Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik motocyklowy 4760 PLN
HR Specialist 6550 PLN
Analityk ds. IT 10360 PLN
Pilot samolotu 11080 PLN
Leśniczy 7710 PLN
Operator SAP 5470 PLN
Pracownica sklepu 3050 PLN
Cool hunter 6820 PLN
Animator kultury 3050 PLN
Metalurg 4750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Podsumowanie Raportu płacowego dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników Raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2023 dla firm produkcyjnych. W badaniu wzięło udział 515 firm, które udostępniły dane 218 628 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla 729 stanowisk. Dane do badania zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2023 roku. Każdy szczebel stanowisk dzieli się na kilka poziomów. Stawki wynagrodzeń zaprezentowane w artykule to mediany wynagrodzenia podstawowego i całkowitego brutto w PLN. czytaj więcej Data publikacji: 04.12.2023 Autor: Karol Małecki

Co należy wiedzieć o płacy minimalnej?

Wysokość płacy minimalnej to aktualnie gorący temat w Polsce. W 2023 roku mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce również w 2024 roku. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2023 Autor: Weronika Wróbel

Prognozy wynagrodzeń i innych wskaźników gospodarczych na 2024 rok

Wraz z powolnym spadkiem inflacji w Unii Europejskiej dynamika realnych płac, mimo ograniczenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, będzie przyjmować wartości dodatnie. Kondycja europejskiej gospodarki pozostaje dobra mimo zawirowań związanych z pandemią COVID i późniejszą wysoką inflacją w całej Wspólnocie. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2023 Autor: Karolina Jurczak

Podsumowanie kompleksowego Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2023

Artykuł powstał na podstawie wyników Kompleksowego Raportu Płacowego jesień-zima 2023. W badaniu wzięły udział 843 firmy. Większość (61%) stanowiły firmy produkcyjne, szczególnie z branży FMCG (17%), spożywczej (15%) oraz metalowej i metalurgicznej (12%). Najwięcej firm (17%) prowadziło swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego, 12% pochodziło z Wielkopolski i również 12% ze Śląska. Łącznie przebadano ponad 336 000 pracowników, zatrudnionych na 926 stanowiskach, podzielonych na pięć szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Poza tym raport zawiera analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. czytaj więcej Data publikacji: 20.11.2023 Autor: Jagoda Jurczak

Wyzwania dla unijnej dyrektywy o przejrzystości płac – stworzenie struktury wynagrodzeń

Wymagane unijną dyrektywą o przejrzystości wynagrodzeń (UE, 2023; Gocan, 2023) uwzględnienie informacji o wynagrodzeniach w ofertach pracy czy informowanie kandydatów o możliwym wynagrodzeniu jeszcze przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną, to istotne zmiany na polskim rynku pracy. Podobnie, wymóg podawania przez duże firmy informacji o przeciętnych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn czy możliwość domagania się przez pracowników ujawnienia kryteriów, według których ustalano ich wynagrodzenie, to praktyki, które w Polsce wciąż nie są powszechne. Już tylko te nowości stwarzać mogą wiele napięć, nieporozumień i konfliktów na linii pracownik – pracodawca. Jednak, oprócz tych najbardziej rzucających się w oczy wyzwań przejrzystości, istnieją jeszcze inne, które być może nie są tak medialne i niewiele się o nich mówi, ale mogą nastręczać sporych trudności. Jednym z takich ważnych, a często pomijanych, aspektów dyrektywy o przejrzystości, jest konieczność stworzenia nowych struktur wynagradzania. Trudno bowiem mówić o ujawnianiu wysokości wynagrodzeń bez regulaminów, tabel płac i obiektywnego wartościowania pracy, dających podstawę do uzasadnienia, dlaczego Nowak zarabia 5000 PLN, a Kowalski 5500 PLN. Jak czytamy w unijnej dyrektywie: Struktury wynagrodzenia muszą być takie, aby umożliwić dokonanie oceny, czy pracownicy są w porównywalnej sytuacji w odniesieniu do wartości pracy na podstawie obiektywnych, neutralnych pod względem płci kryteriów uzgodnionych z przedstawicielami pracowników, o ile tacy przedstawiciele istnieją. Kryteria te nie mogą opierać się bezpośrednio lub pośrednio na płci pracowników. Kryteria te obejmują umiejętności, wysiłek, zakres odpowiedzialności i warunki pracy, oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie inne czynniki, które mają znaczenie w danym miejscu pracy lub na danym stanowisku. Muszą być one stosowane w obiektywny, neutralny pod względem płci sposób, wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć. W szczególności odpowiednie umiejętności miękkie nie mogą być niedoceniane (UE, 2023). Powyższy fragment opisujący struktury wynagrodzeń, choć na pierwszy rzut oka ma charakter zwykłego nudnego, urzędowego tekstu, to w rzeczywistości może być istnym horrorem. Dlaczego? Przyjrzyjmy się bliżej niektórym wyzwaniom, jakie stawia przed specjalistami wynagradzania „struktura wynagrodzeń”.

czytaj więcej Data publikacji: 13.11.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Większa przejrzystość wynagrodzeń – jak uniknąć sytuacji kryzysowych?

Przyjęta 10 maja 2023 roku przez Unię Europejską dyrektywa o zwiększaniu mechanizmów przejrzystości wynagrodzenia stwarza konieczność podnoszenia transparentności wynagrodzeń w polskich firmach. Ujawnianie informacji powiązanych z wynagrodzeniami wciąż jednak budzi w naszym kraju sporo obaw i oporów. Nie tak dawno, bo w 2019 roku, nie byliśmy jeszcze gotowi na wprowadzanie obowiązku „widełek” w ofertach pracy (Kulikowski, 2022). A już dziś, za sprawą unijnej dyrektywy, musimy myśleć o jeszcze dalej idących zmianach w wynagradzaniu. Jak zatem skutecznie wprowadzać przejrzystość w firmie i sprawić, by ta zmiana była szansą na rozwój, a nie utrudnieniem i kryzysem w zarządzaniu ludźmi? czytaj więcej Data publikacji: 13.11.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Jak przygotować firmę do większej przejrzystości wynagrodzeń?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w przyszłości wymusi na pracodawcach większą przejrzystość wynagrodzeń. A młodsze pokolenia pracowników cenią sobie transparentność, różnorodność i równość. W artykule staramy się odpowiedzieć na pytania: jak przygotować firmę do wdrożenia założeń o większej przejrzystości płac? Co zrobić, żeby nie obawiać się raportowania luki płacowej? Jak uzasadniać różnice w wysokości wynagrodzeń na stanowisku?

czytaj więcej Data publikacji: 06.11.2023 Autor: Karolina Majchrzak

Zmiana systemu premiowania w CANPACK. Wywiad z Dariuszem Drobniakiem

O zmianie systemu premiowania w CANPACK rozmawiamy z Dariuszem Drobniakiem, Global Compensation Managerem, prelegentem na XVIII Krakowskim Forum Wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 06.11.2023 Autor: Faustyna Wydra

Dlaczego pensje nie spadają w kryzysie?

Artykuł pochodzi z bloga Evidence-based HR - informacje o wynikach badań z zakresu zarządzania ludźmi. czytaj więcej Data publikacji: 30.10.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Jak zmagamy się z płacami inżynierów? Wywiad z Jolantą Błażycą

Alstom jest jedną z nielicznych w skali świata firm oferujących pełną gamę produktów i usług dla branży kolejowej – od nowoczesnych, niskoemisyjnych pojazdów (m.in. koleje dużych prędkości, pociągi metra, pociągi jednoszynowe i tramwaje) po systemy sterowania ruchem kolejowym i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz usługi serwisowe. Nasze pojazdy i systemy są obecne w niemal każdym zakątku świata, co daje pracownikom praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, ale też stawia przed nimi niełatwe wyzwania. O wynagrodzeniach inżynierów opowie Jolanta Błażyca - CEE Compensation & Benefits Senior Manager w Alstom Konstal – Prelegentka XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 30.10.2023 Autor: Karolina Majchrzak