Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Akustyk 2999 PLN
Specjalista ds. PR 4300 PLN
Adiunkt 4344 PLN
Piekarz 2501 PLN
Członek zarządu 15213 PLN
Lekarz laryngolog 5000 PLN
Programista PHP 5081 PLN
Bukieciarz/florysta 2100 PLN
Tłumacz tekstów 4300 PLN
Ślusarz-spawacz 3034 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Programy motywacyjne oparty na jednostkach uczestnictwa

W 2016 roku spośród 366 spółek notowanych na GPW w 96 funkcjonowały programy motywacyjne oparte na instrumentach finansowych takich jak akcje, opcje na akcje czy warranty subskrypcyjne (Sedlak & Sedlak, 2017). Jednym z głównych powodów wdrożenia tego typu rozwiązań, jest możliwość rozliczenia przychodu uzyskanego w ramach programu jako przychód z instrumentów finansowych opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego. W niniejszym artykule prezentujemy inny sposób na optymalizację wynagrodzeń, a mianowicie wykorzystanie jednostek uczestnictwa w budowie systemów motywacyjnych. czytaj więcej Data publikacji: 18.10.2017 Autor: Iwona Wabik-Szuba

Co robić, aby pracownicy motywowali się nawzajem?

Najlepsze efekty dla zwiększenia zaangażowania pracowników ma budowanie motywacji wewnętrznej. Jednym ze sposobów może być przekazywanie pracownikom wyrazów uznania. Mało co daje nam taką motywację jak informacja, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Wyrazy uznania zwykle są przekazywane przez przełożonych, ale mogą również pochodzić od współpracowników. W niektórych wypadkach to drugie rozwiązanie może być bardziej skuteczne. czytaj więcej Data publikacji: 17.10.2017 Autor: Jagoda Zygiert

Ewolucja płacy zmiennej

czytaj więcej Data publikacji: 17.10.2017 Autor: Maciej Łukasiak

Nowa koncepcja płacy za wyniki

Artykuł stanowi tłumaczenie tekstu oryginalnego zamieszczonego w magazynie Workspan. Autorzy wskazują popularne błędy popełniane podczas oceny efektywności pracowników i podejmowanych w związku z nimi decyzji płacowych. Zaproponowane zostaje nowe podejście poparte badaniami. czytaj więcej Data publikacji: 09.10.2017 Autor: Konrad Akowacz
Autor: Jagoda Zygiert

Jak przygotować firmę do wartościowania stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy jest bardzo przydatne w zarządzaniu systemem wynagrodzeń w firmie. Bez tego działania trudniej będzie o utrzymanie sprawiedliwości wynagrodzeń. Powinno być ono podstawą tworzenia tabeli płac, budowy ścieżek karier, negocjacji wynagrodzeń z pracownikami oraz wdrażania filozofii nagradzania, wspierającej cele biznesowe organizacji. Metod jest na tyle dużo, że łatwo można znaleźć odpowiednią dla naszego przedsiębiorstwa lub nawet stworzyć własną, odpowiadającą celom i potrzebom firmy. czytaj więcej Data publikacji: 03.10.2017 Autor: Jagoda Zygiert

Wynagrodzenia specjalistów HR według Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. W badaniu uczestniczyło 450 zakładów zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji oraz szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, wynagrodzenia analizowano w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 03.10.2017 Autor: Kamil Preidl

Sposoby premiowania i motywowania pracowników działów R&D

Na efekty pracy pracowników działu R&D (research and development) niejednokrotnie trzeba czekać latami, aż do zakończenia całej procedury badań i testów. Dlatego jednorazowe premie, przyznawane za kompleksowe wykonanie zadania, są niewystarczającym środkiem motywującym do pracy oraz zachęcającym do pozostania w firmie. Za co więc mogą być nagradzani pracownicy R&D? czytaj więcej Data publikacji: 28.09.2017 Autor: Kamil Preidl

Zarobki mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne w 2017 roku

W opracowaniu przedstawiono wynagrodzenia mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne. Analizie poddano ogłoszenia z portali towarzyskich dla osób świadczących płatne usługi seksualne, których odbiorcami są kobiety jak i mężczyźni homoseksualni. Ich płace porównano z wynikami tego samego badania z 2011 roku. Jak wynika z szacunków, mężczyźni świadczący odpłatne usługi seksualne mogą zarobić w skali miesiąca nawet do 30 000 PLN. Mediana ogólnopolska godzinowego wynagrodzenia panów świadczących usługi seksualne to 150 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń za noc wynosi 1 000 PLN. czytaj więcej Data publikacji: 25.09.2017 Autor: Redakcja portalu wynagrodzenia.pl

Nowe trendy w wynagradzaniu dyrektorów wykonawczych w USA

Emerging Trends from 2016 Proxy Season

Irv Becker

Oryginał artykułu pochodzi ze strony internetowej worldatwork.org (Workspan 7/2016). Tekst został przetłumaczony oraz opublikowany za zgodą WorldAtWork.
czytaj więcej Data publikacji: 25.09.2017

Praktyki wynagradzania w branży IT w 2017 roku

Przeprowadzając badania wynagrodzeń, często pytamy pracodawców nie tylko o wysokość stawek na poszczególnych stanowiskach, ale także o sposoby wynagradzania. Tak było również w przypadku Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017. Na podstawie zebranych tam danych powstał niniejszy raport dotyczący praktyk wynagradzania w branży IT w 2017 roku. W badaniu pytaliśmy o tabelę płac, pozycjonowanie się względem rynku, system premiowania, politykę zatrudnienia i regulowania kwestii nadgodzin. czytaj więcej Data publikacji: 20.09.2017 Autor: Grzegorz Poręba