Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Co sprawia, że czujemy się sprawiedliwie wynagradzani?

Zadowolenie z wynagrodzenia pracowników w dużej mierze jest zależne od tego czy czują się uczciwie traktowani przez pracodawcę. Pracownicy, który oceniają system wynagradzania jako sprawiedliwy, są bardziej zaangażowani w pracę, mają zaufanie do decyzji kierownictwa i są bardziej skorzy do pomocy współpracownikom. Poza tym, tacy pracownicy są również bardziej skłonni do przetrwania w firmie trudnych momentów oraz do dłuższego pozostania w niej. Część badań wskazuje również, że poczucie niesprawiedliwości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak wypalenie zawodowe czy depresja oraz ze złymi nawykami zdrowotnymi, na przykład paleniem papierosów czy brakiem ruchu (Eib, Bernhard-Oettel, Leineweber, 2016). Dlatego warto przyjrzeć się bliżej przyjętym zasadom jak i samym wynagrodzeniom pracowników pod kątem ich sprawiedliwości. czytaj więcej Data publikacji: 20.08.2019 Autor: Jagoda Zygiert

Jak system wynagrodzeń może pomóc w budowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta?

Artykuł stanowi tłumaczenie tekstu zamieszczonego w magazynie WorldatWork Journal. czytaj więcej Data publikacji: 20.08.2019

Wynagrodzenia specjalistów ds. handlowych w 2018 roku

W 2018 roku w badaniu wzięło udział 1218 specjalistów ds. handlowych. Wśród nich było 309 kobiet i 909 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 4 640 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. handlowych zarabiał mniej niż 3 500 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 6 075 PLN brutto miesięcznie. czytaj więcej Data publikacji: 20.08.2019 Autor: Agnieszka Sutor

Wynagrodzenia specjalistów ds. obsługi klienta w 2018 roku

W 2018 roku w badaniu wzięło udział 623 specjalistów ds. obsługi klienta, z czego aż 70% stanowiły kobiety. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 800 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. obsługi klienta zarabiał mniej niż 3 100 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 4 800 PLN brutto miesięcznie. czytaj więcej Data publikacji: 20.08.2019 Autor: Agnieszka Sutor

Podsumowanie raportu globalnego dla branży IT „2018 IT skills and salary report”

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2018 IT Skills and Salary Report” wydanego przez Global Knowledge w 2018 roku. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Paweł Rusocki

Wynagrodzenie kierowników projektów IT

Blisko 95% pracodawców potwierdza, że zarządzanie projektami ma zasadniczy wpływ na rozwój ich organizacji – wynika z badań przeprowadzonych przez PwC (Global Project Management Report, 2012). Nie dziwi więc, że wynagrodzenia kierowników projektów rosną z roku na rok. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Project Management Institute (PM Salary Survey, 2015, 2018), płace kierowników projektów w branży IT w Polsce wzrosły w ostatnich trzech latach o ponad 15%. Wysokie zarobki project managerów w branży IT nie powinny jednak przysłonić tak ważnej kwestii, jaką jest ustalenie jasnych zasad i kryteriów wynagradzania tej grupy pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiają osoby posługujące się wybranymi językami programowania?

W niniejszym artykule przedstawiamy, jak w 2018 roku wynagradzana była znajomość pięciu popularnych języków programowania: PHP, JavaScript, Java, Python, C++. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Znajomość każdego z języków programowania była deklarowana przez minimum 1 tys. osób. Zdecydowaną większość (90%) próby stanowili mężczyźni. Około 70% osób znających języki programowania i biorących udział w badaniu to osoby, których wiek nie przekroczył 35. roku życia. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Patrycja Małek

Korzystanie ze wskaźników efektywności biznesu – czyli co zrobić, by nie zbankrutować?

W Europie, w pierwszym roku działalności, upada przeciętnie ok. 20% nowych przedsiębiorstw, a w ciągu 5 lat od rozpoczęcia działalności „bankrutuje” niemal połowa firm (Eurostat, 2018). Nikt nie może przecież przewidzieć, czy nowe „genialne" pomysły się przyjmą, a sukces przedsiębiorcy czy organizacji biznesowej na rynku to dzieło zarówno ciężkiej pracy, jak i splotów wielu sprzyjających okoliczności. Dlatego wysoka śmiertelność nowych biznesów (ang. enterprise deaths) powszechnie postrzegana bywa jako naturalna kolej rzeczy. Z takim poglądem nie zgadza się jednak Jeffrey Pfeffer (2010), który uważa, że przynajmniej częściowo za wysoką śmiertelność firm odpowiadać może brak wykorzystywania rzetelnych informacji w procesach podejmowania różnorodnych decyzji biznesowych. Zdaniem Pfeffera ludzie zarządzający przedsiębiorstwami ze zbyt dużą nieufnością podchodzą do obiektywnych danych, nadmiernie ufając za to swojej intuicji i tzw. doświadczeniu życiowemu. Oderwanie procesów decyzyjnych (np. o tym, jak wynagradzać) od faktów i rzetelnych informacji zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia decyzji, która w końcowym rozrachunku nie będzie korzystna dla firmy. Zdaniem Pfeffera, gdyby osoby zarządzające biznesami opierały się na faktach w większym stopniu niż na intuicji i przypadkowo otrzymywanych informacjach, mogłoby to przyczynić się do poprawy jakości podejmowanych decyzji, a przez to podnieść odsetek biznesów, które przetrwają. Proces podejmowania decyzji biznesowych należy wspierać odwołując się do obiektywnych, liczbowych wskaźników, a nie jedynie do własnych przekonań (por. Rousseau, Barends, 2011). Oczywiście sam fakt korzystania z danych i wskaźników nie zagwarantuje sukcesu żadnej firmie, ale przynajmniej może zmniejszyć obszar, w którym organizacja może popełnić dramatyczne błędy. czytaj więcej Data publikacji: 07.08.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Empatia i rodzina - o benefitach w firmie Weldon sp. z o.o - wywiad z Elżbietą Florkiewicz

czytaj więcej Data publikacji: 06.08.2019 Autor: Karolina Jurczak

Ile powinieneś zarabiać i dlaczego nie dowiesz się tego ze średniej krajowej?

Wiedza o przeciętnym wynagrodzeniu, którego możemy oczekiwać za wykonywaną przez nas pracę jest niezbędna nie tylko gdy poszukujemy zatrudnienia, ale także gdy negocjujemy podwyżkę czy oceniamy sprawiedliwość premii, którą otrzymaliśmy. Porównywanie naszego wynagrodzenia do wynagrodzenia innych pozwala nam poznać naszą wartość na rynku pracy. Informacje o wynagrodzeniach to jedne z najbardziej poszukiwanych przez pracowników informacji, które są użyteczne w kontekście wielu zawodowych działań. Pojawia się tu jednak ważne pytanie, jak zdobyć wiarygodne informacje o wynagrodzeniach, czyli, mówiąc inaczej, o tym ile zarabiają inni? czytaj więcej Data publikacji: 05.08.2019 Autor: Konrad Kulikowski