Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Raport o łącznych korzyściach z pracy -Total Rewards Statement

Raport o łącznych korzyściach z pracy (Total Rewards Statement) to spersonalizowany dokument zawierający szczegółowe informacje o nakładach na wynagrodzenie związanych z zatrudnieniem danego pracownika.

WSKAZANIA


Przekazanie pracownikom dokumentu Total Rewards Statement jest polecane wszystkim pracodawcom, którzy chcą uświadomić pracowników, jaki pakiet świadczeń oferują.
Zatrudnieni bardzo często nie mają wiedzy o wszystkich korzyściach, jakie otrzymują z pracy i wszystkich kosztach, jakie ponosi pracodawca z tego tytułu. Jako wynagrodzenie postrzegają jedynie to, co wpływa co miesiąc na ich konto bankowe.

KORZYŚCI


Poinformowanie pracowników o łącznych korzyściach z pracy pozytywnie wpływa na ich motywację oraz satysfakcję z pracy. Ponadto, dzięki przekazaniu raportu, pracodawca buduje swój pozytywny obraz wśród pracowników.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • inwentaryzacja wszystkich narzędzi nagradzania występujących w organizacji*,

  • wybór narzędzi nagradzania, które zostaną zaprezentowane pracownikom w raporcie,

  • przygotowanie arkusza do zbierania danych o wynagrodzeniach,

  • wybór sposobu prezentacji danych,

  • przygotowanie raportu o łącznych korzyściach z pracy w wersji elektronicznej (pdf) lub tradycyjnej (papierowej).


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 8-11 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przygotowania indywidualnych raportów dla pracowników uzależniony jest od wielkości firmy oraz liczby narzędzi nagradzania, które zostaną w nim zaprezentowane.

*W 2015 roku opracowaliśmy polską adaptację koncepcji Total Rewards, w której wyodrębniliśmy 206 narzędzi nagradzania dostępnych na polskim rynku pracy.