Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3310 PLN
Handlowiec 5150 PLN
Leśniczy 7710 PLN
Aplikant 3690 PLN
Trener w dziale HR 6460 PLN
PHP developer 6610 PLN
Analityk baz danych 4840 PLN
Wizażystka 3580 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4200 PLN
Fund Accountant 7010 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”

29.06.2018 Karolina Garstka
W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” przeanalizowaliśmy wynagrodzenia 976 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2017 roku wyniosła 602,7 tys. PLN. Warto zaznaczyć, że w tym roku do wynagrodzenia całkowitego zostały wliczone również wypłaty z programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych. Wśród 976 menedżerów, którzy przepracowali cały 2017 rok, 25% zarobiło poniżej 357,5 tys. PLN. Również co czwarta osoba zarządzająca otrzymała powyżej 1,1 mln PLN. Dane zostały zaprezentowane na poniższym schemacie.

Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek notowanych na GPW
(osoby, które przepracowały cały 2017 rok)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”Analizując wynagrodzenia w branżach, najwyższą płace otrzymali członkowie zarządów banków, prawie 2,2 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowali się menedżerowie spółek telekomunikacyjnych – 1,8 mln PLN (12,5% więcej niż w 2016 roku). Trzecią najwyżej opłacaną grupę stanowili zarządzający spółkami z przemysłu wydobywczego – 1,1 mln PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali menedżerowie z branży gier video – 281,5 tys. PLN. Wykres 1. prezentuje omówione dane.

Mediana płac menedżerów w najlepiej wynagradzanych branżach w 2017 roku

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”Podobnie jak w roku 2016, najwyższe wynagrodzenie w 2017 zostało wypłacone prezesowi zarządu spółki Comarch SA – 13,6 mln PLN. Jest to o 16,8% więcej niż w ubiegłym roku. Prezes Comarchu to jedyny menedżer, którego płaca przekroczyła 10 mln PLN. Najlepiej wynagradzany wiceprezes był zatrudniony w CD Projekt SA. Otrzymał on 7,5 mln PLN. Najwyższa płaca wśród członków zarządów została wypłacona również w CD Projekt SA – 4,5 mln PLN. Dane zaprezentowano w tabeli 1. Wysokość wynagrodzenia w CD Projekt wynikała
z wypłat z programu motywacyjnego.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie w 2017 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

funkcja

nazwa spółki

wynagrodzenie wypłacone
w 2017 roku (w PLN)

prezes zarządu

Comarch SA

13 590 676

wiceprezes zarządu

CD Projekt SA

7 525 000

członek zarządu

CD Projekt SA

4 476 000

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”Jak co roku, kobiet w zarządach (11,5%) było zdecydowanie mniej niż mężczyzn (88,5%). Najlepiej wynagradzana prezes zarządu była zatrudniona w ABC Data SA. Jej płaca wyniosła 2 mln PLN i była niższa o 11,6 mln PLN od najlepiej wynagradzanego mężczyzny na takim samym stanowisku. Jej wynagrodzenie było także niższe od wiceprezes z najwyższą płacą zatrudnioną w Alior Banku – 3,8 mln PLN. W Banku Millennium pracowała najlepiej wynagradzana osoba pełniąca funkcje członka zarządu. wyniosło 2,8 mln PLN. W tabeli 2. zostały przedstawione dane.

Najlepiej wynagradzane kobiety w 2017 roku pełniące różne funkcje w zarządach

funkcja

nazwa spółki

wynagrodzenie wypłacone
w 2017 roku (w PLN)

różnica
względem mężczyzn

prezes zarządu

ABC Data SA

2 008 000

11 582 676

wiceprezes zarządu

Alior Bank SA

3 754 000

3 771 000

członek zarządu

Bank Millennium SA

2 756 900

1 719 100

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu:
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”O raporcieRaport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera ogólne analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2017 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz zróżnicowanie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa i spółkach z różnych branż.

Część II obejmuje analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-DIV, RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.

W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk jak: zysk netto, zysk brutto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.

W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji, czy zatrudnienia.

Część V zawiera analizy całkowitych funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.

Część VI zawiera zestawienia średnich wynagrodzeń w spółkach i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".