Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Energetyk 5770 PLN
Logistics Specialist 5000 PLN
Logopeda 3570 PLN
Nauczyciel chemii 3830 PLN
Pracownik socjalny 3860 PLN
Skarbnik 7930 PLN
Inżynier sieci IT 5660 PLN
Kierownik serwisu 6810 PLN
Specjalista ds. kadr 3740 PLN
Wtryskarkowy 3430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku”

31.07.2012 Joanna Kłosowska
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 r.”W pierwszej części omówiono ofertę świadczeń dodatkowych w przedsiębiorstwach. Czytelnik znajdzie tutaj informacje o stosowaniu benefitów w wynagradzaniu pracowników i najczęściej oferowanych przez firmy świadczeniach.
W części drugiej zaprezentowano dane na temat wartości pakietu świadczeń w wybranych branżach zatrudnienia i organizacjach różniących się wielkością. Omówiono także zagadnienie informowania pracowników o wartości przysługujących im benefitów.
W ostatniej części zamieszczono dane dotyczące monitorowania przez firmy poziomu satysfakcji pracowników ze świadczeń.
Artykuł zawiera 7 wykresów i 1 tabele.
W artykule zaprezentowano najważniejsze wnioski płynące z raportu dotyczącego polityki wynagradzania za pomocą świadczeń dodatkowych w 2012 r. W tegorocznej, a zarazem pierwszej edycji badania wzięło udział 157 przedsiębiorstw z całej Polski. Do ostatecznych analiz zostały włączone dane ze 144 firm.

Oferta świadczeń


87% przedsiębiorstw oferuje pracownikom benefity. Do najczęściej proponowanych zatrudnionym świadczeń należą: szkolenia i kursy zawodowe (ten benefit znajdziemy w ofercie 82% badanych przedsiębiorstw), podstawowa opieka medyczna (74%), udział w konferencjach branżowych (74%) i zajęcia sportowe (66%).


Procent przedsiębiorstw,
które oferują pracownikom świadczenia dodatkowe

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakŚwiadczenia dodatkowe najczęściej oferowane przez pracodawców

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakWartość pakietu świadczeń


Mediana wartości pakietów świadczeń w badanych firmach w 2012 r. wynosi 200 PLN na pracownika miesięcznie. W 10% przedsiębiorstw wartość benefitów przekracza 500 PLN na osobę zatrudnioną w ciągu miesiąca. Wartość świadczeń różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstw, które je oferują. Mediana wartości benefitów jest najniższa w średniej wielkości firmach i wynosi 170 PLN na jedna osobę w ciągu miesiąca. Najwyższa mediana wartości świadczeń występuję w największych przedsiębiorstwach (250 PLN na osobę miesięcznie). Najdroższe pakiety otrzymują osoby zatrudnione w handlu. W tej branży mediana wartości pakietu świadczeń wynosi 238 PLN na pracownika w ciągu miesiąca.

Wartość pakietu świadczeń w przedsiębiorstwach

wielkość przedsiębiorstwa

wartość pakietu świadczeń w PLN

1. decyl

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

9. decyl

małe

53

94

200

550

970

średnie

77

100

170

300

710

duże

75

155

240

305

372

bardzo duże

60

105

250

408

500

wszystkie przedsiębiorstwa

50

100

200

350

500

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakMediana wartości pakietu świadczeń w wybranych branżach
(średnio miesięcznie na jednego pracownika w PLN)

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & Sedlak26% firm informuje swoich pracowników o wartości oferowanych im benefitów. Najczęściej robią to średniej wielkości przedsiębiorstwa. 33% z nich przekazuje pracownikom tego typu dane. Najrzadziej takie informacje są udostępniane przez duże firmy. Tylko 16% z nich komunikuje zatrudnionym wartość pakietu świadczeń.


Procent przedsiębiorstw, które informują pracowników
o wartości pakietu świadczeń dodatkowych

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakProcent przedsiębiorstw, które informują pracowników
o wartości pakietu świadczeń dodatkowych - według wielkości przedsiębiorstwa

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & Sedlak

Monitorowanie programu świadczeń


Tylko 34% firm kontroluje poziom zadowolenia pracowników z benefitów.

Procent przedsiębiorstw monitorujących
poziom zadowolenia pracowników z benefitów

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakCzęstość, z jaką w firmach
przeprowadzane jest badanie satysfakcji ze świadczeń

Wykres

Źródło: Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 r.” składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferty świadczeń dodatkowych w przedsiębiorstwach w 2012 roku.
Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują takie kwestie jak: wartość pakietów świadczeń, świadczenia partycypacyjne i informowanie pracowników o wartości świadczeń.
W części trzeciej zamieszczono informacje dotyczące zarządzania systemem benefitów w firmie a więc: outsourcingu benefitów, różnicowania świadczeń w obrębie różnych grup pracowników i monitorowania programów świadczeń.
Na potrzeby raportu stworzono rozbudowaną listę świadczeń dodatkowych, obejmującą ponad 60 różnych rodzajów benefitów pracowniczych pogrupowanych w 19 kategorii.

Joanna Kłosowska

Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku

Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku
  • 144 przedsiębiorstwa
  • 62 świadczenia
  • 19 kategorii
  • 81 stron
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".