Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 Stefa premium Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport wskaźnikiHR 2019 zaproszenie

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Raport o łącznych korzyściach z pracy -Total Rewards Statement

Raport o łącznych korzyściach z pracy (Total Rewards Statement) to spersonalizowany dokument zawierający szczegółowe informacje o nakładach na wynagrodzenie związanych z zatrudnieniem danego pracownika.

WSKAZANIA


Przekazanie pracownikom dokumentu Total Rewards Statement jest polecane wszystkim pracodawcom, którzy chcą uświadomić pracowników, jaki pakiet świadczeń oferują.
Zatrudnieni bardzo często nie mają wiedzy o wszystkich korzyściach, jakie otrzymują z pracy i wszystkich kosztach, jakie ponosi pracodawca z tego tytułu. Jako wynagrodzenie postrzegają jedynie to, co wpływa co miesiąc na ich konto bankowe.

KORZYŚCI


Poinformowanie pracowników o łącznych korzyściach z pracy pozytywnie wpływa na ich motywację oraz satysfakcję z pracy. Ponadto, dzięki przekazaniu raportu, pracodawca buduje swój pozytywny obraz wśród pracowników.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • inwentaryzacja wszystkich narzędzi nagradzania występujących w organizacji*,

  • wybór narzędzi nagradzania, które zostaną zaprezentowane pracownikom w raporcie,

  • przygotowanie arkusza do zbierania danych o wynagrodzeniach,

  • wybór sposobu prezentacji danych,

  • przygotowanie raportu o łącznych korzyściach z pracy w wersji elektronicznej (pdf) lub tradycyjnej (papierowej).


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 8-11 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przygotowania indywidualnych raportów dla pracowników uzależniony jest od wielkości firmy oraz liczby narzędzi nagradzania, które zostaną w nim zaprezentowane.

*W 2015 roku opracowaliśmy polską adaptację koncepcji Total Rewards, w której wyodrębniliśmy 206 narzędzi nagradzania dostępnych na polskim rynku pracy.