Narzędzia

Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Sprawdź, jak udział w PPK wpłynie na wynagrodzenie i koszty pracodawcy.

składka podstawowa
dla najmniej zarabiających***
składka podstawowa
(obowiązkowa)
składka dodatkowa
(dobrowolna)
pracownik 0,5 - 2% 2% 2%
pracodawca 1,5% 1,5% 2,5%

  * Wynagrodzenie całkowite brutto

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

  ** Składki odprowadzane przez pracodawcę

  Miesięczna składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto.

  Pracodawca może podnieść odprowadzane składki nawet o 2,5% wynagrodzenia brutto.

*** Składki odprowadzane przez pracownika

Miesięczna składka podstawowa (obowiązkowa) odprowadzana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie (suma wynagrodzeń z różnych źródeł) będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku może dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, lecz nie mniejszej niż 0,5%.

Każdy pracownik może odłożyć dobrowolnie, dodatkowo maksymalnie 2% swojego wynagrodzenia.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania. Udostępnimy do Państwa dyspozycji nowe narzędzie Kalkulator PPK, którego celem jest przedstawienie jak zmieni się wynagrodzenie netto oraz łączne koszty pracodawcy po przystąpieniu do PPK. Wszystkie obliczenia są uzależnione od wpradzonych przez użytkownika parametrów. Użytkownik po podaniu kwoty brutto wynagrodzenia całkowitego może sam ustalić wielkość składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę i zaobserwować jak zmieni się wynagrodzenie netto oraz łączne koszty pracodawcy w zależności od wysokości odprowadzanych składek.

Za pomocą kalkulatora Prywatnych Planów Kapitałowych można:
 • wyliczyć wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracownika składki PPK,
 • wyliczyć wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracodawcę składki PPK,
 • obliczyć wysokość wynagrodzenia netto pracownika po przystąpieniu do PPK,
 • obliczyć wysokość łącznych kosztów pracodawcy po przystąpieniu do PPK.
Niebawem kalkulator zostanie rozbudowany o kolejne funkcje i pozwoli obliczyć:
 • ile pieniędzy zostanie odłożone na koncie PPK,
 • wysokość emerytury z PPK,
 • wysokość całkowitych nakładów na wynagrodzenia w firmie.
Przykładowe wyliczenie dla pracownika, który przystąpi do PPK:
2 100 PLN miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto
42 PLN miesięczna 2% składka podstawowa pracownika
31,5 PLN miesięczna 1,5% składka podstawowa pracodawcy
1 488,00 miesięczne wynagrodzenie netto
2 561,58 PLN miesięczne łączne koszty pracodawcy
240 PLN roczna dopłata od państwa
250 PLN składka powitalna od państwa

Kalkulator PPK spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.