Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011 roku”

20.02.2013 Sylwia Rębisz
W artykule zaprezentowano najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011 roku”. W raporcie podsumowano wynagrodzenia 151 menedżerów z 34 spółek budowlanych. Wszystkie przedstawione dane pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek za rok 2011.

Dane ogólne


W 2011 roku mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych wszystkich menedżerów spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 386 000 PLN. Zarobki 25% najlepiej zarabiających menedżerów przekroczyły w 2011 roku 777 360 PLN. Wyraźnie wyższe były płace osób zasiadających w zarządach przez cały 2011 rok. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto prezesów, wiceprezesów, członków zarządów oraz prokurentów, którzy przepracowali cały 2011 rok wyniosła 429 343 PLN. Połowa z nich otrzymała płace w przedziale od 263 000 PLN do 847 849 PLN.

Roczne wynagrodzenia brutto menedżerów zasiadających
w 2011 roku w zarządach spółek giełdowych

liczba
osób

pierwszy
kwartyl

mediana

trzeci
kwartyl

menedżerowie, którzy przepracowali cały 2011 rok

115

263 000

429 343

847 849

wszyscy menedżerowie

151

249 000

386 000

777 360

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


Wśród menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały rok największe wynagrodzenia otrzymywali wiceprezesi zarządów. Mediana płac osób na tych stanowiskach wyniosła 570 000 PLN. Drugie, co do wielkości wynagrodzenia otrzymywali członkowie zarządów. Mediana ich rocznych wynagrodzeń całkowitych brutto w 2012 roku wyniosła 469 000 PLN. Wiceprezesi zarządów zarabiali 360 00 PLN, zaś prokurenci 336 250 PLN.

Mediana rocznego wynagrodzenia całkowitego brutto menedżerów
pełniących różne funkcje (tylko osoby pracujące cały 2011 rok)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w spółkach o różnym poziomie aktywów


W firmach, których aktywa nie przekraczały 100 mln PLN, mediana funduszu wynagrodzeń zarządu wynosiła 333 500 PLN. Przedsiębiorstwa o aktywach pomiędzy 250 a 1 000 mln PLN na wynagrodzenia menadżerów przeznaczyły 2 016 500 PLN.

Fundusz wynagrodzeń zarządów w spółkach o różnej wielkości aktywów

aktywa

liczba
firm

pierwszy
kwartyl

mediana

trzeci
kwartyl

średnia

poniżej 100 mln PLN

6

-

333 500

-

539 833

od 100 do 249 mln PLN

8

568 500

842 419

1 092 500

812 805

od 250 do 1 000 mln PLN

14

1 425 000

2 016 500

3 411 649

2 419 341

powyżej 1 000 mln PLN

6

-

4 663 500

-

5 560 747

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakMediana rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów w spółkach, w których wielkość aktywów przekraczała 1 000 mln PLN wynosiła 1 755 000. Zarobki wiceprezesów były niemal pięciokrotnie niższe, wynosiły 376 000 PLN. Mediana płac członków zarządów w 2011 roku ukształtowała się na poziomie 850 500 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów pełniących poszczególne funkcje w spółkach
o aktywach przekraczających 1 000 mln PLN (osoby pracujące cały 2011 rok)

funkcja

liczba
osób

pierwszy
kwartyl

mediana

trzeci
kwartyl

prezes zarządu

6

-

1 755 000

-

wiceprezes zarządu

14

360 000

376 000

991 000

członek zarządu

8

524 500

850 500

1 027 000

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakFundusze wynagrodzeń zarządów


Wielkość funduszy wynagrodzeń spółek budowlanych na tle funduszy spółek z innych branż prezentuje się dość przeciętnie. Mediana funduszy wynagrodzeń spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku wynosiła 1 405 000 PLN. Dla porównania mediana funduszy wynagrodzeń zarządów w bankach wyniosła 12 862 750 PLN. W spółkach przemysłu paliwowego było to 4 056 000 PLN, a w firmach energetycznych 2 824 897 PLN.

Fundusze wynagrodzeń zarządów w spółkach z różnych branż w 2011 roku

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakW 2011 roku wśród spółek budowlanych największym funduszem wynagrodzeń zarządu dysponowało przedsiębiorstwo Budimex SA. Fundusz wynagrodzeń w tej firmie był o 41% większy niż, w drugiej w rankingu spółce Mostostal Warszawa SA. W pierwszej piątce spółek o największych funduszach płac zarządów znalazły się jeszcze: Polimex-Mostostal SA, Instal Kraków SA i Trakcja Polska S.A.

Ranking wynagrodzeń najlepiej opłacanych prezesów spółek budowlanych*

 

fundusz wynagrodzeń

Budimex SA

10 189 480

Mostostal Warszawa SA

7 235 000

Polimex-Mostostal SA

4 929 000

Instal Kraków SA

4 844 000

Trakcja Polska S.A.

4 398 000

Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakRankingi wynagrodzeń


W 2011 roku najlepiej opłacanym prezesem w spółkach budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych był Maciej Radziwiłł, prezes Trakcji Polskiej S.A. Jego wynagrodzenie wyniosło 2 309 000 PLN. Na drugim miejscu uplasował się Jarosław Popiołek, który zarobił 2 009 000 PLN. Trzecie miejsce zajął prezes PGB SA – Jerzy Wiśniewski z wynagrodzeniem 1 800 000 PLN. W rankingu pięciu najlepiej opłacanych prezesów spółek budowlanych znaleźli się jeszcze Konrad Jaskóła (prezes Polimex-Mostostal SA z wynagrodzeniem 1 710 000 PLN) i Dariusz Blocher (prezes Budimex SA z wynagrodzeniem 1 701 000 PLN).

Ranking wynagrodzeń najlepiej opłacanych prezesów spółek budowlanych*

lp

imię i nazwisko

spółka

wynagrodzenie całkowite

1

Maciej Radziwiłł

Trakcja Polska S.A.

2 309 000

2

Jarosław Popiołek

Mostostal Warszawa SA

2 009 000

3

Jerzy Wiśniewski

PBG SA

1 800 000

4

Konrad Jaskóła

Polimex-Mostostal SA

1 710 000

5

Dariusz Blocher

Budimex SA

1 701 000

*wszyscy prezesi przepracowali cały 2011 rok
Źródło: Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych
notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku, Sedlak & SedlakO raporcie


W raporcie „Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011 roku” podsumowano płace menedżerów z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, do którego należała spółka, wielkość aktywów, wielkość zatrudnienia, wielkość kapitałów własnych, zysk netto, wielkość przychodów oraz o różnym poziomie EBITDA i EBIT. Ponadto zestawiono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów oraz pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek budowlanych.

Sylwia Rębisz

Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011

Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011
  • 151 menedżerów
  • 34 spółki budowlane
  • 61 stron
  • 10 wykresów
  • 24 tabele
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".