Artykuły

Podsumowanie raportu:
Wynagrodzenia w administracji publicznej
w 2017 roku

16.04.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim dane o płacach 5 554 osób pracujących w administracji publicznej. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć TUTAJ.
Mediana wynagrodzeń w administracji publicznej w 2017 roku wyniosła 3 450 PLN brutto. Zarobki połowy badanych osób mieściły się w przedziale od 2 750 do 4 560 PLN.

Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakW raporcie uwzględniliśmy 4 grupy pracowników administracji publicznej tj.: szczebel rządowy, samorządowy, wymiar sprawiedliwości oraz służby mundurowe. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy administracji rządowej – 3 851 PLN brutto. Zatrudnieni na szczeblu samorządowym otrzymywali o 624 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń w poszczególnych obszarach administracji publicznej w 2017 roku

Schemat

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakZ danych wynika, że zarobki kobiet i mężczyzn w administracji publicznej różniły się. Mediany ich wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 3 200 i 3 900 PLN brutto.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w administracji publicznej w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób zaczynających pracę wyniosły 2 426 PLN brutto. Pensje pracowników, pracujących dłużej niż 15 lat wyniosły 4 000 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń osób o różnym stażu pracy
zatrudnionych w administracji publicznej w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakKierownicy dużych zespołów (powyżej 10 osób) w administracji publicznej zarabiali 6 221 PLN brutto. Zarobki kierowników mniejszych zespołów wyniosły 5 162 PLN.

Mediany wynagrodzeń kierowników w administracji publicznej w 2017 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

mediana

kierownik dużego zespołu

(powyżej 10 osób)

6 221

kierownik zespołu

(2 – 10 osób)

5 162

 

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakW raporcie prezentujemy stawki wynagrodzeń dla 57 stanowisk. Na poniższym wykresie możecie Państwo zobaczyć mediany dla wybranych spośród nich.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku, Sedlak & SedlakW pełnym raporcie znajdziecie Państwo informacje na temat wynagrodzeń w różnych przekrojach. Analizujemy je pod kątem takich zmiennych jak:
 • obszar administracji publicznej,

 • wielkość instytucji,

 • szczebel zarządzania,

 • staż pracy,

 • dział,

 • wiek,

 • poziom wykształcenia,

 • kierunek ukończonych studiów,

 • tryb ukończonych studiów,

 • znajomość języków obcych.


Jeżeli są Państwo zainteresowani raportem i mają Państwo jakieś pytania,
zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku

Wynagrodzenia 
w administracji publicznej w 2017 roku
 • szczebel rządowy
 • szczebel samorządowy
 • wymiar sprawiedliwości
 • służby mundurowe
Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".