Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmieniły się trendy w świecie benefitów w czasie kryzysu? - podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2020

07.09.2020 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2020. Raport potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza w pierwszej połowie 2020 roku miała wpływ na oferowane benefity i praktyki zarządzania nimi. Epidemia pokazała również, które benefity są dla pracowników naprawdę ważne.
Według raportu Benefity w oczach pracowników 2020 odsetek firm oferujących świadczenia spadł do 75% przy 82% w 2019 roku. Badanie wykazało, że najczęściej mikro i małe firmy rezygnowały z benefitów.

O zdanie zapytaliśmy Joannę Kotzian stratega w obszarze wellbeingu i komunikacji w firmie WellHR - Z moich obserwacji i rozmów z dyrektorami HR wynika, że firmy, przynajmniej te większe, nie odcinały automatycznie dostępu do świadczeń, tylko zmieniały ich charakter, np. zawieszały możliwość korzystania z zajęć sportowych czy z dodatkowych udogodnień w biurze, na rzecz innych rozwiązań.Raport prezentuje jakie firmy najczęściej oferują swoim pracownikom benefity oraz którzy pracownicy z nich korzystają.


Jakie benefity w bieżącym roku zyskały na popularności?


Według raportu pozycja dodatkowego pakietu opieki medycznej, jako najważniejszego dla pracowników, jest niezagrożona. Od lat utrzymuje się wysoki odsetek osób korzystających z tego benefitu. W wielkich firmach (zatrudniających powyżej 500 osób) aż 77% osób korzysta z tego świadczenia.

Elastyczny czas pracy i praca zdalna zyskują na popularności. Co ciekawe elastyczny czas pracy jest najważniejszym benefitem dla osób korzystających niego. Aż 96% pracowników przyznało, że jest on ważny lub bardzo ważny dla nich. Z dnia na dzień firmy, które wcześniej sceptycznie podchodziły do podobnych rozwiązań, musiały zrewidować swoją politykę ze względu na wprowadzone obostrzenia. Według Joanny Kotzian z firmy WellHR: Konsekwencją pracy w domu, zwłaszcza w towarzystwie dzieci, była większa elastyczność czasu pracy. Pracodawcy i menadżerowie musieli się wykazać większym zrozumieniem dla pracowników, którzy nie byli w stanie wykonywać swoich obowiązków w konkretnych godzinach. To doświadczenie wiele nauczyło zarówno pracowników, jak i firmy. Okazało się, że można tak pracować, bez wpływu na efektywność, pod warunkiem jasnego formułowania celów i umawiania się na czas, w jakim zostaną zrealizowane. Nawet jeśli teraz wrócimy do biur, choćby w systemie hybrydowym, pracownikom trudno będzie zrezygnować z elastycznych godzin pracy, a pracodawcom argumentować, że ich wprowadzenie jest niemożliwe.

W czasach pandemii spadł odsetek pracowników korzystających z karnetów na siłownię i do klubów fitness, choć w niektórych grupach pracowników, przykładowo na szczeblu specjalisty, nadal jest on bardzo doceniany.

W raporcie znajdą Państwo dane o najpopularniejszych benefitach w oparciu o takie kryteria jak: płeć, wiek, dział, branża, szczebel zatrudnienia, wielkości firmy, pochodzenie kapitału firmy itp.


Które benefity są przez pracowników oczekiwane?


Ważność wspomnianych benefitów jest zmienna i zależy m.in. od płci, wieku czy szczebla zatrudnienia pracowników. Wyniki potwierdzają bardzo wyraźnie, że zupełnie inne benefity są potrzebne 28-letniej kobiecie na stanowisku specjalisty, a zupełnie inne mężczyźnie po 40 roku życia na stanowisku kierowniczym. Budując optymalną ofertę benefitową w firmie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko możliwości budżetowe, ale także indywidualne potrzeby zatrudnionych pracowników. Wybór odpowiednich benefitów nie jest prosty, bo każdy ma inne potrzeby, zainteresowania i preferencje. O zdanie zapytaliśmy Olgę Małecką, kierownik Biura Marketingu i Komunikacji w firmie MyBenefit: Wybór odpowiednich benefitów nie jest prosty bo każdy ma inne potrzeby, zainteresowania i preferencje. Kafeteria umożliwia pracownikom samodzielny, a zarazem łatwy i wygodny wybór interesujących ich świadczeń pozapłacowych z oferty dostępnej online. Zatrudniony może dowolnie wybierać świadczenia z obszarów: zdrowia, aktywności, wypoczynku, rozrywki, rozwoju, edukacji czy zakupów online.

Przykładowo mężczyźni znacznie częściej niż kobiety wskazywali samochód służbowy do użytku prywatnego jako najbardziej oczekiwany benefit, do którego są chętni dopłacić. Z kolei dla kobiet szkolenia i kursy zawodowe to atrakcyjniejsze świadczenia niż dla mężczyzn.

W raporcie znajdą Państwo dane o najbardziej oczekiwanych benefitach, które prezentujemy ze względu na takie kryteria jak: płeć, wiek, dział, branża, szczebel zatrudnienia, wielkość firmy, pochodzenia kapitału firmy czy miejscowość zatrudnienia.


Sposób finansowania benefitów


Raport przedstawia sposoby finansowania poszczególnych świadczeń. Z badania wynika, że firmy najczęściej decydują się w całości pokrywać szkolenia i kursy zawodowe. Z kolei pracownicy najczęściej dopłacają do ubezpieczenia na życie.

W raporcie znajdą Państwo informacje o tym, jakie kwoty firmy przeznaczają na świadczenia dodatkowe, jakie sumy pracownicy byliby skłonni wydać na atrakcyjne dla nich benefity.


Sprawdziliśmy także, czego brakuje pracownikom, którzy nie korzystają ze świadczeń i jakie kwoty byliby chętni dopłacić, by otrzymać oczekiwane benefity. Szczegóły znajdą Państwo w raporcie.

Komunikacja


Nawet najlepiej dobrany pakiet benefitów nie będzie efektywny, jeśli nie zostanie dobrze zakomunikowany. Badanie wykazało, że w tym aspekcie organizacje mają wiele do poprawy. Co prawda jedynie 5% badanych przyznało, że w ich firmach takie informacje nie są w ogóle przekazywane, ale ich forma i częstotliwość również mają znaczenie. Firmy zdecydowanie za rzadko informują pracowników o dostępnych benefitach. Aż 42% respondentów przyznało, że taką informację otrzymują jedynie raz do roku.

Badanie wykazało, że pracodawcy wciąż maja dużo do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę sposobu komunikowania benefitów. Dobra komunikacja oferty jest szczególne ważna wtedy, gdy jest ona modyfikowana. Chodzi nie tylko o to, by pracownicy wiedzieli, jakie benefity im przysługują, ale także o to, by rozumieli intencje pracodawcy, który wprowadza w systemie zmiany i nie postrzegali tych zmian tylko w kategoriach ograniczania kosztów – wskazuje Joanna Kotzian z WellHR.

W raporcie znajdą Państwo informacje o tym czy i w jaki sposób firmy informują pracowników o ofercie benefitowej oraz jaka forma przekazywania takich informacji jest dla nich najdogodniejsza.


Sugestie pracowników


W tym roku umożliwiliśmy ankietowanym swobodną wypowiedź na temat świadczeń dodatkowych. W pytaniu otwartym o dodatkowe sugestie dotyczące benefitów w firmie ankietowani zwracali szczególną uwagę na problemy z komunikacją i niedopasowaną ofertą. Badanie wykazało, że pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, z jakich benefitów mogą skorzystać. Zwracali uwagę na małą elastyczność w wyborze benefitów i niedostosowanie benefitów do potrzeb indywidualnych. Jest to związane ze zbyt rzadką weryfikacją oferty benefitowej przez pracodawców. Badanie wykazało również, że w odczuciu pracowników, nawet jeśli firmy badają satysfakcję to nie zawsze wyniki wykorzystują do modyfikacji oferty.

Aby oferta benefitów była odpowiednio dopasowana do poszczególnych grup pracowników w firmie, należy przeanalizować z czego dotychczas pracownicy korzystali i na tej podstawie ją zrewidować. Warto podejmować decyzje oparte na faktach. Więcej danych znajdą Państwo w Raporcie Ogólnopolskie Badanie Benefitów 2020.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".