Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 9200 PLN
Analityk sprzedaży 7770 PLN
Księgowy 7530 PLN
Spedytor krajowy 6700 PLN
Krojczy 4560 PLN
Inżynier sprzedaży 9390 PLN
Kasjer biletowy 4640 PLN
Asystent muzealny 4270 PLN
Audytor energetyczny 6860 PLN
Opiekun klienta 5790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”

13.02.2023 Sandra Hudy
Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku” ukazuje się po raz jedenasty. W tej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 2 213 członków rad nadzorczych (w tym 1 500, którzy przepracowali cały rok) z 330 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych brutto


W 2021 roku mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych osób zasiadających w radach nadzorczych wyniosła 55 973 PLN. Jest to wzrost o ponad 12% do roku poprzedniego. W 2021 roku 25% członków RN zarobiło poniżej 25 000 PLN, a 25% powyżej 116 205 PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w latach 2011 – 2021 (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”


W jakich sektorach wynagrodzenia członków rad nadzorczych są najwyższe?


Na poniższym schemacie przedstawione zostało wynagrodzenie całkowite członków rad nadzorczych z różnych sektorów. Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w telekomunikacji z medianą - 293 000 PLN. Banki są drugim najlepiej opłacanym sektorem, gdzie mediana wynosiła 203 426 PLN. Na trzecim miejscu znalazł się sektor ubezpieczeniowy z medianą 186 630 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek z wybranych sektorów

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”


Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych


Najwyższe wynagrodzenie otrzymał przewodniczący RN RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA. Jego płaca wyniosła 4,2 mln PLN. Wśród wiceprzewodniczących najwyższe wynagrodzenie wypłacono w spółce MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA - 1,5 mln PLN. Najlepiej wynagradzany członek RN pochodził ze spółki MAGNATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. Otrzymał on 3 mln PLN w 2021 roku. Dane zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych w 2021 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

Funkcja

Spółka

Wynagrodzenie wypłacone za 2021 rok

Przewodniczący RN

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

4,2 mln PLN

Wiceprzewodniczący RN

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

1,5 mln PLN

Członek RN

MAGNATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

3 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”


Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej w spółkach z różnych indeksów


Niezmiennie wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek indeksu WIG 20 są najwyższe. Mediana ich całkowitych zarobków wyniosła 135 789 PLN. Mediana płac w spółkach z mWIG 40 wyniosła 101 000 PLN,
a w sWIG 80 - 69 500 PLN.

Mediana płac członków rad nadzorczych w 2021 roku w spółkach z różnych indeksów (w PLN)

WIG 20

mWIG 40

sWIG 80

135 789

101 000

69 500

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”


O raporcie


Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2021 roku”. W badaniu przeprowadziliśmy analizę płac członków rad nadzorczych z 330 spółek notowanych na GPW.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".