Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 10000 PLN
Pracownik magazynu 4820 PLN
Sekretarka medyczna 4550 PLN
Lekarz psychiatra 11970 PLN
Accountant 6290 PLN
Nauczyciel stażysta 4450 PLN
Frezer CNC 5200 PLN
Rehabilitant 4700 PLN
Korektor tekstu 5200 PLN
Monter fasad 5450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 w 2013 roku

28.10.2014 Marcin Niedużak
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”. Przedstawiono w nim wysokość płac osób zasiadających w organach nadzorczych spółek należących do indeksu WIG20. Mediana rocznych wynagrodzeń tych osób wyniosła 120 000 PLN, a 25% z nich zarabiało powyżej 168 000 PLN. W materiale przedstawiono płace członków rad nadzorczych w podziale na pełnioną przez nich funkcję. Podano także informacje o przeciętnych wynagrodzeniach w radach nadzorczych w wybranych firmach. Artykuł zawiera schemat, wykres i 2 tabele.
Artykuł został przygotowany w oparciu o dane z raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W raporcie podsumowano wynagrodzenia 1 411 członków radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Artykuł zawiera informacje o wynagrodzeniach 110 członków rad nadzorczych 20 największych spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20 na koniec 2013 roku.

Dane ogólne


W 2013 roku osoby zasiadające w radach nadzorczych 20 największych spółek giełdowych, zaliczanych do indeksu WIG20 zarabiały znacznie więcej od osób z rad nadzorczych wszystkich spółek giełdowych.

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych,
którzy przepracowali cały 2013 rok (w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014W 2013 roku niemal jedna czwarta osób pełniących funkcje w radach nadzorczych spółek z indeksu WIG20 otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 50 tys. PLN. Z kolei prawie co trzecia osoba w radzie zarabiała od 100 tys. PLN do 149,9 tys. PLN. 14,5% osób otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 200 tys. PLN.

Procentowy rozkład wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych
w spółkach należących do indeksu WIG20 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych


Spośród wszystkich członków rad nadzorczych pracujących cały 2013 rok w spółkach z indeksu WIG20 najwyższe wynagrodzenie otrzymywali ich przewodniczący. Mediana rocznych zarobków na tym stanowisku wyniosła 150 000 PLN i była o prawie 30 000 PLN wyższa od płac wiceprzewodniczących. Połowa członków rad nadzorczych otrzymywała co najmniej 120 000 PLN.

Roczne wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych
w spółkach należących do indeksu WIG20 w 2013 roku (w PLN)

funkcja

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewodniczący

16

62 727

150 000

192 000

wiceprzewodniczący

14

60 000

121 000

168 000

członek RN

80

59 500

120 000

163 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Rankingi wynagrodzeń


W raporcie zaprezentowano wynagrodzenia 20 najlepiej opłacanych przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku. Ponadto przedstawiono ranking płac w zależności od branży, w której działa spółka.

Spośród wszystkich firm notowanych w ramach indeksu WIG20 zdecydowanie najwyższe średnie wynagrodzenie członków rad nadzorczych wystąpiło w Banku Zachodnim WBK SA. Należy jednak zaznaczyć, że jest to wynik zawyżony, przez zarobki jednego z członków rady nadzorczej – Johna Powera, który otrzymał ponad 2,7 mln PLN. Spośród pozostałych firm najwyższe przeciętne zarobki osób zasiadających w radzie nadzorczej były w Orange Polska SA – 254 167 PLN. Na trzecim miejscu uplasował się mBank SA – 230 261 PLN.

Ranking firm należących do indeksu WIG20
według stanu na koniec 2013 roku (w PLN)

nazwa firmy

liczba członków RN

mediana wynagrodzeń

średnia wynagrodzeń

Bank Zachodni WBK SA

3

176 000

1 037 867

Orange Polska SA

6

232 000

254 167

mBank SA

9

220 054

230 261

Bank PEKAO SA

4

201 500

191 000

Bank Handlowy w Warszawie SA

5

168 000

173 800

PKN Orlen SA

6

155 000

159 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014O raporcie


Raport "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku" ukazuje się po raz czwarty. Analizie poddano roczne wynagrodzenia 1 411 osób. Raport składa się z pięciu części:

Część I zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych. Zarobki przedstawiono zachowując podział na płace w spółkach z indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz pozostałych spółkach. Ponadto zaprezentowano dane o wynagrodzeniach w odniesieniu do pełnionych funkcji w radzie.

W części II zaprezentowano wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zysku netto, wielkości aktywów oraz zatrudnienia.

Część III zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych w spółkach o różnym poziomie akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float).

W części IV przedstawiono informacje o funkcjonowaniu w radach nadzorczych komitetów ds. wynagrodzeń.

Część V zawiera rankingi wynagrodzeń przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych otrzymujących najwyższe wynagrodzenie.

Marcin Niedużak

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych  spółek notowanych na GPW w 2013 roku
  • 1 411 osób zasiadających w radach nadzorczych
  • 336 spółek
  • 26 tabel
  • 21 wykresów
  • 4 rankingi
  • 92 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".