Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Zarobki selekcjonerów piłkarskich reprezentacji, które zagrają na mundialu

Joachim Loew 3,8

Tite 3,4

Didier Deschamps 3,4

* roczne zarobki (mln EUR)

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Negocjator 4893 PLN
Pracownik produkcji 2658 PLN
Glazurnik 3230 PLN
Programista .NET 6800 PLN
Prokurator 9768 PLN
Szewc 2048 PLN
Bukieciarz/florysta 2198 PLN
Podleśniczy 5275 PLN
Główny spawalnik 5717 PLN
Operator wtryskarki 2800 PLN

wynagrodzenia - kwiecień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 839 PLN
- 0.9% (m/m)    12% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - kwiecień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna

Regulamin korzystania z zasobów portalu wynagrodzenia.pl

[Regulamin]
§ 1

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zakupów w serwisach internetowych: wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, badaniaHR.pl, wskaznikihr.pl oraz sedlak.pl (dalej łącznie „Serwisy”), należących do Sedlak & Sedlak - Sedlak & Sedlak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 189 B, wpisanym do CEIDG , NIP: 6772425659, REGON: 368321905, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak.pl

Korzystanie z Serwisów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

Serwisy internetowe wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, badaniaHR.pl, wskaznikiHR.pl oraz sedlak.pl należą do Sedlak & Sedlak - Sedlak & Sedlak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 189 B, wpisanym do CEIDG, NIP: 6772425659, REGON: 368321905, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak.pl, który jest równocześnie Administratorem Serwisów.

[Słowniczek]
§ 2

 1. Serwisy – strony internetowe dostępne pod adresami: www.wynagrodzenia.pl, www.rynekpracy.pl, badaniaHR.pl, www.wskaznikiHR.pl, www.sedlak.pl.

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisów, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisach w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 4. Treść cyfrowa – dane dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: e-booki, raporty w formacie pdf, dostęp do płatnych treści Serwisów.

 5. E-booki – książki w wersji elektronicznej, zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach. E-booki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.

 6. Raporty – opracowania fachowe przygotowane przez ekspertów firmy Sedlak & Sedlak. Dostępne w postaci cyfrowej i/lub w formie drukowanej.

 7. PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

 8. Towary – oferowane w Serwisach produkty, które występują w formie materialnej (np. książki).

 9. Serwisy umożliwiają również dostęp do płatnych treści Serwisów, udostępnionych Użytkownikowi za pomocą indywidualnego loginu lub jednorazowych kodów dostępu.

 10. Koszyk – funkcjonalność Serwisów, w której widoczne są towary i treści cyfrowe wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość i rodzaj Towarów i Treści cyfrowych, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

 12. Serwisy umożliwiają Użytkownikom nabywanie i korzystanie z oferowanych w nim Towarów i Treści cyfrowych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.


[Wymagania Techniczne]
§ 3

 1. Do korzystania z Serwisów niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki.


[Sprzedaż i Dostawa Towarów i Treści Cyfrowych]
§ 4

 1. Celem dokonania zakupu Treści cyfrowych konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisów odpowiednich opcji, podanie wymaganych podczas zamówienia danych oraz dokonanie zapłaty.

 2. Podczas składania zamówienia, Klient zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie: imię, nazwisko, adres e-mail, firma, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo, telefon, NIP firmy.

 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności, uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów. Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.

 5. Dostawa zamówionych Treści cyfrowych następuje poprzez wysłanie ich Klientowi mailem bądź poprzez aktywację przez Administratora loginu Klienta. Treści Cyfrowe opłacane poprzez skorzystanie z kodów dostępu SMS można odczytać po wpisaniu w odpowiednie pola numeru telefonu oraz właściwego kodu.

 6. Dodatkowo Raporty oraz niektóre inne Treści cyfrowe przesyłane są Klientom w formie nośnika elektronicznego, takiego jak płyta CD, na wskazany przez Klienta adres. Informacja o tym, że dana Treść cyfrowa dostępna jest na dodatkowym nośniku znajduje się przy opisie danej Treści cyfrowej.

 7. Administrator prowadzi również sprzedaż Towarów określonych w Serwisie na zasadach ustalonych w Regulaminie.

 8. Towary są dostępne dla Klientów do wyczerpania zapasów.

 9. Towary są dostarczane przez podmioty świadczące usługi kurierskie na podstawie umów zawartych z Administratorem, lub przez Pocztę Polską. Składając zamówienie, Klient decyduje o tym, czy Towar wysłany będzie przesyłką kurierską, czy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.

 10. Administrator zapewnia wysyłkę Towarów niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta wpłaty, tym samym akceptacji zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Przybliżony czas realizacji przesyłki to ok. 4 dni (kurier) do 8 dni (Poczta Polska).


[Strefa premium]
§ 5

 1. Na Serwisach dostępny jest dla Klientów dostęp do „Strefa Premium”. Wykupienie dostępu do Strefy premium umożliwia dostęp do odpowiednio oznaczonych płatnych treści Serwisów przez określony w zamówieniu okres. Klient, który wykupił dostęp do Strefy premium otrzymuje specjalny dostęp poprzez logowanie w Serwisach. W ramach opłaconego dostępu do Strefy premium, Klient może przez cały opłacony okres korzystać z artykułów udostępnionych na Serwisach. W opłaconym okresie Klient nazywany jest Użytkownikiem premium. Dodatkowo Administrator może udostępnić Użytkownikom premium dodatkowe zniżki na zakup innych określonych Towarów i Treści cyfrowych.

 2. Użytkownik premium ma prawo do nieodpłatnego zamówienia jednego artykułu rocznie na interesujący go temat, związany z wynagrodzeniami, rynkiem pracy lub ogólną problematyką HR. Artykuł (dalej: Artykuł na zamówienie) opublikowany będzie na Serwisach i Administrator decyduje o formie jego udostępniania innym Klientom. Administrator zachowuje wszelkie prawa autorskie do Artykułu na zamówienie. Administrator może odmówić stworzenia Artykułu na zamówienie, jeśli realizacja tematu jest niemożliwa – przykładowo gdy nie istnieją rzetelne dane źródłowe do napisania artykułu. Artykuł na zamówienie Administrator udostępnia Użytkownikowi premium w uzgodnionym między stronami terminie. Minimalny termin napisania artykułu na zamówienie wynosi 6 tygodni. Maksymalna objętość artykułu wynosi 3 strony znormalizowanego maszynopisu (po 30 wersów na stronie, 60 znaków w wierszu).

 3. Opłata za dostęp do Strefy premium pobierana jest z góry za wybrany przez Klienta okres. W tym czasie Klient ma prawo do korzystania zarówno z nowych, jak i z archiwalnych Treści cyfrowych udostępnianych w ramach Strefy premium.

 4. Okres rozliczeniowy konta premium wynosi miesiąc, pół roku lub rok. Inne okresy rozliczeniowe mogą być wprowadzone przez Administratora na dostęp do pozostałych Serwisów. Wprowadzenie innych okresów rozliczeniowych nastąpić może w umowie na szczególne usługi świadczone na tych Serwisach.

 5. Opłaty za korzystanie z usługi "Strefa premium" reguluje aktualny cennik.

 6. Wykupienie dostępu do Strefy premium upoważnia do korzystania z zasobów Serwisu tylko przez osobę zarejestrowaną z jednego adresu IP.

 7. W przypadku nabycia więcej niż jednego dostępu do Strefy premium w danym okresie, koszt drugiego i każdego następnego dostępu, dla potrzeb tej samej firmy, będzie wynosił: dla dostępu rocznego – 50% ceny podstawowej, dla dostępu półrocznego – 75% ceny podstawowej. Ważność dostępów promocyjnych upływa z dniem wygaśnięcia dostępu podstawowego.

 8. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do Portalu i może być podstawą wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu opłat już poniesionych przez Klienta.

 9. Strony mogą zrezygnować ze świadczenia/korzystania z usługi w każdym czasie, jednak najpóźniej składając oświadczenie na 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Klient, który rezygnuje z usługi "Strefa premium", dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych.

 10. Oświadczenie o rezygnacji ze świadczenia/korzystania z usługi powinno zostać wysłane listem poleconym na adres drugiej strony. Klientowi, który wypowiada umowę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 11. Strony mogą zrezygnować ze świadczenia/korzystania z usługi w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania.

 12. Administrator może zawiesić świadczenie usług w razie:

  • naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub umowy;

  • likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony;

  • w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 13. Administrator może jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych.

 14. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad korzystania z zasobów Serwisu, Administrator ma prawo zablokować dostęp Klienta do Serwisu, zachowując prawo do opłat już poniesionych przez Klienta.


[Płatności]
§ 6

 1. Klient może dokonywać płatności za zakupy dokonywane w Serwisach za pomocą zwykłego przelewu bankowego lub błyskawicznego przelewu bankowego za pośrednictwem wybranego przez Administratora systemu obsługi błyskawicznych przelewów. Za zakupy, przy których Administrator podał taką możliwość, Klient może zapłacić za pomocą usługi płatnych SMS-ów.

 2. Klient dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Towaru lub Treści cyfrowej. Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.

 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Administratora o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby, numery telefonów itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za usługę zgodnie z cennikiem. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

  • Millennium S.A.

  • 71 1160 2202 0000 0003 3493 5967

 5. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Sedlak & Sedlak. Po dokonaniu całości wpłaty przez Klienta, Administrator wystawi w ciągu 7 dni fakturę z terminem płatności określonym na dzień wystawienia faktury.

 6. Warunki korzystania z usługi "SMS"

  • Serwis "SMS" jest dostępny wyłącznie dla Klientów na terenie Polski i korzystających z telefonów polskich operatorów.

  • Koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS wynosi 25 PLN + 23%VAT (łącznie: 30,75 PLN).

  • Wartość opłaty za daną Treść cyfrową ustala Administrator.

  • Wysłanie jednej wiadomości SMS uprawnia do zapoznania się z jednym, wybranym Raportem Premium narzędzia Moja Płaca, który zawiera szczegółowe dane na temat wynagrodzeń na wybranym stanowisku.  • Aby uruchomić usługę "SMS" należy wysłać wiadomość tekstową o treści „DPLACA” pod numer 92574.

  • Po wysłaniu wiadomości Klient otrzymuje SMS zwrotny z przydzielonym mu kodem dostępu.

  • Kod dostępu może być wykorzystany tylko raz.

  • Usługa może być zamawiana i wykorzystywana jedynie przez osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu powinny otrzymać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 7. Zasady korzystania z płatności online:

  • Płatności online dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych Klientów.

  • Płatności online udostępniane są na stronie ze streszczeniem artykułu w zakładce „Dostęp za pomocą płatności online” albo w zakładce „Moje dane” w opcji „Zobacz historię konta”.

  • Wybierając opcję „Zakup dostęp do artykułu”, Klient zostaje przekierowany do formularza, a po jego wypełnieniu do serwisu „Przelewy24”, gdzie transakcja zostaje sfinalizowana.

  • „Przelewy24” automatycznie obsługują transakcje z banków: mBank, Bank Zachodni WBK, Bank BPH, Bank ING, KredytBank, InvestBank, Lukas Bank, Bank Pekao S.A., Bank BGŻ, Bank Millenium, PKO BP, MultiBank, Bank Ochrony Środowiska, Deutsche Bank, konto Inteligo.

  • Serwis odbiera potwierdzenia przelewu automatycznie, w miarę ich napływu z banków. Administrator nie odpowiada za opóźnienia mogące wyniknąć z przyczyn technicznych w tym procesie.


[Prawa Autorskie]
§ 7

 1. Administrator informuje, że wszelkie Treści cyfrowe oraz inne publikacje i teksty (dalej łącznie „Publikacje”) dostępne w Serwisie podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm, dalej zwaną „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”).

 2. Ochronie o której mowa w ust. 1 powyżej podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (dalej „Utwory Administratora”). Wobec powyższego, żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody uprawnionego podmiotu.

 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.

 4. Nabycie egzemplarza Treści cyfrowej uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości zwielokrotniania Treści cyfrowej, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem w całości lub we fragmentach.

 5. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Treści cyfrowych, Raportów i publikacji, ich udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

 6. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące Treści cyfrowych, Raportów i publikacji mogą być uregulowane w sposób odmienny, wyłącznie odrębnym pisemnym w porozumieniu z Administratorem.

 7. Użytkownik nabywający Treści cyfrowe, Raporty i publikacje w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Treści cyfrowej z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 8. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści cyfrowych, Raportów i publikacji bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.


[Reklamacje i Zwroty]
§ 8

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Użytkownik kupujący Treści cyfrowe oświadcza ponadto, że jest świadomy tego, że Treści cyfrowe i usługa Strefy premium nie mogą być zwrócone z uwagi na ich charakter, w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. z 2012 r, poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku zakupu przez Konsumenta Towarów za pośrednictwem Serwisów Administratora, mogą być one zwrócone w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia – przesłania publikacji.

 4. Sedlak & Sedlak jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sedlak & Sedlak odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) dni od dnia dostarczenia produktu Klientowi.

 5. Sedlak & Sedlak w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sedlak & Sedlak, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu do Sedlak & Sedlak i pisemnym opisem reklamacji (zawierającym informacje o Kliencie, opis produktu i opis reklamacji).

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sedlak & Sedlak niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany produktu Sedlak & Sedlak zwróci wpłatę Klientowi niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Klient może zrezygnować z zamówienia, po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia poprzez nieopłacenie zamówienia lub przesłanie pisemnej rezygnacji na adres: biuro@sedlak.pl.

 9. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowania. Sedlak & Sedlak zwróci Klientowi wpłaconą opłatę za zamówienie (opłata za produkt i koszt przesyłki).

 11. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowania. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 12. Firma Sedlak & Sedlak nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 13. Sedlak & Sedlak dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia lub w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na niewadliwy.

 14. Sedlak & Sedlak dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.


[Polityka Prywatności]
§ 9

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisów jest Sedlak & Sedlak z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 189 B, wpisanym do CEIDG , NIP: 6772425659, REGON: 368321905, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak.pl właściciel portali wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, sedlak.pl, wskaznikiHR.pl, badaniaHR.pl.

 3. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisach, Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu zakupu Produktu w Serwisie), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm, dalej zwaną „ustawa o ochronie danych osobowych”).

 4. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w Serwisie, zakupów, przy udziale w prowadzonych przez Administratora badaniach i ankietach, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).

 5. Administrator, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane osobowe Użytkowników otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Serwisie.

 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treściach przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika. Użytkownicy zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail biuro@sedlak.pl.

 8. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator a także podmioty zajmujące się realizacją płatności, dostawą produktów fizycznych oraz ich autoryzowani audytorzy.

 9. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.

 10. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu.

 11. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 12. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej „Newsletter”).

 13. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.

 14. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Treści Cyfrowych, materiały niekomercyjne oraz informacje komercyjne, w tym handlowe.

 15. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.

 16. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści). Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

 17. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach internetowych.


[Warunki korzystania z bezpłatnej części Serwisów]
§ 10

 1. Bezpłatny dostęp możliwy jest tylko do wyznaczonej części Portalu, która może być zmieniana przez Sedlak & Sedlak bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.

 2. Warunkiem korzystania z bezpłatnego dostępu jest poprawne dokonanie rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w formularzu rejestracyjnym.

 3. Osoby nieprzestrzegające tych wymogów będą usuwane z listy Klientów.


[Treść i format reklam]
§ 11

 1. Oferta usług reklamowych znajduje się pod linkiem "reklama" na portalu wynagrodzenia.pl http://wynagrodzenia.pl/reklama.php

 2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały dostarczone do emisji znajdują się pod linkiem http://wynagrodzenia.pl/reklama.php na portalu wynagrodzenia.pl.

 3. Rozpowszechniane reklamy muszą być wykonane i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego pochodzącego od portalu wynagrodzenia.pl. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "ogłoszenie płatne", "link sponsorowany", "artykuł sponsorowany" lub równoznacznymi.

 4. Redakcja portalu odmówi zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest niezgodna z prawem, czy zasadami współżycia społecznego, lub też gdy rozpowszechnianie jej może naruszyć chronione prawem dobra osób trzecich. W takim przypadku zleceniodawca niezwłocznie otrzyma zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia lub wstrzymaniu rozpowszechniania reklamy oraz o przyczynie wstrzymania. W przypadkach opisanych powyżej redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia. Redakcja ma prawo również odmówić zamieszczenia reklamy bez podania przyczyny.

 5. Redakcja portalu wynagrodzenia.pl ma prawo do odmowy emisji reklamy, jeśli treść lub forma reklamy stoi w konflikcie z interesami firmy Sedlak & Sedlak – w szczególności w przypadku reklamy produktów konkurencyjnych.

 6. Za szkody powstałe w związku z emisją reklam, zgodnych ze złożonym zleceniem odpowiada Zleceniodawca.


[Odpowiedzialność Sedlak & Sedlak]
§ 12

 1. Sedlak & Sedlak odpowiada za niemożność dostępu do zasobów Serwisu będącą wynikiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że brak dostępu do zasobów jest następstwem okoliczności, za które Sedlak & Sedlak nie ponosi odpowiedzialności. Sedlak & Sedlak nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Sedlak & Sedlak, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:

  • awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych

  • przyczyny o charakterze siły wyższej,

  • przyczyny leżące po stronie osób trzecich,

  • okoliczności powstałe z winy Klienta, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,

  • awaria u dostawcy Internetu dla Sedlak & Sedlak,

  • awaria u dostawców świadczących usługi dla Sedlak & Sedlak

  • inne przyczyny, na które Sedlak & Sedlak nie ma wpływu.

 2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Sedlak & Sedlak, dołoży on wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48 godz. od zgłoszenia reklamacji.

 3. Sedlak & Sedlak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sedlak & Sedlak i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 4. Sedlak & Sedlak nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w żadnym zakresie. Na Sedlak & Sedlak nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu naruszeń, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z usługi.

 5. Sedlak & Sedlak nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Klientów Portalu.


[Odpowiedzialność Klienta]
§ 13

 1. Jeżeli naruszenie przez Klienta zasad Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sedlak & Sedlak w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Sedlak & Sedlak z tytułu korzystania przez Klienta z usług. Klient zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadkach naruszenia przez Klienta dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

 2. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w Serwisie, udostępniania parametrów dostępu osobom trzecim a także dostarczania im usług oferowanych przez Sedlak & Sedlak bez pisemnej zgody.


[Treść i format reklam]
§ 14

 1. Sedlak & Sedlak zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne:

  • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z usługi "SMS",

  • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z płatności online,

  • od następnego okresu rozliczeniowego w przypadku korzystania z usługi "Strefa premium",

  • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z bezpłatnego dostępu.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.