Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 5462 PLN
Brygadzista 3847 PLN
Planista 4552 PLN
Dyrektor IT 17070 PLN
Java developer 7144 PLN
Analityk baz danych 5295 PLN
Monter okien 2965 PLN
Trendsetter 3349 PLN
Nanotechnolog 4766 PLN
Kowal 3297 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Podsumowanie raportu globalnego dla branży IT „2018 IT skills and salary report”

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2018 IT Skills and Salary Report” wydanego przez Global Knowledge w 2018 roku. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Paweł Rusocki

Wynagrodzenie kierowników projektów IT

Blisko 95% pracodawców potwierdza, że zarządzanie projektami ma zasadniczy wpływ na rozwój ich organizacji – wynika z badań przeprowadzonych przez PwC (Global Project Management Report, 2012). Nie dziwi więc, że wynagrodzenia kierowników projektów rosną z roku na rok. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Project Management Institute (PM Salary Survey, 2015, 2018), płace kierowników projektów w branży IT w Polsce wzrosły w ostatnich trzech latach o ponad 15%. Wysokie zarobki project managerów w branży IT nie powinny jednak przysłonić tak ważnej kwestii, jaką jest ustalenie jasnych zasad i kryteriów wynagradzania tej grupy pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiają osoby posługujące się wybranymi językami programowania?

W niniejszym artykule przedstawiamy, jak w 2018 roku wynagradzana była znajomość pięciu popularnych języków programowania: PHP, JavaScript, Java, Python, C++. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Znajomość każdego z języków programowania była deklarowana przez minimum 1 tys. osób. Zdecydowaną większość (90%) próby stanowili mężczyźni. Około 70% osób znających języki programowania i biorących udział w badaniu to osoby, których wiek nie przekroczył 35. roku życia. czytaj więcej Data publikacji: 13.08.2019 Autor: Patrycja Małek

Korzystanie ze wskaźników efektywności biznesu – czyli co zrobić, by nie zbankrutować?

W Europie, w pierwszym roku działalności, upada przeciętnie ok. 20% nowych przedsiębiorstw, a w ciągu 5 lat od rozpoczęcia działalności „bankrutuje” niemal połowa firm (Eurostat, 2018). Nikt nie może przecież przewidzieć, czy nowe „genialne" pomysły się przyjmą, a sukces przedsiębiorcy czy organizacji biznesowej na rynku to dzieło zarówno ciężkiej pracy, jak i splotów wielu sprzyjających okoliczności. Dlatego wysoka śmiertelność nowych biznesów (ang. enterprise deaths) powszechnie postrzegana bywa jako naturalna kolej rzeczy. Z takim poglądem nie zgadza się jednak Jeffrey Pfeffer (2010), który uważa, że przynajmniej częściowo za wysoką śmiertelność firm odpowiadać może brak wykorzystywania rzetelnych informacji w procesach podejmowania różnorodnych decyzji biznesowych. Zdaniem Pfeffera ludzie zarządzający przedsiębiorstwami ze zbyt dużą nieufnością podchodzą do obiektywnych danych, nadmiernie ufając za to swojej intuicji i tzw. doświadczeniu życiowemu. Oderwanie procesów decyzyjnych (np. o tym, jak wynagradzać) od faktów i rzetelnych informacji zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia decyzji, która w końcowym rozrachunku nie będzie korzystna dla firmy. Zdaniem Pfeffera, gdyby osoby zarządzające biznesami opierały się na faktach w większym stopniu niż na intuicji i przypadkowo otrzymywanych informacjach, mogłoby to przyczynić się do poprawy jakości podejmowanych decyzji, a przez to podnieść odsetek biznesów, które przetrwają. Proces podejmowania decyzji biznesowych należy wspierać odwołując się do obiektywnych, liczbowych wskaźników, a nie jedynie do własnych przekonań (por. Rousseau, Barends, 2011). Oczywiście sam fakt korzystania z danych i wskaźników nie zagwarantuje sukcesu żadnej firmie, ale przynajmniej może zmniejszyć obszar, w którym organizacja może popełnić dramatyczne błędy. czytaj więcej Data publikacji: 07.08.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Empatia i rodzina - o benefitach w firmie Weldon sp. z o.o - wywiad z Elżbietą Florkiewicz

czytaj więcej Data publikacji: 06.08.2019 Autor: Karolina Jurczak

Ile powinieneś zarabiać i dlaczego nie dowiesz się tego ze średniej krajowej?

Wiedza o przeciętnym wynagrodzeniu, którego możemy oczekiwać za wykonywaną przez nas pracę jest niezbędna nie tylko gdy poszukujemy zatrudnienia, ale także gdy negocjujemy podwyżkę czy oceniamy sprawiedliwość premii, którą otrzymaliśmy. Porównywanie naszego wynagrodzenia do wynagrodzenia innych pozwala nam poznać naszą wartość na rynku pracy. Informacje o wynagrodzeniach to jedne z najbardziej poszukiwanych przez pracowników informacji, które są użyteczne w kontekście wielu zawodowych działań. Pojawia się tu jednak ważne pytanie, jak zdobyć wiarygodne informacje o wynagrodzeniach, czyli, mówiąc inaczej, o tym ile zarabiają inni? czytaj więcej Data publikacji: 05.08.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Dojazd do pracy samochodem służbowym – czas pracy czy darmowy opodatkowany dojazd?

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w zakładzie pracy lub, w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czy zatem czas dojazdu pracownika do pracy samochodem służbowym, powinien być traktowany jako czas pracy? Przyjęcie, że nie jest to czas pracy może być problematyczne z punktu widzenia podatkowego w kontekście uzyskania przez pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. czytaj więcej Data publikacji: 05.08.2019 Autor: Piotr Strumiński

Jak się ma średnia krajowa do tego, ile naprawdę zarabiamy, czyli jak rozmawiać z pracownikami o przeciętnym wynagrodzeniu?

Cykliczne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące przeciętnego wynagrodzenia przedstawiające średnie wynagrodzenie – tzw. „średnią krajową”, nieustannie budzą zaciekawienie pomieszane z konsternacją. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 wyniosło 5 186 PLN brutto (GUS, 2019a), jednak sporo Polaków ze zdziwieniem zastanawia się, kto tak wysokie wynagrodzenie otrzymuje. Niemal pod każdym internetowym artykułem opisującym nieustanne wzrosty „średniej krajowej” nie brak komentarzy w stylu: „żaden mój znajomy tyle nie zarabia”, „statystyki sobie, a życie sobie”, „mydlenie oczu”. Nieporozumienia w zrozumieniu prezentowanej przez GUS średniej krajowej nie tylko budzą frustracje pracowników, ale mogą mieć także negatywne konsekwencje dla organizacji biznesowych. W jaki sposób wytłumaczyć zatrudnionym, że zarabiają na rękę 2 500 PLN, podczas gdy średnia krajowa to ponad 5000 PLN i wciąż rośnie? Dlatego, by zyskać praktyczne narzędzia w komunikacji z pracownikami, warto zastanowić się, jak rozumieć informacje o przeciętnym wynagrodzeniu podawane przez GUS i jak przedstawić informacje o przeciętnym wynagrodzeniu tak, aby były lepiej dopasowane do potrzeb biznesu. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Wynagrodzenia magazynierów w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyły 1534 osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera, z czego 90% stanowili mężczyźni. Wśród uczestników najliczniejszą grupę (47%) stanowiły osoby poniżej 30 roku życia, a zaledwie 7% z nich miało więcej niż 50 lat. Ponad połowa uczestników (57%) posiadała wykształcenie średnie lub pomaturalne. Większość ankietowanych (62%) stanowiły natomiast osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Paweł Rusocki

Ile w 2018 roku zarabiali obywatele Ukrainy pracujący w Polsce?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracownikami, którzy najliczniej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, są Ukraińcy. W 2018 roku w naszym kraju było 175 155 legalnie przebywających obywateli Ukrainy. Dzięki dobrej znajomości języka polskiego zajmowali oni nie tylko stanowiska niskiego szczebla, ale również te wyższego. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) w 2018 roku wzięły udział 432 osoby z Ukrainy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 lat, większość z nich była specjalistami oraz miała wykształcenie wyższe. W niniejszym artykule przyjrzymy się jak w ubiegłym roku, byli wynagradzani Ukraińcy pracujący w naszym kraju. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Patrycja Małek