Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3186 PLN
Kierownik robót 7000 PLN
Asystent ds. B+R 3421 PLN
Komisjoner 2859 PLN
Pracownik socjalny 2700 PLN
Kosmetolog 2748 PLN
Technik serwisu 3780 PLN
Doradca leasingowy 5502 PLN
Doradca biznesowy 5072 PLN
Podleśniczy 5275 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2020 roku

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW), w 2020 roku najwyżej opłacaną była branża IT. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła ponad 7 000 PLN brutto. Wysokie zarobki otrzymywali również pracownicy bankowości (6 813 PLN). czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2021 Autor: Monika Czepiel

Luka płacowa w praktyce - jak analizować nierówności płacowe kobiet i mężczyzn?

Nierówne, ale sprawiedliwe wynagradzanie – największe wyzwanie HR Pracownicy, którzy mają przekonanie, iż są sprawiedliwie wynagradzani są bardziej zaangażowani w swoją pracę (Rasch i Szypko, 2013), mają mniej nieobecności i rzadziej poszukują innej pracy (Shaw, Gupta, 2001). Postrzeganie organizacji, w której się pracuje, jako funkcjonującej sprawiedliwie wiąże się z wyższą jakością wypełniania zawodowych obowiązków oraz przejawianiem mniejszej liczby zachowań kontrproduktywnych (Cohen-Charash, Spector, 2001). Sprawiedliwość wynagradzania wpływa jednak nie tylko na jakość pracy, ale ma także znaczenie w kontekście prawnym. Szczególne miejsce, wśród innych obowiązków specjalistów zarządzania ludźmi, zajmuje sprawiedliwość wynagradzania, a to ze względu na fakt, iż niezadowolenie pracowników z warunków płacowych jest jednym z powodów rozpoczęcia sporu zbiorowego z pracodawcą, a w ostateczności nawet strajku. Niesprawiedliwe wynagradzanie jest także, zgodnie z polskim prawem, podstawą do żądania odszkodowań, a w skrajnych przypadkach może być postrzegane jako naruszenie godności czy poniżanie pracownika. Postrzeganie przez pracowników systemu wynagradzania jako sprawiedliwego to fundament, bez którego nie można budować sprawnego działania żadnej organizacji. Dlatego też ukształtowanie systemu wynagrodzeń tak, aby był on postrzegany przez pracowników jako sprawiedliwy, to jedno z największych praktycznych wyzwań HR. czytaj więcej Data publikacji: 08.03.2021 Autor: Konrad Kulikowski

Luka płacowa w oparciu o dane z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – jesień

Artykuł ten powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesień. Raport dotyczy wynagrodzeń 259 837 osób zatrudnionych (95 797 kobiet i 155 173 mężczyzn) na 796 stanowiskach. W artykule uwzględniliśmy dane z 707 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj. czytaj więcej Data publikacji: 08.03.2021 Autor: Adam Klimczak

Zestawienie wynagrodzeń osób, które ukończyły publiczne uczelnie techniczne w Polsce

W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uczelni technicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. czytaj więcej Data publikacji: 01.03.2021 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia osób, które ukończyły publiczne uniwersytety w Polsce

W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uniwersytetów publicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. czytaj więcej Data publikacji: 01.03.2021 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia osób, które ukończyły publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce

W niniejszym artykule sprawdziliśmy, jak kształtują się zarobki osób, które ukończyły największe polskie uniwersytety ekonomiczne. czytaj więcej Data publikacji: 01.03.2021 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków kierowników w 2020 roku wynosiła 7 641 PLN. Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 11 000 PLN. czytaj więcej Data publikacji: 23.02.2021 Autor: Jagoda Jurczak

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2020 roku

W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 19 092 pracowników szeregowych. Spośród tej grupy większość stanowili mężczyźni (58%), pracujący w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób (23%) , osoby zatrudnione w firmach prywatnych (77%) i z przewagą kapitału polskiego (77%). czytaj więcej Data publikacji: 23.02.2021 Autor: Jagoda Jurczak

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem w 2020 roku

czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2021 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2020 roku

Inwestycja w naukę języków obcych jest dziś bardzo opłacalna. Im wyższy poziom ich znajomości, tym większa szansa na wyższe wynagrodzenie. Potwierdzają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2020 roku. Osoby deklarujące zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiały o prawie 3 000 PLN więcej niż te, które znają angielski w stopniu podstawowym. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2021 Autor: Monika Czepiel

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej