Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 w 2013 roku

28.10.2014 Marcin Niedużak
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”. Przedstawiono w nim wysokość płac osób zasiadających w organach nadzorczych spółek należących do indeksu WIG20. Mediana rocznych wynagrodzeń tych osób wyniosła 120 000 PLN, a 25% z nich zarabiało powyżej 168 000 PLN. W materiale przedstawiono płace członków rad nadzorczych w podziale na pełnioną przez nich funkcję. Podano także informacje o przeciętnych wynagrodzeniach w radach nadzorczych w wybranych firmach. Artykuł zawiera schemat, wykres i 2 tabele.
Artykuł został przygotowany w oparciu o dane z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W raporcie podsumowano wynagrodzenia 1 411 członków radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Artykuł zawiera informacje o wynagrodzeniach 110 członków rad nadzorczych 20 największych spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20 na koniec 2013 roku.

Dane ogólne


W 2013 roku osoby zasiadające w radach nadzorczych 20 największych spółek giełdowych, zaliczanych do indeksu WIG20 zarabiały znacznie więcej od osób z rad nadzorczych wszystkich spółek giełdowych.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych,
którzy przepracowali cały 2013 rok (w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014W 2013 roku niemal jedna czwarta osób pełniących funkcje w radach nadzorczych spółek z indeksu WIG20 otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 50 tys. PLN. Z kolei prawie co trzecia osoba w radzie zarabiała od 100 tys. PLN do 149,9 tys. PLN. 14,5% osób otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 200 tys. PLN.

Procentowy rozkład wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych
w spółkach należących do indeksu WIG20 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych


Spośród wszystkich członków rad nadzorczych pracujących cały 2013 rok w spółkach z indeksu WIG20 najwyższe wynagrodzenie otrzymywali ich przewodniczący. Mediana rocznych zarobków na tym stanowisku wyniosła 150 000 PLN i była o prawie 30 000 PLN wyższa od płac wiceprzewodniczących. Połowa członków rad nadzorczych otrzymywała co najmniej 120 000 PLN.

Roczne wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych
w spółkach należących do indeksu WIG20 w 2013 roku (w PLN)

funkcja

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewodniczący

16

62 727

150 000

192 000

wiceprzewodniczący

14

60 000

121 000

168 000

członek RN

80

59 500

120 000

163 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Rankingi wynagrodzeń


W raporcie zaprezentowano wynagrodzenia 20 najlepiej opłacanych przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku. Ponadto przedstawiono ranking płac w zależności od branży, w której działa spółka.

Spośród wszystkich firm notowanych w ramach indeksu WIG20 zdecydowanie najwyższe średnie wynagrodzenie członków rad nadzorczych wystąpiło w Banku Zachodnim WBK SA. Należy jednak zaznaczyć, że jest to wynik zawyżony, przez zarobki jednego z członków rady nadzorczej – Johna Powera, który otrzymał ponad 2,7 mln PLN. Spośród pozostałych firm najwyższe przeciętne zarobki osób zasiadających w radzie nadzorczej były w Orange Polska SA – 254 167 PLN. Na trzecim miejscu uplasował się mBank SA – 230 261 PLN.

Ranking firm należących do indeksu WIG20
według stanu na koniec 2013 roku (w PLN)

nazwa firmy

liczba członków RN

mediana wynagrodzeń

średnia wynagrodzeń

Bank Zachodni WBK SA

3

176 000

1 037 867

Orange Polska SA

6

232 000

254 167

mBank SA

9

220 054

230 261

Bank PEKAO SA

4

201 500

191 000

Bank Handlowy w Warszawie SA

5

168 000

173 800

PKN Orlen SA

6

155 000

159 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014O raporcie


Raport "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku" ukazuje się po raz czwarty. Analizie poddano roczne wynagrodzenia 1 411 osób. Raport składa się z pięciu części:

Część I zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych. Zarobki przedstawiono zachowując podział na płace w spółkach z indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz pozostałych spółkach. Ponadto zaprezentowano dane o wynagrodzeniach w odniesieniu do pełnionych funkcji w radzie.

W części II zaprezentowano wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zysku netto, wielkości aktywów oraz zatrudnienia.

Część III zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych w spółkach o różnym poziomie akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float).

W części IV przedstawiono informacje o funkcjonowaniu w radach nadzorczych komitetów ds. wynagrodzeń.

Część V zawiera rankingi wynagrodzeń przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych otrzymujących najwyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych  spółek notowanych na GPW w 2013 roku
  • 1 411 osób zasiadających w radach nadzorczych
  • 336 spółek
  • 26 tabel
  • 21 wykresów
  • 4 rankingi
  • 92 strony
Marcin Niedużak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".