Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Fotoedytor 3918 PLN
Bibliotekarz 2671 PLN
Agent celny 4649 PLN
Archiwista 2748 PLN
Psycholog 3029 PLN
Kosmetyczka 2359 PLN
Financial Controller 8902 PLN
Cieśla szalunkowy 3493 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Technolog spawalnik 5200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Historia wynagrodzeń

Artykuł prezentuje historię wynagrodzeń od starożytności do czasów współczesnych, analizując zagadnienia charakterystyczne dla każdej epoki historycznej w kontekście czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, będących siłą napędową rozwoju tej problematyki. Wszystkie okresy historyczne opisane zostały z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji oraz prądów myślowych dotyczących wynagrodzeń. Wiedza zaprezentowana w artykule niesie ze sobą praktyczną wartość, umożliwiając zrozumienie mechanizmów funkcjonowania różnych systemów wynagradzania oraz zapobieganie błędom przeszłości. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Pieniądze a motywacja

Motywacyjne funkcje pieniądza są bardzo różne: od podstawowej, jaką jest zaspokajanie potrzeb życiowych, poprzez wyznaczanie miejsca w hierarchii społecznej, podwyższanie samooceny aż umacniania potrzeby przynależności do pewnej określonej grupy społecznej.
Artykuł opisuje zagadnienia związane z motywacyjną funkcją pieniądza w wynagradzaniu za pracę. Z artykułu można się np. dowiedzieć, co sprawia, iż czasem lepiej przyznać pracownikowi wynagrodzenie niższe od planowanego. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Błażej Krężołek
Autor: Lucyna Drążek

Metody wynagradzania menedżerów

czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagradzanie w Japonii

Sukces gospodarki japońskiej od lat fascynuje niejednego ekonomistę na świecie. Jednakże od kilku lat zauważyć można zwolnienie dynamizmu jej wzrostu. Co jest tego przyczyną? Niewątpliwie nie bez znaczenia jest system wynagradzania w Japonii, którego główną cechą jest stałe inwestowanie firmy w pracowników (poprzez program szkoleń czy transfer pracowników), a także chęć samodoskonalenia się pracowników. Stałe inwestowanie firmy w rozwój pracownika wydaje się, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw amerykańskich, dużo bardziej opłacalne, ze względu na etykę stosowaną w przedsiębiorstwach japońskich, a także przywiązanie pracownika do firmy. Jednocześnie najdłuższa aktywność zawodowa Japończyków na całym świecie wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarki. Artykuł przybliża problem systemu wynagradzania w Japonii, koncentrując się na występujących różnicach w stosunku do systemów zachodnich oraz wynikających z nich wadach oraz zaletach. Przedstawia on również zaproponowane oraz już wprowadzone zmiany w wynagradzaniu w firmach japońskich, mające na celu ciągły wzrost gospodarki japońskiej. czytaj więcej Data publikacji: 23.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagrodzenia w handlu w 2009 roku

Artykuł jest podsumowaniem wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009, koncentrującym się na wynagrodzeniach w handlu. W badanym okresie mediana zarobków w omawianej branży wyniosła 3 000 PLN. Najwyższe płace odnotowano w handlu międzynarodowym (mediana 4 400 PLN), a najniższe w detalicznym (2 400 PLN). Dalsza część analizy została poświęcona różnicom w zarobkach, jakie pojawiły w się w firmach o różnej wielkości i odmiennym dominującym kapitale. Okazuje się iż mediana zarobków kierowników w firmach polskich była o 31% niższa od mediany wynagrodzeń tej grupy pracowniczej w firmach zagranicznych. Opracowanie uwzględnia również takie aspekty jak wiek, wykształcenie i staż pracy osób na poszczególnych szczeblach zarządzania. Ostatnia część artykułu stanowi krótką analizę wynagrodzeń na wybranych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele oraz 8 wykresów. czytaj więcej Data publikacji: 01.01.2000 Autor: Patrycja Grzesińska

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej