Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 4600 PLN
Konstruktor 5990 PLN
Mechanik maszyn 4680 PLN
Operator SAP 5470 PLN
Asystent prokuratora 4450 PLN
Elektryk samochodowy 5500 PLN
Cool hunter 6820 PLN
Metalurg 4750 PLN
Kierownik biura 5620 PLN
Manikiurzystka 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku

28.01.2020 Konrad Akowacz
W mediach wiele pisze się o bardzo wysokich i bardzo szybko rosnących wynagrodzeniach programistów, testerów i innych specjalistów w branży IT. W poniższym tekście postanowiliśmy się jednak przyjrzeć, jak kształtują się wynagrodzenia osób zarządzających w spółkach IT.

Jak zmieniły się wynagrodzenia przez ostatnie dwa lata?


W stosunku do roku 2016 wynagrodzenie prezesa zarządu w 2018 roku było wyższe o 16,5%, a w przypadku osób pełniących pozostałe funkcje w zarządzie o 14,7%. W tym samym czasie wynagrodzenie doświadczonego specjalisty zatrudnionego w IT wzrosło o 22,8%.

O ile wzrosły wynagrodzenia osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT pomiędzy 2016 a 2018 rokiem?

Schemat

Opracowanie na podstawie raportów Sedlak & Sedlak:
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT za 2016 i 2018 rokO ile więcej zarabia członek zarządu od zwykłego specjalisty?


Kolejnym powszechnym przekonaniem medialnym jest to, że wzrost stawek wynagrodzeń pomiędzy kolejnymi poziomami zatrudnienia w branży IT jest mniej dynamiczny niż na całym rynku. Jeżeli przyjmiemy wynagrodzenie doświadczonego specjalisty za 1, to okaże się, że zarówno w branży IT, jak i w pozostałych branżach, specjalista ekspert zarabia mniej więcej 1,9 tego, co doświadczony. W przypadku dyrektorów okazuje się jednak, że o ile w innych branżach dyrektor zarabia ponad 4 razy tyle, co doświadczony specjalista, to w branży IT zarabia 3 razy więcej. Największa różnica zachodzi w przypadku osób zatrudnionych w zarządach. Zwykle osoba pełniąca funkcje w zarządzie zarabia dziesięciokrotność tego, co doświadczony specjalista. W branży IT jest to nieco więcej niż pięciokrotność. Część powyższego zjawiska można wyjaśnić tym, że spółki IT, to zazwyczaj organizacje niewielkie. W takich firmach wynagrodzenia osób na stanowiskach zarządczych nie różnią sią aż tak bardzo od pensji szeregowych specjalistów.

Porównanie różnic w wynagrodzeniach na poszczególnych szczeblach organizacji w branży IT i pozostałych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie raportów płacowych Sedlak & Sedlak.
Obliczenia wykonano na podstawie danych o wynagrodzeniach całkowitych.Najwięcej i najmniej zarabiający członkowie zarządu


Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe wynagrodzenie w 2018 otrzymał prezes zarządu Comarch SA. Osoby znajdujące się na drugim i trzecim miejscu zarobiły o wiele mniej – odpowiednio około 3,5 mln i około 2,8 mln PLN. Najmniej zarabiające osoby pracowały w stosunkowo niewielkich spółkach. Ich wynagrodzenia, zaraportowane w sprawozdaniach finansowych zarządzanych spółek, wynosiły około 7 000 PLN miesięcznie.

Najwyższe i najniższe roczne wynagrodzenia całkowite brutto osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT

firma

funkcja
w zarządzie

         przychody
         firmy 2018

wynagrodzenie całkowite 2018

Comarch SA

prezes

1 369 619 000

12 354 297

Asseco Poland SA

wiceprezes

9 328 600 000

3 600 000

Comarch SA

wiceprezes

1 369 619 000

2 836 646

Procad SA

wiceprezes

53 302 000

89 000

LSI Software SA

wiceprezes

47 667 000

82 000

LSI Software SA

prezes

47 667 000

79 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak o wynagrodzeniach członków zarządów spółek IT w 2018 rokuPodsumowanie


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniach menedżerów spółek IT, to zapraszamy do zapoznania się z raportem o wynagrodzeniach członków zarządów spółek IT w 2018 roku. W opracowaniu znajdą Państwo informację na temat wynagrodzeń całkowitych wypłaconych prezesom i osobom pełniącym pozostałe funkcje w zarządach w spółkach o różnej wielkości przychodów, zysków, zatrudnienia.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".