Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 3707 PLN
It Director 17070 PLN
Kierowca kat. C 3177 PLN
Rzecznik prasowy 5024 PLN
Lekarz 3607 PLN
Monter okien 2965 PLN
Tynkarz 3389 PLN
Woźna 2179 PLN
Elektrokardiolog 2717 PLN
Compliance officer 7067 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Dojazd do pracy samochodem służbowym – czas pracy czy darmowy opodatkowany dojazd?

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w zakładzie pracy lub, w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czy zatem czas dojazdu pracownika do pracy samochodem służbowym, powinien być traktowany jako czas pracy? Przyjęcie, że nie jest to czas pracy może być problematyczne z punktu widzenia podatkowego w kontekście uzyskania przez pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. czytaj więcej Data publikacji: 05.08.2019 Autor: Piotr Strumiński

Jak się ma średnia krajowa do tego, ile naprawdę zarabiamy, czyli jak rozmawiać z pracownikami o przeciętnym wynagrodzeniu?

Cykliczne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące przeciętnego wynagrodzenia przedstawiające średnie wynagrodzenie – tzw. „średnią krajową”, nieustannie budzą zaciekawienie pomieszane z konsternacją. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 wyniosło 5 186 PLN brutto (GUS, 2019a), jednak sporo Polaków ze zdziwieniem zastanawia się, kto tak wysokie wynagrodzenie otrzymuje. Niemal pod każdym internetowym artykułem opisującym nieustanne wzrosty „średniej krajowej” nie brak komentarzy w stylu: „żaden mój znajomy tyle nie zarabia”, „statystyki sobie, a życie sobie”, „mydlenie oczu”. Nieporozumienia w zrozumieniu prezentowanej przez GUS średniej krajowej nie tylko budzą frustracje pracowników, ale mogą mieć także negatywne konsekwencje dla organizacji biznesowych. W jaki sposób wytłumaczyć zatrudnionym, że zarabiają na rękę 2 500 PLN, podczas gdy średnia krajowa to ponad 5000 PLN i wciąż rośnie? Dlatego, by zyskać praktyczne narzędzia w komunikacji z pracownikami, warto zastanowić się, jak rozumieć informacje o przeciętnym wynagrodzeniu podawane przez GUS i jak przedstawić informacje o przeciętnym wynagrodzeniu tak, aby były lepiej dopasowane do potrzeb biznesu. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Wynagrodzenia magazynierów w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyły 1534 osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera, z czego 90% stanowili mężczyźni. Wśród uczestników najliczniejszą grupę (47%) stanowiły osoby poniżej 30 roku życia, a zaledwie 7% z nich miało więcej niż 50 lat. Ponad połowa uczestników (57%) posiadała wykształcenie średnie lub pomaturalne. Większość ankietowanych (62%) stanowiły natomiast osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Paweł Rusocki

Ile w 2018 roku zarabiali obywatele Ukrainy pracujący w Polsce?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracownikami, którzy najliczniej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, są Ukraińcy. W 2018 roku w naszym kraju było 175 155 legalnie przebywających obywateli Ukrainy. Dzięki dobrej znajomości języka polskiego zajmowali oni nie tylko stanowiska niskiego szczebla, ale również te wyższego. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) w 2018 roku wzięły udział 432 osoby z Ukrainy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 lat, większość z nich była specjalistami oraz miała wykształcenie wyższe. W niniejszym artykule przyjrzymy się jak w ubiegłym roku, byli wynagradzani Ukraińcy pracujący w naszym kraju. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Patrycja Małek

Zarobki opiekunek do dzieci w Polsce w 2019 roku

Nianie i płatna opieka nad dziećmi w Polsce to zajęcia odpowiedzialne, lecz wciąż szara strefa dominuje w tym zawodzie. Według portalu zielonalinia.gov.pl w 2015 na rynku mogło pracować około 350 tys. niań, natomiast według ZUS-u zarejestrowanych było zaledwie 10% z nich (35 000 osób). Z kolei w 2017 ZUS prezentuje dane o 9 111 legalnie zatrudnionych nianiach. Można stwierdzić, iż zdecydowana większość rodzin nie zatrudnia opiekunek na umowę. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że pomimo wprowadzenia przez rząd umowy uaktywniającej nie przyczynia się ona do zmniejszenia szarej strefy. Poniższy artykuł zawiera analizy przygotowane w oparciu o internetowe ogłoszenia niań. Dotyczą one 6 000 kobiet. czytaj więcej Data publikacji: 30.07.2019 Autor: Dominik Czesak

Redukcja absencji chorobowej - wywiad z Pawłem Sowińskim z Sanhua Aweco Polska Appliance

Wysoka absencja chorobowa stanowi duży problem dla pracodawcy. Jak obniżyć wskaźnik absencji? Jakie działania wprowadzić, aby zachęcić zatrudnionych do wyższej frekwencji w pracy? Swoimi doświadczeniami podzielił się z nami Pan Paweł Sowiński, HR Manager z firmy Sanhua Aweco Polska Appliance, która opracowała i wdrożyła projekt redukcji absencji chorobowej. czytaj więcej Data publikacji: 23.07.2019 Autor: Monika Czepiel

Jak mierzyć fluktuację kadr?

Temat fluktuacji kadr może przyprawić o zawrót głowy. Problematyczne bywają szczególnie masowe „ucieczki" doświadczonych pracowników. Rekrutacja i przeszkolenie ich następców pociągają za sobą dodatkowe koszty. Aby tego uniknąć, menedżerowie na bieżąco analizują wielkość oraz charakter fluktuacji personelu. Wybiegają również w przyszłość, tworząc prognozy przyjęć i zwolnień na najbliższe lata. czytaj więcej Data publikacji: 23.07.2019 Autor: Gabriela Jabłońska

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2018 roku

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 218 magistrów inżynierów, z czego 72% stanowili mężczyźni. Mediana zarobków magistrów inżynierów w 2018 roku wyniosła 6 120 PLN brutto miesięcznie, co jest kwotą wyższą o ponad 1 600 od mediany OBW. Mniej dostawali pracownicy z tytułem inżyniera, mediana ich płac wyniosła 5 000 PLN. 25% najwyżej wynagradzanych magistrów inżynierów zarabiało 9 500 PLN i więcej. 25% najniżej zarabiających pracowników z tym wykształceniem otrzymywało 4 210 PLN lub mniej. czytaj więcej Data publikacji: 23.07.2019 Autor: Jagoda Zygiert

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku"

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz ósmy. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 2 147 członków rad nadzorczych w tym 1635, którzy przepracowali cały rok) z 366 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. czytaj więcej Data publikacji: 23.07.2019 Autor: Konrad Akowacz

Wynagrodzenia kobiet świadczących płatne usługi erotyczne w Polsce w 2019 roku

Powszechnie uznaje się, że profesjonalne usługi seksualne są dobrem luksusowym, a zarobki osób świadczących je wysokie. Działalność ta przenosi się w coraz większym stopniu do Internetu, gdzie Panie publikują swoje ogłoszenia wraz z cenami usług. Na podstawie anonsów internetowych oszacowaliśmy średnie zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne. W analizach uwzględniliśmy 16 597 ogłoszeń z popularnego polskiego portalu. Dane zostały zebrane w lipcu 2019 roku. Płace kobiet porównano z wynikami tego samego badania z 2017 roku. czytaj więcej Data publikacji: 18.07.2019 Autor: Redakcja portalu wynagrodzenia.pl