Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 6420 PLN
Energetyk 6050 PLN
Stomatolog 5150 PLN
Media planner 6120 PLN
Lekarz radiolog 6750 PLN
Aparatowy procesu 4380 PLN
Doradca biznesowy 5880 PLN
Frezer CNC 4020 PLN
Tokarz CNC 4020 PLN
Kierownik referatu 6450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Jak sprawdzić czy pracownicy wykonują pracę o podobnej wartości?

czytaj więcej Data publikacji: 19.02.2024 Autor: Konrad Kulikowski

Struktura wynagrodzeń w Polsce

Jesteśmy już oswojeni z publikowaną przez GUS „średnią krajową w sektorze przedsiębiorstw”. Nie zawsze wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że ok. 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej krajowej. czytaj więcej Data publikacji: 19.02.2024 Autor: Piotr Sedlak

Wynagrodzenia w działach HR w 2023 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 udział wzięło 2 975 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 88% stanowiły kobiety, 67% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 82% pracowało w firmach z przewagą kapitału polskiego. W artykule przedstawiono miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto. czytaj więcej Data publikacji: 12.02.2024 Autor: Patrycja Paszcza

Proaktywność, kreatywność, adaptacja – efekty pracy, za które warto nagradzać pracowników

Efekty pracy, to wszystko to, co może być uznane za pozytywny wkład pracownika w osiąganie celów organizacji. W tym kontekście system wynagradzania nie tylko powinien utrzymywać pracowników w firmie, ale także budować zaangażowanie w takie działania, które przyczyniają się do osiągania celów organizacji. Jeśli chcemy zdobywać przewagę nad konkurencją, to efektów pracy nie możemy rozumieć tylko jako wywiązywanie się pracowników z nałożonych na nich obowiązków, ale warto na nie spojrzeć szerzej. czytaj więcej Data publikacji: 05.02.2024 Autor: Konrad Kulikowski

Czy byliśmy zadowoleni ze swojego wynagrodzenia w 2023 roku?

W 2023 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 7 144 brutto i była wyższa o 887 PLN niż w roku ubiegłym. Jak postrzegaliśmy otrzymywane przez nas wynagrodzenie całkowite? czytaj więcej Data publikacji: 05.02.2024 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiano w firmach o różnej wielkości w 2023 roku?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, w 2023 roku uczestniczyło 80 290 osób. 75% uczestników mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych. W artykule przedstawiono miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto. czytaj więcej Data publikacji: 05.02.2024 Autor: Patrycja Paszcza

Luka płacowa w 2023 roku

W obecnych czasach coraz większą uwagę zwraca się na kwestię luki płacowej, co wynika głównie z przygotowań do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej transparentności wynagrodzeń. W poprzednich publikacjach omówiliśmy szczegółowo tę dyrektywę, a niniejszy artykuł skupi się na zjawisku luki płacowej. Analizując dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2023 roku sprawdzono jakie różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami zaobserwowano w badaniu. czytaj więcej Data publikacji: 29.01.2024 Autor: Weronika Wróbel

Równość płac, a luka płacowa

Dyrektywa unijna przyjęta w 2023 roku ma na celu zlikwidowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej. Nierówności płacowe ze względu na płeć od wielu lat są uznawane przez organizacje za istotny problem. czytaj więcej Data publikacji: 29.01.2024 Autor: Patrycja Paszcza

Jak wprowadzić premię rekomendacyjną?

Jak potwierdzają badania, program poleceń pracowniczych to jeden z najbardziej efektywnych sposobów pozyskiwania kandydatów przez pracodawców. Nie dziwi więc, że firmy decydują się na wprowadzenie tzw. premii rekomendacyjnych dla pracowników w zamian za skuteczne polecenia. W niniejszym artykule pokazujemy, na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu takiej gratyfikacji. czytaj więcej Data publikacji: 22.01.2024 Autor: Maria Hajec

Czy sposób wynagradzania i premia mogą wpłynąć na absencję pracowników produkcyjnych?

Absencja jest powszechnym problemem wśród pracowników produkcyjnych. W artykule omówiono potencjalne źródło tego zjawiska oraz przedstawiono metody radzenia sobie z nim. Podkreślono rolę atrakcyjnych systemów wynagrodzeń, które mogą efektywnie przyczynić się do ograniczenia nieobecności pracowników produkcji.

czytaj więcej Data publikacji: 22.01.2024 Autor: Karolina Majchrzak