszt wyniósł około 90 PLN.

Dostępność benefitów na poszczególnych szczeblach organizacji

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Przeciętny koszt świadczeń medycznych na poszczególnych szczeblach organizacji


Świadczenia medyczne są coraz popularniejszym składnikiem pakietu benefitów oferowanych pracownikom przez firmy. Koszt pakietu oferowanego pracownikowi wzrasta wraz ze szczeblem organizacji, na którym zatrudniony jest pracownik. Wynika to z zawartości pakietu oferowanego pracownikom. O ile np. konsultacje specjalistów były oferowane w prawie każdej firmie, na każdym szczeblu zatrudnienia (w 97 - 98% firm), o tyle koszty hospitalizacji refundowano 46% dyrektorów, ale już tylko 15% pracowników fizycznych.

Miesięczne koszty abonamentu medycznego na poszczególnych szczeblach organizacji (w PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”Podsumowanie


Stopa bezrobocia GUS w grudniu 2016 roku wyniosła 8,3%. Specjaliści HR zaczynają mówić o tym, że rynek pracy staje się rynkiem pracownika. Stawia to osoby zarządzające rekrutacją i retencją pracowników przed coraz trudniejszymi zadaniami. Wysokie stawki wynagrodzenia czasami nie wystarczą i coraz większe znaczenie zaczynają mieć takie czynniki, jak prestiż firmy, czas dojazdu do pracy, czy oferowany pakiet benefitów. Z tego powodu serdecznie polecamy Państwu zapoznanie się z treścią raportu Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku”


Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2016 roku"

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl