Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 3670 PLN
Planista 6420 PLN
Archiwista 3750 PLN
Technik obiektu 4340 PLN
Aplikant adwokacki 3690 PLN
Windykator 4900 PLN
Szwaczka 2900 PLN
Programista Java 5820 PLN
Konsultant SAP 9810 PLN
Programista Embedded 8590 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Jak analizować strukturę wynagrodzeń? - odchylenie standardowe jako wskaźnik rozproszenia w analityce wynagrodzeń

czytaj więcej Data publikacji: 06.12.2021 Autor: Konrad Kulikowski

Jakie powinny być cele systemu wynagradzania? – mierzalne!

Mierz to, co jest mierzalne i uczyń mierzalnym to, co takim nie jest. Galileusz
Skuteczne wynagradzanie to takie, które prowadzi do osiągania celów stawianych przed systemem wynagradzania. Jakie są jednak cele systemu wynagradzania? Na to pytanie nie tak łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tymczasem w kontekście analityki wynagrodzeń ustalenie mierzalnych celów wynagradzania jest krytycznie ważne. Analityka wynagrodzeń nie pomoże nam osiągnąć celów stawianych przed systemem wynagradzania, jeśli nie wiemy jakie to cele. czytaj więcej Data publikacji: 29.11.2021 Autor: Konrad Kulikowski

Nowe narzędzia nagradzania w koncepcji Total Rewards

Celem artykułu jest porównanie pierwszej wersji koncepcji Total Rewards z 2007 roku, z jej najnowszą wersją z 2020 roku. czytaj więcej Data publikacji: 22.11.2021 Autor: Aleksandra Petryka – Fijałkiewicz
Autor: Magdalena Wiśniewska

Jak analityka wynagrodzeń pomaga realizować cele systemu wynagradzania?

W poprzednim tekście zwracaliśmy uwagę, że mimo iż nadrzędny cel systemu wynagradzania, jakim jest przyczynianie się do generowania zysków, jest zwykle wspólny dla wszystkich organizacji biznesowych, to już szczegółowe cele wynagradzania mogą być bardzo różne w różnych firmach i branżach. Ustaliliśmy już, że pierwszym krokiem analityki wynagrodzeń musi być odejście od sloganów o „podnoszeniu motywacji” oraz „zwiększaniu efektywności” i konkretne ustalanie tego, jakie są mierzalne cele wynagradzania. czytaj więcej Data publikacji: 22.11.2021 Autor: Konrad Kulikowski

Pułapki wynagradzania - dane ilościowe vs. jakościowe

Zajmując się zawodowo wynagrodzeniami często zapominamy, że mamy do czynienia z bardzo złożonymi zależnościami pomiędzy różnymi grupami zmiennych. Z punktu widzenia pracodawcy wynagrodzenia to głównie pieniądze, czyli łatwe i proste do policzenia dane. Na co dzień mamy poczucie, że tak jak dobrze rozumiemy zasady rozliczeń finansowych, równie dobrze rozumiemy czynniki decydujące o zachowaniach odbiorców tych pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Po stronie odbiorcy płac mamy do czynienia ze złożonym zespołem zmiennych psychologicznych, które są bardzo trudne, a często niemożliwe, do mierzenia. Zrozumienie natury ludzkiej czy decyzji podejmowanych przez pracowników jest, i pewnie przez długie lata będzie, jednym z największych wyzwań ludzkości, o czym warto pamiętać w procesach nagradzania. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2021 Autor: Kazimierz Sedlak

Perspektywa 30 lat doradztwa płacowego w Polsce w oczach p. Zbigniewa Dudzińskiego, byłego Associate Client Partner w Korn Ferry

czytaj więcej Data publikacji: 08.11.2021 Autor: Kazimierz Sedlak

Wynagrodzenia dyrektorów na London Stock Exchange

Londyn od dekad zajmował pozycję finansowej stolicy Europy. London Stock Exchange powstała w 1801, co czyni ją jedną z najstarszych giełd na świecie, a notowane na niej podmioty są rozpoznawalne na całym globie. Dla wielu osób praca jako menadżer w jednym z brytyjskich gigantów pozostaje spełnieniem marzeń. Motywacją do podjęcia pracy nie jest jedynie prestiż przedsiębiorstwa, ale także odpowiednie wynagrodzenie, dlatego w tym miejscu należy postawić sobie pytanie: ile zarabiają pracownicy spółek wchodzących w skład indeksu FTSE 100? czytaj więcej Data publikacji: 02.11.2021 Autor: Piotr Klimont

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku"

Raport o wynagrodzeniach członków zarządów ukazuje się po raz siedemnasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 256 menedżerów (w tym 836 osób, które przepracowały cały 2020 rok) z 318 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy przedstawiono nowe podejście do raportowania danych w którym wynagrodzenie całkowite podzielone jest na podstawowe, zmienne, inne korzyści oraz wynagrodzenie ze spółek zależnych. W 2020 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 755,6 tys. PLN. 25% menedżerów zarobiło mniej niż 433,5 tys. PLN, a 25% więcej niż 1,3 mln PLN. czytaj więcej Data publikacji: 28.10.2021 Autor: Maciej Kula

Średnia arytmetyczna w analityce wynagrodzeń – nie tak trywialny wskaźnik, jak się wydaje

Może wydawać się, iż w analityce wynagrodzeń nie ma prostszego wskaźnika niż średnia arytmetyczna. Przecież już nawet dzieci w szkole podstawowej odwołują się do wskaźników bazujących na średniej - obliczają średnie ocen, by dowiedzieć się, kto jest najlepszym uczniem. Średnia arytmetyczna jako wskaźnik może wydawać się intuicyjnie zrozumiała i tak trywialna, że nie warto o niej dyskutować. Jednak, interpretacja średniej nie zawsze jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać, a niezrozumienie, co oznacza „wartość średnia” prowadzić może do pomyłek w analizie danych o wynagrodzeniach. czytaj więcej Data publikacji: 26.10.2021 Autor: Konrad Kulikowski

Teoria bezrobocia NAIRU a płace realne

Istnieje wiele teorii związanych z bezrobociem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednej z nich – teorii bezrobocia NAIRU, jej genezy, wpływu na wynagrodzenia, a także powiązań z innymi zjawiskami. Teoria bezrobocia NAIRU jest powiązana z krzywą Phillipsa oraz z teorią bezrobocia naturalnego. Chcąc wgłębić się w teorię NAIRU, w pierwszej kolejności należy wytłumaczyć te dwa zjawiska. czytaj więcej Data publikacji: 26.10.2021 Autor: Viktoria Paś