Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku

28.01.2020 Konrad Akowacz
W mediach wiele pisze się o bardzo wysokich i bardzo szybko rosnących wynagrodzeniach programistów, testerów i innych specjalistów w branży IT. W poniższym tekście postanowiliśmy się jednak przyjrzeć, jak kształtują się wynagrodzenia osób zarządzających w spółkach IT.

Jak zmieniły się wynagrodzenia przez ostatnie dwa lata?


W stosunku do roku 2016 wynagrodzenie prezesa zarządu w 2018 roku było wyższe o 16,5%, a w przypadku osób pełniących pozostałe funkcje w zarządzie o 14,7%. W tym samym czasie wynagrodzenie doświadczonego specjalisty zatrudnionego w IT wzrosło o 22,8%.

O ile wzrosły wynagrodzenia osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT pomiędzy 2016 a 2018 rokiem?

Schemat

Opracowanie na podstawie raportów Sedlak & Sedlak:
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT za 2016 i 2018 rokO ile więcej zarabia członek zarządu od zwykłego specjalisty?


Kolejnym powszechnym przekonaniem medialnym jest to, że wzrost stawek wynagrodzeń pomiędzy kolejnymi poziomami zatrudnienia w branży IT jest mniej dynamiczny niż na całym rynku. Jeżeli przyjmiemy wynagrodzenie doświadczonego specjalisty za 1, to okaże się, że zarówno w branży IT, jak i w pozostałych branżach, specjalista ekspert zarabia mniej więcej 1,9 tego, co doświadczony. W przypadku dyrektorów okazuje się jednak, że o ile w innych branżach dyrektor zarabia ponad 4 razy tyle, co doświadczony specjalista, to w branży IT zarabia 3 razy więcej. Największa różnica zachodzi w przypadku osób zatrudnionych w zarządach. Zwykle osoba pełniąca funkcje w zarządzie zarabia dziesięciokrotność tego, co doświadczony specjalista. W branży IT jest to nieco więcej niż pięciokrotność. Część powyższego zjawiska można wyjaśnić tym, że spółki IT, to zazwyczaj organizacje niewielkie. W takich firmach wynagrodzenia osób na stanowiskach zarządczych nie różnią sią aż tak bardzo od pensji szeregowych specjalistów.

Porównanie różnic w wynagrodzeniach na poszczególnych szczeblach organizacji w branży IT i pozostałych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie raportów płacowych Sedlak & Sedlak.
Obliczenia wykonano na podstawie danych o wynagrodzeniach całkowitych.Najwięcej i najmniej zarabiający członkowie zarządu


Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe wynagrodzenie w 2018 otrzymał prezes zarządu Comarch SA. Osoby znajdujące się na drugim i trzecim miejscu zarobiły o wiele mniej – odpowiednio około 3,5 mln i około 2,8 mln PLN. Najmniej zarabiające osoby pracowały w stosunkowo niewielkich spółkach. Ich wynagrodzenia, zaraportowane w sprawozdaniach finansowych zarządzanych spółek, wynosiły około 7 000 PLN miesięcznie.

Najwyższe i najniższe roczne wynagrodzenia całkowite brutto osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT

firma

funkcja
w zarządzie

         przychody
         firmy 2018

wynagrodzenie całkowite 2018

Comarch SA

prezes

1 369 619 000

12 354 297

Asseco Poland SA

wiceprezes

9 328 600 000

3 600 000

Comarch SA

wiceprezes

1 369 619 000

2 836 646

Procad SA

wiceprezes

53 302 000

89 000

LSI Software SA

wiceprezes

47 667 000

82 000

LSI Software SA

prezes

47 667 000

79 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak o wynagrodzeniach członków zarządów spółek IT w 2018 rokuPodsumowanie


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniach menedżerów spółek IT, to zapraszamy do zapoznania się z raportem o wynagrodzeniach członków zarządów spółek IT w 2018 roku. W opracowaniu znajdą Państwo informację na temat wynagrodzeń całkowitych wypłaconych prezesom i osobom pełniącym pozostałe funkcje w zarządach w spółkach o różnej wielkości przychodów, zysków, zatrudnienia.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".