Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najlepiej zarabiających piłkarzy świata

Carlos Tevez 615

Oscar 400

Cristiano Ronaldo 365

wysokość wynagrodzenia tygodniowo (tys. GBP)

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent w dziale IT 3400 PLN
Dyrektor artystyczny 6774 PLN
Kosmetyczka 2200 PLN
Członek zarządu 15213 PLN
Krawiec 2001 PLN
Ładowacz (ręczny) 2604 PLN
Szklarz 2397 PLN
Technik serwisu 3600 PLN
Realizator 3334 PLN
Junior brand manager 7000 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - maj 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 390 PLN
- 2.2% (m/m)    5.4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 102.7%

inflacja - maj 2017 (r/r) 1.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Rynek wynagrodzeń w 2017 roku

Rok 2016 okazał się wyjątkowo trudny dla HR-owców. Problemy w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników, różnice pokoleniowe, czy zmiany organizacyjne to tylko część wyzwań, z jakimi zmagali się „personalni”. Niestety nie zanosi się na to, by w 2017 roku sytuacja miała się ustabilizować. Rosną bowiem oczekiwania pracowników, pogłębia się bezradność pracodawców i zmienia się sposób zarządzania organizacjami. Teraz stajemy się bardziej „zwinną” i „turkusową” gospodarką, nastawioną na motywowanie, elastyczność i współpracę. Z drugiej strony, znacząco wzrósł poziom wynagrodzenia minimalnego i zwiększa się presja społeczna oraz prawna na przestrzeganie takich zasad, jak sprawiedliwość wynagradzania. Generuje to szereg problemów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Aby im sprostać, HR-owcy muszą przygotować się i wdrożyć wiele zmian. A szczególnie specjaliści ds. wynagrodzeń. Bowiem od systemów wynagradzania zależy teraz bardzo wiele. Przyjrzyjmy się zatem aktualnym trendom, jakie obserwujemy na całym świecie. czytaj więcej Data publikacji: 26.05.2017 Autor: Renata Kucharska-Kawalec

Po co tworzy się system premiowania?

Premia jest narzędziem elastycznego systemu wynagradzania. Umożliwia kontrolę kosztów w przedsiębiorstwie, ukierunkowanie działań pracowników czy czytelne przełożenie rezultatów na dochody. Dodatkowo jej efekty są widoczne w krótkim czasie. Konstrukcja systemu premiowania może pomóc w komunikacji kierunków rozwoju biznesu lub przy zmianie charakteru pracy. czytaj więcej Data publikacji: 26.05.2017 Autor: Barbara Mioduszewska

Premia frekwencyjna – jak ją zastosować?

Premia frekwencyjna to świadczenie przyznawane za obecność w pracy. Głównym celem tej premii jest przeciwdziałanie nadużywaniu zwolnień lekarskich, które często nie są związane ze złym stanem zdrowia pracownika. Niniejszy artykuł stanowi przybliżenie specyfiki działania premii frekwencyjnej i zagrożeń jakie płyną z jej stosowania. Zaprezentowane zostaną również konkretne rozwiązania praktyczne. czytaj więcej Data publikacji: 25.05.2017 Autor: Grzegorz Poręba

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2016 roku"

Rok 2016 to rok przesilenia na rynku bankowym w Polsce. Kursy akcji banków znajdowały się przez większość roku na wieloletnich minimach w związku z zapowiedziami dotyczącymi przewalutowania kredytów frankowych oraz rozpoczęcia od lutego pobierania podatku bankowego. W ciągu roku zapowiedzi rozwiązań, które mogły kosztować banki nawet kilkadziesiąt miliardów złotych, stopniowo były tonowane, a obciążenie związane z podatkiem bankowym zostało zrekompensowane podwyżkami opłat dla klientów. W efekcie kurs indeksu WIG banki w ciągu roku umocnił się o 2,3%. Jak podane warunki gospodarcze przełożyły się na wynagrodzenia członków zarządów banków opisaliśmy w dalszej części artykułu. czytaj więcej Data publikacji: 17.05.2017 Autor: Konrad Akowacz

Wynagrodzenie i jego funkcje

Należy mieć na uwadze, że wynagrodzenie zajmuje dziś szczególne miejsce w procesach zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie operacyjnym. Wśród jego funkcji wyróżnić można cztery najważniejsze: dochodową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Zapoznanie się z nimi pozwoli na lepsze zrozumienie istoty wynagrodzeń, a także pomoże zaprojektować dobry system płac. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2017 Autor: Elżbieta Wanat

Wybór odpowiednich kryteriów oceny przy wynagradzaniu pracowników sprzedaży

czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2017 Autor: Grzegorz Poręba

Różnice pomiędzy premią a nagrodą

Premia jak i nagroda jest składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca jednak nie ma obowiązku przyznawania ich pracownikom. Jeśli zdecyduje się na przyznanie takich świadczeń, powinien dokładnie określić, czy będą to nagrody (nazywane premiami uznaniowymi), czy premie. Potocznie mogą one oznaczać to samo. Jednak w rozumieniu prawa pracy istnieją między nimi istotne różnice, które mają wpływ na to, czy i kiedy pracownik będzie mógł rościć sobie prawo do ich wypłaty. czytaj więcej Data publikacji: 08.05.2017 Autor: Elżbieta Wanat

Złoty spadochron

Umowy wyższej kadry zarządzającej często przewidują różnego typu gratyfikacje niedostępne dla pracowników niższych szczebli. Przykładem tego typu świadczenia jest złoty spadochron (ang. golden parachute). Osoba posiadająca w swojej umowie tego typu klauzulę ma prawo do uzyskania znacznych korzyści finansowych w przypadku utraty pracy. Rozwiązanie to, mimo pewnych zalet, posiada również wady a przez swój charakter budzi liczne kontrowersje. czytaj więcej Data publikacji: 08.05.2017 Autor: Grzegorz Poręba

Sylwetka idealnego pracownika

Badania społeczne pokazują różnice w wynagrodzeniach związane z wieloma cechami. Może to być np. wykształcenie, kolor skóry, płeć. Jeśli uwzględnimy wszystkie te czynniki, wyłoni się pracownik idealny. Zarabiający najwięcej, najbardziej wydajny heros rynku pracy. Kim jest ten człowiek? czytaj więcej Data publikacji: 27.04.2017 Autor: Bartłomiej Kwapisz

Motywowanie a temperament

W artykule omówiono różnice między introwertycznymi i ekstrawertycznymi pracownikami i przedstawiono wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Z artykułu Czytelnik dowie się między innymi: jak komunikować się z pracownikami o odmiennych typach temperamentu, w jaki sposób wyrażać im uznanie i nagradzać ich za osiągnięcia, jakiego typu zadania zlecać ekstrawertykom i introwertykom by czerpali z pracy jak największą satysfakcję i jakie środowisko pracy jest dla nich najlepsze by mogli efektywnie pracować. czytaj więcej Data publikacji: 27.04.2017 Autor: Joanna Kłosowska