Strona główna Archiwum raportów Raporty giełdowe

Raporty giełdowe


Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku
 • liczba spółek: 335
 • 2 083 członków rad nadzorczych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku
 • liczba banków: 13
 • liczba menedżerów: 127

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2019 roku
 • liczba spółek: 12
 • liczba członków RN: 89

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 940 menedżerów

 • Raport dostępny jako:
 • Excel/PDF
Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku
 • 976 menedżerów
 • 377 spółek

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/Excel
Programy motywacyjne w 2019 roku
 • 51 spółek
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 1 635 członków rad nadzorczych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku
 • 54 spółki
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych

 • Raport dostępny jako:
 • PDF
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku
 • 1 543 członków rad nadzorczych
 • 377 spółek giełdowych

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku
 • liczba menedżerów: 148
 • liczba banków: 13

 • Raport dostępny jako:
 • Excel
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku
 • liczba menedżerów: 139
 • liczba banków: 13

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku
 • liczba menedżerów: 1 433
 • liczba spółek: 366

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku
 • 1464 członków rad nadzorczych
 • 354 spółki

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku
 • 98 menedżerów
 • 20 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku
 • 127 menedżerów
 • 27 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku
 • liczba menedżerów: 1 361
 • liczba spółek: 353

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku
 • 1473 członków rad nadzorczych
 • 337 spółek
 • 41 tabel
 • 29 wykresów

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2015 roku
 • 119 menedżerów
 • 26 spółek IT notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku
 • 108 członków rad nadzorczych
 • 14 banków notowanych na GPW

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL