Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor produkcji 12103 PLN
Mistrz zmiany 5121 PLN
Górnik 4554 PLN
Elektronik 4324 PLN
Dyrektor oddziału 10668 PLN
Geolog 3707 PLN
Operator ładowarki 3389 PLN
Monter izolacji 2920 PLN
Inżynier awionik 6354 PLN
Technik rtg 2775 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Plan 401 (k) jako przykład dla pracodawców z Polski

Na świecie funkcjonują różne programy emerytalne. Najstarszym i najbardziej rozwiniętym systemem emerytalnym, jest system funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Jedną z jego ważnych części jest prywatny plan pracowniczy 401(k) oferowany przez firmy. W swojej konstrukcji jest on podobny do funkcjonujących od niedawna w Polsce Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jak pokazują przykłady z USA, emerytalne plany indywidualne, jeśli są dobrze zaprojektowane i zakomunikowane, są traktowane jako benefit i narzędzie retencji. Jak jednak przekuć w sukces coś, do czego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, w Polsce zazwyczaj podchodzą z niechęcią? Jak robią to pracodawcy z USA? czytaj więcej Data publikacji: 13.01.2020 Autor: Karolina Jurczak

Brytyjskie Workplace Pension inspiracją dla PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii. Wydłużająca się długość życia, niski poziom emerytury państwowej, niska stopa zastąpienia, spadek skłonności to oszczędzania – to znajome problemy, które dotknęły również Brytyjczyków. czytaj więcej Data publikacji: 13.01.2020 Autor: Monika Czepiel

PPK dla średnich firm - o czym warto pamiętać?

Zakończyła się pierwsza tura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Objęła ona ok. 4 tys. pracodawców. Pomimo tego, że są to firmy najczęściej posiadające rozbudowane działy HR, finansowe i prawne, okazało się, że wdrożenie PPK było dla nich dużym wyzwaniem. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez KPMG w sierpniu 2019 r., aż 62% firm zadeklarowało obawy natury organizacyjnej, takie jak m.in.:
  • dostosowanie systemów informatycznych,
  • wybór odpowiedniej instytucji finansowej,
  • uzyskanie wsparcia na etapie wdrażania programu.
Jak wybrać najlepszego zarządzającego PPK i na co powinny zwrócić uwagę kolejne firmy przystępujące do programu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. czytaj więcej Data publikacji: 13.01.2020 Autor: Monika Czepiel

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej w 2019 roku

Artykuł ten powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019. Raport odnosi się do danych dotyczących wynagrodzeń 261 416 osób zatrudnionych na 646 stanowiskach. W badaniu wzięło udział 723 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj. czytaj więcej Data publikacji: 10.01.2020 Autor: Adam Klimczak

Jak tworzy się programy motywacyjne dla kadry zarządzającej w Polsce?

W ostatnich latach Sedlak & Sedlak obserwuje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw tematyką premiowania kadry zarządzającej w długim horyzoncie czasowym. Doskonałym narzędziem pozwalającym na powiązanie wynagrodzenia menedżerów z wynikami ich pracy na przestrzeni kilku lat są programy motywacyjne. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo w jaki sposób są one konstruowane. Jak długo trwają? Do kogo są kierowane? Jaki procent kapitału przekazywany jest menedżerom? Jakie miary wyników są w nich stosowane. czytaj więcej Data publikacji: 10.01.2020 Autor: Konrad Akowacz

Kiedy pracownicy będą zadowoleni z wynagrodzenia?

Dbanie o to, by pracownicy byli zadowoleni z wynagrodzenia (lub przynajmniej bardziej zadowoleni niż pracownicy konkurencji), to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed specjalistami zarządzania ludźmi. Organizacje biznesowe wydają na wynagradzanie pracowników setki tysięcy złotych rocznie, co sprawia, iż nieustannie próbują odnaleźć takie sposoby wynagradzania, które pozwolą maksymalizować satysfakcję uzyskiwaną z każdej wydanej na wynagrodzenia złotówki. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2020 Autor: Konrad Kulikowski

Jak wynagradzać, by minimalizować rotację pracowników?

Koszty nadmiernej rotacji pracowników są wysokie i tworzą je nie tylko koszty przestojów w pracy, ale też koszty poszukiwania nowych pracowników oraz ich wdrażania do pracy (Altman, 2017). Co więcej, gdy na rynku pracy brakuje specjalistów, to koszty poszukiwania nowych pracowników mogą być ogromne. Dlatego też współcześnie praktycy zarządzania ludźmi przykładają dużą wagę do utrzymywania pracowników w firmie poprzez różnorodne działania ukierunkowane na zmniejszanie niepożądanej rotacji. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2020 Autor: Konrad Kulikowski

Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia – czyli: czy wypalenie zawodowe to choroba?

Na przełomie maja i czerwca 2019 roku media obiegła sensacyjna wiadomość, iż Światowa Organizacja Zdrowia (The World Health Organization - WHO) wprowadziła do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) wypalenie zawodowe. Informacja ta powielana przez szereg portali internetowych (Rzeczpospolita, 2019; Dziennik Zachodni, 2019; Salon 24, Bezprawnik, 2019) budziła popłoch wśród HR-owców, a nadzieję wśród pracowników, że oto od teraz wypalenie to choroba, na którą będzie można dostać zwolnienie lekarskie. Co jednak kryje się pod medialnym szumem i czy naprawdę wypalenie stało się właśnie chorobą, na którą będzie można dostać zwolnienie lekarskie? Warto przyjrzeć się tej kwestii dokładniej. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2020 Autor: Konrad Kulikowski

Najbogatsze i najlepiej zarabiające osoby w Polsce

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg GUS w październiku 2018 roku w Polsce wynosiło 4 921 PLN brutto, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,6%. Do wyliczenia tej kwoty były brane pod uwagę zarówno osoby o niskich dochodach jak i ludzie zamożni i bogaci. Według raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” wśród 37,97 mln ludności Polski 50 tys. osób to Polacy bardzo bogaci. W jakich zawodach i gdzie jest najwięcej najlepiej zarabiających Polaków? Kim są i z jakich branżach działają najbogatsi ludzie w Polsce? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2020 Autor: Patrycja Małek

Wynagrodzenia w branży e-commerce w 2019 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku branże e-commerce reprezentowało 1 874 osoby. Niemal wszyscy z nich (98%) byli zatrudnieni w firmach prywatnych. W badaniu dominowały także podmioty z przewagą kapitału polskiego (65%). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (36%) oraz wyższym zawodowym lub średnim/pomaturalnym (po 22%). 56% ankietowanych stanowili mężczyźni. czytaj więcej Data publikacji: 17.12.2019 Autor: Paweł Rusocki