Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 Stefa premium Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport wskaźnikiHR 2019 zaproszenie

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Program zatrzymania kluczowych pracowników

Zatrzymanie w organizacji najcenniejszych pracowników stanowi klucz do budowania przewagi konkurencyjnej. Najlepszym sposobem na sukces w tej dziedzinie jest opracowanie programu wynagradzania zabezpieczającego interesy zarówno firmy, jak i wybranych pracowników. Zaprojektowanie takiego systemu jest dużym wyzwaniem. Po pierwsze, wymaga poznania opinii i preferencji kluczowych pracowników. Po drugie, należy w optymalny kosztowo sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania.

Na Państwa życzenie zaprojektujemy od podstaw lub zmodyfikujemy istniejący system wynagrodzeń w taki sposób, aby w jak największym stopniu zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach pracowników i przekonać ich do pozostania w niej jak najdłużej.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • audyt systemu wynagradzania (analiza pracy i systemu wynagradzania kluczowych pracowników, analiza wysokości oraz struktury wynagrodzeń na tle aktualnych tendencji rynkowych),

  • wywiady z pracownikami, dla których przeznaczony będzie system (zebranie opinii na temat satysfakcji z pracy i analiza oczekiwań),

  • budowa systemu zatrzymania kluczowych pracowników (wybór i zaprojektowanie optymalnych narzędzi nagradzania i motywowania),

  • zamknięcie projektu i pomoc przy wdrożeniu (opracowanie raportu końcowego zawierającego dokumentację realizowanych prac).


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 6-10 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszty zależne są od ilości pracowników objętych programem.