Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik warsztatu 4927 PLN
It Director 17070 PLN
Doradca zawodowy 2965 PLN
Frezer drewna 3077 PLN
Stolarz meblowy 2748 PLN
Telemarketer 2308 PLN
Lekarz neurolog 4891 PLN
Audytor IT 8302 PLN
E-commerce manager 8516 PLN
Fund Accountant 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Trendy w wynagradzaniu na 2019 rok

Jak co roku polskie i zagraniczne firmy zajmujące się badaniem płac przygotowały raporty dotyczące praktyk i trendów wynagradzania na 2019 rok. Bieżący rok stawia przed pracodawcami duże wyzwanie – jak pokierować polityką wynagrodzeń w warunkach jeszcze korzystnej sytuacji na rynku pracy, mając na uwadze, że wkrótce mogą pojawić się problemy gospodarcze? Wysoka rotacja wynikająca z korzystnej sytuacji na rynku pracy, jest głównym powodem, dla którego pracodawcy zmieniają swoje strategie wynagrodzeń. Jak pokierować polityką wynagrodzeń, aby zatrzymać najlepszych? Jakie są obecnie najważniejsze trendy w wynagradzaniu? czytaj więcej Data publikacji: 08.04.2019 Autor: Karolina Jurczak

Podsumowanie raportu Payscale „The 2019 compensation best practices report”

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „The 2019 Compensation Best Practices Report” wydanego przez PayScale. W badaniu uczestniczyło 7 030 firm, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych (77%). Dane do raportu zbierano między listopadem a grudniem 2018 roku. czytaj więcej Data publikacji: 08.04.2019 Autor: Paweł Rusocki

Rekompensowanie nadgodzin w formie czasu wolnego a wynagrodzenie pracownika

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Warunki dopuszczalności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych określa Kodeks pracy w artykule 151. czytaj więcej Data publikacji: 08.04.2019 Autor: Paula Nowak

PPK - jakie nowe obowiązki czekają pracodawcę?

Założenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oznacza sporo nowych zadań, z którymi będą musieli się zmierzyć pracodawcy. W poprzednim artykule szczegółowo omówiliśmy to, co powinien zawierać program kadrowo-płacowy wspierający PPK. W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązkach prawnych, administracyjnych i informacyjnych. czytaj więcej Data publikacji: 03.04.2019 Autor: Monika Czepiel

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2018 roku

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 9 298 osób zatrudnionych w handlu i e-commerce, z czego 56% stanowili mężczyźni. Mediana zarobków pracowników zatrudnionych w tej branży w badanym roku wyniosła 4 159 PLN brutto miesięcznie. czytaj więcej Data publikacji: 01.04.2019 Autor: Maria Hajec

Bańka internetowa - czy może się powtórzyć?

Wynagrodzenia informatyków należą do jednych z najwyższych na rynku, a różnica pomiędzy płacami w IT a pozostałymi branżami z roku na rok staje się coraz większa. Podobna sytuacja miała już miejsce w 2000 roku, gdy płace w firmach nowoczesnych technologii gwałtownie rosły, by później jednak zanotować równie gwałtowny spadek. Czy scenariusz ten może się powtórzyć? czytaj więcej Data publikacji: 01.04.2019

Wynagrodzenia administratorów systemów IT w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięły udział 672 osoby pracujące na stanowisku administratora systemów IT. 58% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% ma wykształcenie wyższe, 63% pracuje w wielkich lub dużych firmach. czytaj więcej Data publikacji: 01.04.2019 Autor: Monika Czepiel

Które certyfikaty IT opłaca się posiadać?

Na temat certyfikatów IT spotkać można różne opinie. Na pewno stanowią one potwierdzenie posiadanej wiedzy co jest pomocne przy awansie na kolejne szczeble kariery czy przy szukaniu nowego miejsca pracy. Z drugiej strony osoby z branży często wskazują, że posiadanie przysłowiowego „papierka” nie zawsze świadczy o wyższych kwalifikacjach. Wskazują one, że rosnąca popularność certyfikatów deprecjonuje ich znaczenie a „więcej” nie zawsze znaczy „lepiej”. Czy warto więc podjąć trud ich zdobycia? Opierając się na trzech różnych badaniach wynagrodzeń postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. czytaj więcej Data publikacji: 01.04.2019 Autor: Grzegorz Poręba

Co powinniśmy wiedzieć o luce płacowej?

Dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wzbudzają obecnie ogromne emocje. Nie dziwi więc, że różne instytucje publiczne, a także firmy zajmujące się analizą wynagrodzeń regularnie publikują dane dotyczące luki płacowej. Jej wysokość różni się jednak w zależności od sposobu jej obliczania. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest luka płacowa, jakie są jej przyczyny oraz w jaki sposób możemy ją oszacować. czytaj więcej Data publikacji: 25.03.2019 Autor: Maria Hajec

Luka płacowa w wybranych krajach

Zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet. W wielu krajach obowiązują regulacje prawne mające na celu wyrównanie wynagrodzeń obu płci. W niniejszym artykule przedstawimy jakie kroki podjęły wybrane państwa, aby zniwelować problem luki płacowej. czytaj więcej Data publikacji: 25.03.2019 Autor: Agnieszka Sutor