XIX Krakowskie
Forum Wynagrodzeń
6 - 7 czerwca 2024, Centrum Kongresowe ICE
Narzędzia

Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Sprawdź, ile zaoszczędzisz przystępując do PPK. Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego z tytułu PPK. Sprawdź, jak udział w PPK wpłynie na wynagrodzenie.

18 lat
60 lat
60 lat
69 lat
0%
100%
Jeśli jednorazowa kwota przekroczy 25%, zostanie objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych.
1 rok
40 lat
Jeśli planujesz wypłacać część PPK krócej niż 10 lat, wypłaty zostaną pomniejszone o 19% podatek od zysków kapitałowych.


Zobacz również: Kalkulator PPK dla pracodawcy »»

podmiot składka podstawowa
dla najmniej zarabiających***
składka podstawowa
(obowiązkowa)
składka dodatkowa
(dobrowolna)
pracownik 0,5 - 2% 2% 2%
pracodawca 1,5% 1,5% 2,5%

  * Wynagrodzenie całkowite brutto

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

  ** Składki odprowadzane przez pracodawcę

  Miesięczna składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto.

  Pracodawca może podnieść odprowadzane składki nawet o 2,5% wynagrodzenia brutto.

*** Składki odprowadzane przez pracownika

Miesięczna składka podstawowa (obowiązkowa) odprowadzana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie (suma wynagrodzeń z różnych źródeł) będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku może dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, lecz nie mniejszej niż 0,5%.

Każdy pracownik może odłożyć dobrowolnie, dodatkowo maksymalnie 2% swojego wynagrodzenia.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania. Udostępnimy do Państwa dyspozycji nowe narzędzie Kalkulator PPK, którego celem jest przedstawienie jak zmieni się wynagrodzenie netto oraz łączne koszty pracodawcy po przystąpieniu do PPK. Wszystkie obliczenia są uzależnione od wpradzonych przez użytkownika parametrów. Użytkownik po podaniu kwoty brutto wynagrodzenia całkowitego może sam ustalić wielkość składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę i zaobserwować jak zmieni się wynagrodzenie netto oraz łączne koszty pracodawcy w zależności od wysokości odprowadzanych składek.

Za pomocą kalkulatora Prywatnych Planów Kapitałowych można:
 • obliczyć prognozowaną sumę środków zgromadzonych przez cały okres oszczędzania w PPK,
 • obliczyć wysokość prognozowanej jednorazowej wypłaty zgromadzonych w PPK środków,
 • obliczyć wysokość prognozowanej comiesięcznej wypłaty środków z PPK,
 • wyliczyć wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracownika składki PPK,
 • wyliczyć wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracodawcę składki PPK,
 • obliczyć wysokość wynagrodzenia netto pracownika po przystąpieniu do PPK,
 • obliczyć wysokość łącznych kosztów pracodawcy po przystąpieniu do PPK.
Przykładowe wyliczenie PPK dla osoby oszczędzającej od 25 do 60 roku życia:
4 000 PLN miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto
80 PLN miesięczna 2% składka podstawowa pracownika
60 PLN miesięczna 1,5% składka podstawowa pracodawcy
2 762,96 PLN miesięczne wynagrodzenie netto
4 879,20 PLN miesięczne łączne koszty pracodawcy
240 PLN roczna dopłata od państwa
250 PLN składka powitalna od państwa
192 462,31 PLN suma zgromadzonych środków
48 115,58 PLN jednorazowa wpłata 25% zgromadzonych środków
1 202,89 PLN miesięczna wypłata wypłacana przez 120 miesięcy
86 084,15 PLN suma środków pochodzących z zarządzania aktywami
55 844,65 PLN suma środków wpłaconych przez pracownika
41 883,51 PLN suma środków wpłaconych przez pracodawcę

Kalkulator PPK spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.