Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 4230 PLN
Asystent handlowy 4640 PLN
Nauczyciel domowy 4820 PLN
Nauczyciel etyki 3830 PLN
Nauczyciel religii 4820 PLN
Stolarz 3700 PLN
Serwisant maszyn 4220 PLN
Spedytor 5070 PLN
Specjalista ds. seo 5130 PLN
Plastyk 3730 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmieniły się trendy w świecie benefitów w czasie kryzysu? - podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2020

07.09.2020 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2020. Raport potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza w pierwszej połowie 2020 roku miała wpływ na oferowane benefity i praktyki zarządzania nimi. Epidemia pokazała również, które benefity są dla pracowników naprawdę ważne.
Według raportu Benefity w oczach pracowników 2020 odsetek firm oferujących świadczenia spadł do 75% przy 82% w 2019 roku. Badanie wykazało, że najczęściej mikro i małe firmy rezygnowały z benefitów.

O zdanie zapytaliśmy Joannę Kotzian stratega w obszarze wellbeingu i komunikacji w firmie WellHR - Z moich obserwacji i rozmów z dyrektorami HR wynika, że firmy, przynajmniej te większe, nie odcinały automatycznie dostępu do świadczeń, tylko zmieniały ich charakter, np. zawieszały możliwość korzystania z zajęć sportowych czy z dodatkowych udogodnień w biurze, na rzecz innych rozwiązań.Raport prezentuje jakie firmy najczęściej oferują swoim pracownikom benefity oraz którzy pracownicy z nich korzystają.


Jakie benefity w bieżącym roku zyskały na popularności?


Według raportu pozycja dodatkowego pakietu opieki medycznej, jako najważniejszego dla pracowników, jest niezagrożona. Od lat utrzymuje się wysoki odsetek osób korzystających z tego benefitu. W wielkich firmach (zatrudniających powyżej 500 osób) aż 77% osób korzysta z tego świadczenia.

Elastyczny czas pracy i praca zdalna zyskują na popularności. Co ciekawe elastyczny czas pracy jest najważniejszym benefitem dla osób korzystających niego. Aż 96% pracowników przyznało, że jest on ważny lub bardzo ważny dla nich. Z dnia na dzień firmy, które wcześniej sceptycznie podchodziły do podobnych rozwiązań, musiały zrewidować swoją politykę ze względu na wprowadzone obostrzenia. Według Joanny Kotzian z firmy WellHR: Konsekwencją pracy w domu, zwłaszcza w towarzystwie dzieci, była większa elastyczność czasu pracy. Pracodawcy i menadżerowie musieli się wykazać większym zrozumieniem dla pracowników, którzy nie byli w stanie wykonywać swoich obowiązków w konkretnych godzinach. To doświadczenie wiele nauczyło zarówno pracowników, jak i firmy. Okazało się, że można tak pracować, bez wpływu na efektywność, pod warunkiem jasnego formułowania celów i umawiania się na czas, w jakim zostaną zrealizowane. Nawet jeśli teraz wrócimy do biur, choćby w systemie hybrydowym, pracownikom trudno będzie zrezygnować z elastycznych godzin pracy, a pracodawcom argumentować, że ich wprowadzenie jest niemożliwe.

W czasach pandemii spadł odsetek pracowników korzystających z karnetów na siłownię i do klubów fitness, choć w niektórych grupach pracowników, przykładowo na szczeblu specjalisty, nadal jest on bardzo doceniany.

W raporcie znajdą Państwo dane o najpopularniejszych benefitach w oparciu o takie kryteria jak: płeć, wiek, dział, branża, szczebel zatrudnienia, wielkości firmy, pochodzenie kapitału firmy itp.


Które benefity są przez pracowników oczekiwane?


Ważność wspomnianych benefitów jest zmienna i zależy m.in. od płci, wieku czy szczebla zatrudnienia pracowników. Wyniki potwierdzają bardzo wyraźnie, że zupełnie inne benefity są potrzebne 28-letniej kobiecie na stanowisku specjalisty, a zupełnie inne mężczyźnie po 40 roku życia na stanowisku kierowniczym. Budując optymalną ofertę benefitową w firmie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko możliwości budżetowe, ale także indywidualne potrzeby zatrudnionych pracowników. Wybór odpowiednich benefitów nie jest prosty, bo każdy ma inne potrzeby, zainteresowania i preferencje. O zdanie zapytaliśmy Olgę Małecką, kierownik Biura Marketingu i Komunikacji w firmie MyBenefit: Wybór odpowiednich benefitów nie jest prosty bo każdy ma inne potrzeby, zainteresowania i preferencje. Kafeteria umożliwia pracownikom samodzielny, a zarazem łatwy i wygodny wybór interesujących ich świadczeń pozapłacowych z oferty dostępnej online. Zatrudniony może dowolnie wybierać świadczenia z obszarów: zdrowia, aktywności, wypoczynku, rozrywki, rozwoju, edukacji czy zakupów online.

Przykładowo mężczyźni znacznie częściej niż kobiety wskazywali samochód służbowy do użytku prywatnego jako najbardziej oczekiwany benefit, do którego są chętni dopłacić. Z kolei dla kobiet szkolenia i kursy zawodowe to atrakcyjniejsze świadczenia niż dla mężczyzn.

W raporcie znajdą Państwo dane o najbardziej oczekiwanych benefitach, które prezentujemy ze względu na takie kryteria jak: płeć, wiek, dział, branża, szczebel zatrudnienia, wielkość firmy, pochodzenia kapitału firmy czy miejscowość zatrudnienia.


Sposób finansowania benefitów


Raport przedstawia sposoby finansowania poszczególnych świadczeń. Z badania wynika, że firmy najczęściej decydują się w całości pokrywać szkolenia i kursy zawodowe. Z kolei pracownicy najczęściej dopłacają do ubezpieczenia na życie.

W raporcie znajdą Państwo informacje o tym, jakie kwoty firmy przeznaczają na świadczenia dodatkowe, jakie sumy pracownicy byliby skłonni wydać na atrakcyjne dla nich benefity.


Sprawdziliśmy także, czego brakuje pracownikom, którzy nie korzystają ze świadczeń i jakie kwoty byliby chętni dopłacić, by otrzymać oczekiwane benefity. Szczegóły znajdą Państwo w raporcie.

Komunikacja


Nawet najlepiej dobrany pakiet benefitów nie będzie efektywny, jeśli nie zostanie dobrze zakomunikowany. Badanie wykazało, że w tym aspekcie organizacje mają wiele do poprawy. Co prawda jedynie 5% badanych przyznało, że w ich firmach takie informacje nie są w ogóle przekazywane, ale ich forma i częstotliwość również mają znaczenie. Firmy zdecydowanie za rzadko informują pracowników o dostępnych benefitach. Aż 42% respondentów przyznało, że taką informację otrzymują jedynie raz do roku.

Badanie wykazało, że pracodawcy wciąż maja dużo do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę sposobu komunikowania benefitów. Dobra komunikacja oferty jest szczególne ważna wtedy, gdy jest ona modyfikowana. Chodzi nie tylko o to, by pracownicy wiedzieli, jakie benefity im przysługują, ale także o to, by rozumieli intencje pracodawcy, który wprowadza w systemie zmiany i nie postrzegali tych zmian tylko w kategoriach ograniczania kosztów – wskazuje Joanna Kotzian z WellHR.

W raporcie znajdą Państwo informacje o tym czy i w jaki sposób firmy informują pracowników o ofercie benefitowej oraz jaka forma przekazywania takich informacji jest dla nich najdogodniejsza.


Sugestie pracowników


W tym roku umożliwiliśmy ankietowanym swobodną wypowiedź na temat świadczeń dodatkowych. W pytaniu otwartym o dodatkowe sugestie dotyczące benefitów w firmie ankietowani zwracali szczególną uwagę na problemy z komunikacją i niedopasowaną ofertą. Badanie wykazało, że pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, z jakich benefitów mogą skorzystać. Zwracali uwagę na małą elastyczność w wyborze benefitów i niedostosowanie benefitów do potrzeb indywidualnych. Jest to związane ze zbyt rzadką weryfikacją oferty benefitowej przez pracodawców. Badanie wykazało również, że w odczuciu pracowników, nawet jeśli firmy badają satysfakcję to nie zawsze wyniki wykorzystują do modyfikacji oferty.

Aby oferta benefitów była odpowiednio dopasowana do poszczególnych grup pracowników w firmie, należy przeanalizować z czego dotychczas pracownicy korzystali i na tej podstawie ją zrewidować. Warto podejmować decyzje oparte na faktach. Więcej danych znajdą Państwo w Raporcie Ogólnopolskie Badanie Benefitów 2020.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".