Strona główna Archiwum raportów O wynagrodzeniach w spółkach giełdowych

Raporty płacowe o wynagrodzeniach w spółkach giełdowych


Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku
 • liczba spółek: 335
 • 2 083 członków rad nadzorczych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku
 • liczba banków: 13
 • liczba menedżerów: 127

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2019 roku
 • liczba spółek: 12
 • liczba członków RN: 89

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 940 menedżerów

 • Raport dostępny jako:
 • Excel/PDF
Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku
 • 976 menedżerów
 • 377 spółek

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/Excel
Programy motywacyjne w 2019 roku
 • 51 spółek
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 1 635 członków rad nadzorczych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku
 • 54 spółki
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku
 • 1 543 członków rad nadzorczych
 • 377 spółek giełdowych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku
 • liczba menedżerów: 148
 • liczba banków: 13

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku
 • liczba menedżerów: 139
 • liczba banków: 13

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku
 • liczba menedżerów: 1 433
 • liczba spółek: 366

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku
 • 1464 członków rad nadzorczych
 • 354 spółki

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku
 • 98 menedżerów
 • 20 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku
 • 127 menedżerów
 • 27 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku
 • liczba menedżerów: 1 361
 • liczba spółek: 353

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku
 • 1473 członków rad nadzorczych
 • 337 spółek
 • 41 tabel
 • 29 wykresów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2015 roku
 • 119 menedżerów
 • 26 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku
 • 108 członków rad nadzorczych
 • 14 banków notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku
 • 1 411 osób zasiadających w radach nadzorczych
 • 336 spółek
 • 26 tabel
 • 21 wykresów
 • 4 rankingi
 • 92 strony

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku
 • 108 menedżerów,
 • 15 banków notowanych na GPW,
 • 111 stron

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia osób zasiadających w Radach Nadzorczych banków notowanych na GPW w 2013 roku
 • 104 członków RN,
 • 15 banków notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011
 • 151 menedżerów
 • 34 spółki budowlane
 • 61 stron
 • 10 wykresów
 • 24 tabele

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2011 roku
 • 123 menedżerów
 • 27 spółek informatycznych
 • 39 stron
 • 13 wykresów
 • 17 tabel

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2011 roku
 • 1 386 menedżerów
 • 333 spółki
 • 97 stron
 • 48 tabel
 • 15 wykresów
 • 9 rankingów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2011 roku
 • 14 banków
 • 107 menedżerów
 • 77 stron
 • 27 tabel
 • 17 wykresów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2010 roku
 • 83 menedżerów
 • 25 spółek IT
 • 35 stron
 • 17 tabel
 • 14 wykresów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2010 roku
 • 112 menedżerów
 • 15 banków
 • 54 strony
 • 34 tabele
 • 20 wykresów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF