Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik robót 7000 PLN
Manager regionalny 8535 PLN
Komisjoner 2859 PLN
Account Executive 4348 PLN
Doradca podatkowy 7144 PLN
Pracownik kawiarni 2308 PLN
Konfekcjoner 2385 PLN
Hydrogeolog 3707 PLN
Obuwnik ortopedyczny 2462 PLN
Dokumentalista 2748 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Dlaczego warto motywować?

Artykuł omawiający podstawowe zagadnienia zwiększania motywacji pracowników, w tym między innymi motywacyjną funkcję awansu. Odnosi się do najnowszych tendencji w systemach wynagrodzeń, obejmujących między innymi dążenie do zwiększenia partycypacji pracownika w procesach decyzyjnych oraz zyskach. Zasady opisane w artykule, takie jak zasada proporcjonalności przyrostu czy zasada wielkości oczekiwanej, burzą mit pieniądza jako jedynego oraz najłatwiejszego do zastosowania motywatora i opisują, w jaki sposób posługiwać się tym środkiem mądrze, nie narażając firmy na straty. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Małgorzata Maciejewska

Teoria wzmocnień B. F. Skinnera

Artykuł w sposób wyczerpujący opisuje teorię motywacji B. F. Skinnera, jednego z najbardziej uznanych psychologów na świecie. Autor koncepcji uważał, iż zachowaniem można sterować przez modyfikowanie środowiska, w związku z czym jego teoria naświetla sposoby wykorzystania uczenia się w motywowaniu oraz omawia poszczególne techniki modyfikowania zachowania wraz z konsekwencjami ich zastosowania. Artykuł zawiera przejrzyste przykłady zastosowania poszczególnych technik, które mogą pomóc w przełożeniu teorii na praktykę. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Małgorzata Maciejewska

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń

Artykuł zwraca uwagę na czynniki, które należy mieć na uwadze podczas tworzenia systemu wynagrodzeń w firmie oraz odpowiada na pytanie, jak sprawić, by system wynagrodzeń pełnił funkcję "pobudzającą". Opisuje różne formy wynagradzania wraz z oceną ich skuteczności w kontekście wzrostu motywacji do pracy. Wynagrodzenie jest jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych środków komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, w związku z czym autor zaleca przestrzeganie, ośmiu opisanych w artykule, przykazań skutecznego motywowania przez wynagrodzenie. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Robert Kowalczyk

Teoria Vrooma oraz Portera i Lawlera

Treść artykułu w sposób wyczerpujący opisuje koncepcję motywacji opartą na oczekiwaniach. Autorzy tej koncepcji, Vroom oraz Lawler uważają, że nasza chęć do działania zależy z jednej strony od poziomu naszych oczekiwań a z drugiej ważności możliwego do uzyskania wyniku. Inaczej mówiąc motywacja pracownika zależy od tego, do czego dąży i jak ważne jest dla niego to, do czego dąży. To, co nas interesuje najbardziej, to wielkość wysiłku podejmowanego przez pracownika dla osiągnięcia wyznaczonego celu. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Małgorzata Maciejewska

Europejskie prawo pracy

Artykuł stanowi doskonałe kompendium, wprowadzające w tematykę europejskiego prawa pracy. Układ z Maastricht z 1991 roku rozszerzył kompetencje Wspólnoty w dziedzinie prawa pracy, spod których wyjęte są nieliczne obszary działalności firm, w związku z tym wiedza o zasadach prawa pracy obowiązujących w Unii Europejskiej staje się niezbędna każdemu menedżerowi. Artykuł zajmuje się przede wszystkim problematyką umów o pracę, prawa ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa pracy oraz kolektywnym prawem pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Marcin Kaczor

Jak wynagradzają w Europie?

Artykuł naświetla sposoby realizowania przez kraje Europy Zachodniej założeń Karty Europejskiej a precyzyjniej płacy sprawiedliwej i godziwej. Ukazuje rolę układów zbiorowych i indywidualnych negocjacji w kształtowaniu płac a także problematykę partycypacji w majątku przedsiębiorstwa, uelastycznianie płac w krajach Europy Zachodniej.
Opracowanie sporządzono w oparciu o dane pochodzące z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Irlandii i Szwajcarii, co pozwala uzyskać pełny obraz stosowanych w Europie rozwiązań. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Michał Majchrzak

Rodzaje zatrudnienia

czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Marcin Kaczor

Historia wynagrodzeń

Artykuł prezentuje historię wynagrodzeń od starożytności do czasów współczesnych, analizując zagadnienia charakterystyczne dla każdej epoki historycznej w kontekście czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, będących siłą napędową rozwoju tej problematyki. Wszystkie okresy historyczne opisane zostały z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji oraz prądów myślowych dotyczących wynagrodzeń. Wiedza zaprezentowana w artykule niesie ze sobą praktyczną wartość, umożliwiając zrozumienie mechanizmów funkcjonowania różnych systemów wynagradzania oraz zapobieganie błędom przeszłości. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Pieniądze a motywacja

Motywacyjne funkcje pieniądza są bardzo różne: od podstawowej, jaką jest zaspokajanie potrzeb życiowych, poprzez wyznaczanie miejsca w hierarchii społecznej, podwyższanie samooceny aż umacniania potrzeby przynależności do pewnej określonej grupy społecznej.
Artykuł opisuje zagadnienia związane z motywacyjną funkcją pieniądza w wynagradzaniu za pracę. Z artykułu można się np. dowiedzieć, co sprawia, iż czasem lepiej przyznać pracownikowi wynagrodzenie niższe od planowanego. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Błażej Krężołek
Autor: Lucyna Drążek

Metody wynagradzania menedżerów

czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej