Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 4450 PLN
Nauczyciel geografii 3830 PLN
Pielęgniarz 4100 PLN
Księgowa 4040 PLN
Rzecznik patentowy 6580 PLN
IT Quality Assurance 7680 PLN
Trakorzysta 3400 PLN
Audytor energetyczny 4930 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Maszynista 5710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”

06.07.2015 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, jedenastej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 276 menedżerów z 347 spółek giełdowych (w tym 969 osób, które przepracowały cały 2014 rok).
W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 587,8 tys. PLN. Połowa menedżerów zarobiła od 334 tys. PLN do 1,06 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia brutto menedżerów spółek notowanych na GPW
(osoby pracujące cały 2014 rok)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Wykres poniżej przedstawia wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w latach 2006-2014. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w roku 2008 – 412,5 tys. PLN. Od 2008 roku wynagrodzenie wyższej kadry zarządzającej stale rosły. W 2014 roku mediana wynagrodzeń całkowitych menedżerów spółek notowanych na GPW, którzy przepracowali cały rok wyniosła 587,8 tys. PLN i była najwyższa w analizowanym okresie. W stosunku do roku 2013 wzrosła o 13%.

Mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek notowanych na GPW
w latach 2006-2014 (osoby pracujące cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”W 2014 roku 43,9% zarządzających spółkami giełdowymi otrzymało wynagrodzenie poniżej 500 tys. PLN. 28% zarobiło od 500 tys. PLN do 1 mln PLN. Natomiast 7% najlepiej zarabiających menedżerów otrzymało wynagrodzenie w wysokości ponad 2 mln PLN rocznie. Na wykresie poniżej zaprezentowano rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek giełdowych.

Rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek giełdowych
(osoby pracujące cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Infografika


Najwięcej w 2014 roku zarobili wiceprezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 653 tys. PLN. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia prezesów zarządów – 601 tys. PLN.
Jednakże biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenia sytuacja przedstawia się inaczej. W takim zestawieniu najlepiej opłacani byli prezesi zarządów, których średnie wynagrodzenie wyniosło 952 tys. PLN, wiceprezesi średnio otrzymali 813 tys. PLN, członkowie zarządów 760 tys. PLN a prokurenci 170 tys. PLN.

Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje w zarządzie
(osoby pracujące cały 2014 rok)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”W 2014 roku najwyższe roczne wynagrodzenie finansowe otrzymał Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch SA. Jego pensja wyniosła 8,13 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Markus Tellenbach z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 8,06 mln PLN a na trzecim miejscu Luigi Lovaglio – 7,17 mln PLN.

5 najlepiej wynagradzanych menedżerów spółek giełdowych w 2014 roku

imię i nazwisko

nazwa spółki

funkcja

wynagrodzenie wypłacone 2014

1

Janusz Filipiak

Comarch SA

prezes zarządu

8 134 569

2

Markus Tellenbach

TVN SA

prezes zarządu

8 058 000

3

Luigi Lovaglio

Bank Polska Kasa Opieki SA

prezes zarządu

7 170 000

4

Dariusz Orłowski

WAWEL SA

prezes zarządu

6 931 000

5

Przemysław Sztuczkowski

Cognor SA

prezes zarządu

4 846 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz jedenasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 276 menedżerów (w tym 969 osób, które przepracowały cały 2014 rok) z 347 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport składa się z pięciu części:


W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
Część II zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2014 roku.
W części III przedstawiono analizy wynagrodzeń w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy czy poziom EBITDA, EBIT czy EPS. Dane przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok.
Część IV zawiera analizy całkowitych funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.
Część V zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".