Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Program zatrzymania kluczowych pracowników

Zatrzymanie w organizacji najcenniejszych pracowników stanowi klucz do budowania przewagi konkurencyjnej. Najlepszym sposobem na sukces w tej dziedzinie jest opracowanie programu wynagradzania zabezpieczającego interesy zarówno firmy, jak i wybranych pracowników. Zaprojektowanie takiego systemu jest dużym wyzwaniem. Po pierwsze, wymaga poznania opinii i preferencji kluczowych pracowników. Po drugie, należy w optymalny kosztowo sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania.

Na Państwa życzenie zaprojektujemy od podstaw lub zmodyfikujemy istniejący system wynagrodzeń w taki sposób, aby w jak największym stopniu zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach pracowników i przekonać ich do pozostania w niej jak najdłużej.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • audyt systemu wynagradzania (analiza pracy i systemu wynagradzania kluczowych pracowników, analiza wysokości oraz struktury wynagrodzeń na tle aktualnych tendencji rynkowych),

  • wywiady z pracownikami, dla których przeznaczony będzie system (zebranie opinii na temat satysfakcji z pracy i analiza oczekiwań),

  • budowa systemu zatrzymania kluczowych pracowników (wybór i zaprojektowanie optymalnych narzędzi nagradzania i motywowania),

  • zamknięcie projektu i pomoc przy wdrożeniu (opracowanie raportu końcowego zawierającego dokumentację realizowanych prac).


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 6-10 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszty zależne są od ilości pracowników objętych programem.