Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor działu IT 17070 PLN
Specjalista ds. IT 5690 PLN
Pracownik magazynu 2859 PLN
Dziennikarz 3995 PLN
Kreślarz 3297 PLN
Wagowy 2857 PLN
Bukieciarz 2198 PLN
Fizyk medyczny 3389 PLN
Fototechnik 3707 PLN
Coach 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - grudzień 2018

sektor przedsiębiorstw - 5 274 PLN
6.2% (m/m)    6.1% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - grudzień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Zyskowność wynagrodzeń w spółkach informatycznych

Zyskowność operacyjna wynagrodzeń oznacza, ile zysku operacyjnego generuje każda złotówka wydana na wynagrodzenia. Większość spółek indeksu WIG-Informatyka zamknęła rok 2017 z dodatnim wynikiem, jednak w żadnej z nich zyskowność operacyjna nie przekroczyła 1 PLN. czytaj więcej Data publikacji: 17.01.2019

Wynagrodzenia w bankowości w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 3 149 osób pracujących w bankowości, z czego 52% stanowili mężczyźni. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 84% ma wykształcenie wyższe, 53% pracuje w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. czytaj więcej Data publikacji: 17.01.2019 Autor: Monika Czepiel

Określanie wartości łącznego pakietu wynagrodzeń: Executive Compensation Benchmarking

Nie sposób ustalić właściwą wysokość wynagrodzenia pracownika nie dysponując odpowiednim porównaniem. W przypadku wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej cały proces jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku szeregowych stanowisk. czytaj więcej Data publikacji: 15.01.2019 Autor: Konrad Akowacz

Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 wzięło udział 550 zakładów działających na terenie Polski, które łącznie przekazały dane o 236 942 pracownikach. W rezultacie zaprezentowaliśmy analizy dla 590 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania najwięcej firm to organizacje o profilu produkcyjnym (73% próby) i przewadze kapitału zagranicznego (82% badanych). czytaj więcej Data publikacji: 15.01.2019 Autor: Renata Kucharska-Kawalec

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

W 2018 roku mediana wynagrodzeń w Polsce, uwzględniająca także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, wyniosła 4 500 PLN i jest wyższa o 343 PLN, czyli o 8,25% w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25% najniżej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3 349 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6 794 PLN i więcej. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2019 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 637 badanych z województwa mazowieckiego, z czego 54% stanowili mężczyźni. Znaczna większość ankietowanych (78%) pracowała w Warszawie. Mediana płac w województwie mazowieckim wyniosła w 2018 roku 5 610 PLN brutto, czyli była wyższa o 1 110 PLN od mediany ogólnopolskiej, która wyniosła 4 500 PLN. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 4 000 PLN do 8 516 PLN. Poniżej 3 050 PLN zarabiało jedynie 10% pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2019 Autor: Jagoda Zygiert

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2018 roku

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 11 424 osoby pracujące w województwie małopolskim. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tym województwie wyniosła 4 522 PLN brutto miesięcznie, i jest bardzo zbliżona do mediany ogólnopolskiej (4 500 PLN). Co czwarta osoba zatrudniona w tym województwie zarabiała nie więcej niż 3 400 PLN brutto. Z kolei 25% uczestników badania otrzymywało co najmniej 7 000 PLN brutto miesięcznie. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2019 Autor: Agnieszka Sutor

Ocena stopnia trudności wprowadzania zmiany w systemie wynagradzania handlowców

Istotne zmiany systemu wynagradzania pracowników sprzedaży mogą być stosunkowo proste lub też bardzo trudne do przeprowadzenia. Zależy to od pięciu kluczowych aspektów, takich jak: wielkość organizacji, kultura w niej panująca, okoliczności zmiany, siła związku pomiędzy przedstawicielami i klientami oraz wartość utraconego przez pracowników dochodu. W niniejszym artykule skoncentrowano się przede wszystkich na opisaniu tych aspektów i zaprezentowaniu ich wpływu na poziom trudności planowanych zmian. Na zakończenie wymieniono kilka narzędzi ułatwiających wprowadzenie modyfikacji w systemie wynagradzania pracowników sprzedaży. Artykuł zawiera 2 tabele. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2019 Autor: Grzegorz Spólnik

Jak przygotować firmę do wdrożenia PPK?

Najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, mają zaledwie pół roku na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jak dobrze przygotować się do tego procesu? Od czego zacząć? To kluczowe pytania pracodawców. W niniejszym artykule postaramy się omówić najważniejsze kwestie. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2019 Autor: Monika Czepiel

Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 1288 osób pracujących w branży ubezpieczeniowej, z czego 54% stanowiły kobiety. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych. Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5 100 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3 576 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 8 000 PLN i więcej. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2019 Autor: Monika Czepiel