Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Energetyk 5770 PLN
Marketing Specialist 4970 PLN
Asystent naukowy 4000 PLN
Nauczyciel plastyki 4820 PLN
Kasjer 3030 PLN
Serwisant maszyn 5020 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Technik serwisu 5050 PLN
Art Director 7710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak – wiosna/lato 2023

27.06.2023 Patrycja Paszcza
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego edycji wiosenno-letniej 2023, w którym uczestniczyły 816 firmy. Na podstawie zebranych danych dokonano analiz dla 906 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni.

Podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku


Informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach wynagrodzeń budzą szczególne zainteresowanie wśród korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak. Na tegoroczne decyzje podwyżkowe niewątpliwie miał wpływ wysoki poziom inflacji. Wyniki pokazują, że zrealizowane podwyżki wynagrodzeń były wyższe od planowanych na 2023 rok. Wynagrodzenia pracowników fizycznych wzrosły średnio o 11,2%. W przypadku specjalistów oraz kadry kierowniczej zrealizowano podwyżki na poziomie 10%, natomiast dla kadry dyrektorskiej 9%. Na przyszły rok przewiduje się ograniczanie budżetów podwyżkowych. Pracodawcy zadeklarowali, że planują podwyżki średnio na poziomie 8%. Prognozy te różnią się w zależności od branży czy województwa, w którym firma działa. Najwyższe planowane podwyżki są w województwie warmińsko-mazurskim.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie maj 2022 – kwiecień 2023
na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia pracowników fizycznych z różnym doświadczeniem zawodowym


W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 680 PLN. Doświadczeni zarabiają 5 254 PLN, a starsi 6 000 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 6 821 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między dolnym, a górnym kwartylem – 1 830 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 5 989 PLN do 7 819 PLN.

Górny kwartyl, mediana i dolny kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (brutto PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia specjalistów z różnych branż


Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak wielkość zatrudnienia, kapitał czy branża. Na przykładzie specjalisty eksperta można porównać różnice wynagrodzeń w różnych branżach. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 368 PLN. W branży FMCG płace całkowite ekspertów to 12 633 PLN, a w branży opakowań i poligrafii – 11 703 PLN. Stawki wynagrodzeń ekspertów różnią się zatem około 23%.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ekspertów w wybranych branżach (brutto PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


Zarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach
W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w różnych regionach. Najliczniejszą grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (61 266 pracowników). Są to osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonują samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymagają nadzoru przełożonego. Na tym przykładzie można zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie opolskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 515 PLN. Kolejno najwyższe stawki oferowane są w województwie dolnośląskim – 5 482 PLN i wielkopolskim – 5 299 PLN. Natomiast najniższe stawki płac obserwujemy w województwie świętokrzyskim – 4 763 PLN oraz lubelskim – 4 692 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych w różnych województwach (brutto PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia


Innymi istotnym kryterium, które przedstawiamy w raporcie, jest wielkość zatrudnienia. Największe różnice obserwujemy na stanowiskach z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Połowa dyrektorów pionów z firm o zatrudnieniu do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 34 038 PLN. Dyrektorzy pionów z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1 000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 39 437 PLN, a z firm zatrudniających powyżej 1 000 osób zarabiają 42 283 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów pionów w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (brutto PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


Świadczenia pozapłacowe


W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najbardziej popularnym benefitem, podobnie jak w poprzednich latach, są szkolenia zawodowe (99%). Równie popularna jest dodatkowa opieka medyczna (98%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (97%). Najrzadziej oferowanymi benefitami dla tej grupy pracowników są dodatkowo płatny urlop (5%) oraz dofinansowanie kosztów paliwa (3%).

Wybrane świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom w 2023 roku (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023


O raporcie


Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2023 zawiera informacje o wynagrodzeniach na 383 stanowiskach. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych o wynagrodzeniach 316 445 pracowników z 816 firm. Badanie prowadzone było w okresie od marca do maja 2023 roku.
Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie internetowej raportyplacowe.pl.

Patrycja Paszcza

Kompleksowy raport płacowy - wiosna/lato 2023

Kompleksowy raport płacowy - wiosna/lato 2023
  • 816 firm,
  • ponad 316 tys. pracowników,
  • 383 stanowisk (906 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".