Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Podsumowanie Raportu płacowego dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników Raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2023 dla firm produkcyjnych. W badaniu wzięło udział 515 firm, które udostępniły dane 218 628 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla 729 stanowisk. Dane do badania zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2023 roku. Każdy szczebel stanowisk dzieli się na kilka poziomów. Stawki wynagrodzeń zaprezentowane w artykule to mediany wynagrodzenia podstawowego i całkowitego brutto w PLN. czytaj więcej Data publikacji: 04.12.2023 Autor: Karol Małecki

Co należy wiedzieć o płacy minimalnej?

Wysokość płacy minimalnej to aktualnie gorący temat w Polsce. W 2023 roku mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce również w 2024 roku. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2023 Autor: Weronika Wróbel

Prognozy wynagrodzeń i innych wskaźników gospodarczych na 2024 rok

Wraz z powolnym spadkiem inflacji w Unii Europejskiej dynamika realnych płac, mimo ograniczenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, będzie przyjmować wartości dodatnie. Kondycja europejskiej gospodarki pozostaje dobra mimo zawirowań związanych z pandemią COVID i późniejszą wysoką inflacją w całej Wspólnocie. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2023 Autor: Karolina Jurczak

Podsumowanie kompleksowego Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2023

Artykuł powstał na podstawie wyników Kompleksowego Raportu Płacowego jesień-zima 2023. W badaniu wzięły udział 843 firmy. Większość (61%) stanowiły firmy produkcyjne, szczególnie z branży FMCG (17%), spożywczej (15%) oraz metalowej i metalurgicznej (12%). Najwięcej firm (17%) prowadziło swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego, 12% pochodziło z Wielkopolski i również 12% ze Śląska. Łącznie przebadano ponad 336 000 pracowników, zatrudnionych na 926 stanowiskach, podzielonych na pięć szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Poza tym raport zawiera analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. czytaj więcej Data publikacji: 20.11.2023 Autor: Jagoda Jurczak

Wyzwania dla unijnej dyrektywy o przejrzystości płac – stworzenie struktury wynagrodzeń

Wymagane unijną dyrektywą o przejrzystości wynagrodzeń (UE, 2023; Gocan, 2023) uwzględnienie informacji o wynagrodzeniach w ofertach pracy czy informowanie kandydatów o możliwym wynagrodzeniu jeszcze przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną, to istotne zmiany na polskim rynku pracy. Podobnie, wymóg podawania przez duże firmy informacji o przeciętnych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn czy możliwość domagania się przez pracowników ujawnienia kryteriów, według których ustalano ich wynagrodzenie, to praktyki, które w Polsce wciąż nie są powszechne. Już tylko te nowości stwarzać mogą wiele napięć, nieporozumień i konfliktów na linii pracownik – pracodawca. Jednak, oprócz tych najbardziej rzucających się w oczy wyzwań przejrzystości, istnieją jeszcze inne, które być może nie są tak medialne i niewiele się o nich mówi, ale mogą nastręczać sporych trudności. Jednym z takich ważnych, a często pomijanych, aspektów dyrektywy o przejrzystości, jest konieczność stworzenia nowych struktur wynagradzania. Trudno bowiem mówić o ujawnianiu wysokości wynagrodzeń bez regulaminów, tabel płac i obiektywnego wartościowania pracy, dających podstawę do uzasadnienia, dlaczego Nowak zarabia 5000 PLN, a Kowalski 5500 PLN. Jak czytamy w unijnej dyrektywie: Struktury wynagrodzenia muszą być takie, aby umożliwić dokonanie oceny, czy pracownicy są w porównywalnej sytuacji w odniesieniu do wartości pracy na podstawie obiektywnych, neutralnych pod względem płci kryteriów uzgodnionych z przedstawicielami pracowników, o ile tacy przedstawiciele istnieją. Kryteria te nie mogą opierać się bezpośrednio lub pośrednio na płci pracowników. Kryteria te obejmują umiejętności, wysiłek, zakres odpowiedzialności i warunki pracy, oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie inne czynniki, które mają znaczenie w danym miejscu pracy lub na danym stanowisku. Muszą być one stosowane w obiektywny, neutralny pod względem płci sposób, wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć. W szczególności odpowiednie umiejętności miękkie nie mogą być niedoceniane (UE, 2023). Powyższy fragment opisujący struktury wynagrodzeń, choć na pierwszy rzut oka ma charakter zwykłego nudnego, urzędowego tekstu, to w rzeczywistości może być istnym horrorem. Dlaczego? Przyjrzyjmy się bliżej niektórym wyzwaniom, jakie stawia przed specjalistami wynagradzania „struktura wynagrodzeń”.

czytaj więcej Data publikacji: 13.11.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Większa przejrzystość wynagrodzeń – jak uniknąć sytuacji kryzysowych?

Przyjęta 10 maja 2023 roku przez Unię Europejską dyrektywa o zwiększaniu mechanizmów przejrzystości wynagrodzenia stwarza konieczność podnoszenia transparentności wynagrodzeń w polskich firmach. Ujawnianie informacji powiązanych z wynagrodzeniami wciąż jednak budzi w naszym kraju sporo obaw i oporów. Nie tak dawno, bo w 2019 roku, nie byliśmy jeszcze gotowi na wprowadzanie obowiązku „widełek” w ofertach pracy (Kulikowski, 2022). A już dziś, za sprawą unijnej dyrektywy, musimy myśleć o jeszcze dalej idących zmianach w wynagradzaniu. Jak zatem skutecznie wprowadzać przejrzystość w firmie i sprawić, by ta zmiana była szansą na rozwój, a nie utrudnieniem i kryzysem w zarządzaniu ludźmi? czytaj więcej Data publikacji: 13.11.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Jak przygotować firmę do większej przejrzystości wynagrodzeń?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w przyszłości wymusi na pracodawcach większą przejrzystość wynagrodzeń. A młodsze pokolenia pracowników cenią sobie transparentność, różnorodność i równość. W artykule staramy się odpowiedzieć na pytania: jak przygotować firmę do wdrożenia założeń o większej przejrzystości płac? Co zrobić, żeby nie obawiać się raportowania luki płacowej? Jak uzasadniać różnice w wysokości wynagrodzeń na stanowisku?

czytaj więcej Data publikacji: 06.11.2023 Autor: Karolina Majchrzak

Zmiana systemu premiowania w CANPACK. Wywiad z Dariuszem Drobniakiem

O zmianie systemu premiowania w CANPACK rozmawiamy z Dariuszem Drobniakiem, Global Compensation Managerem, prelegentem na XVIII Krakowskim Forum Wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 06.11.2023 Autor: Faustyna Wydra

Dlaczego pensje nie spadają w kryzysie?

Artykuł pochodzi z bloga Evidence-based HR - informacje o wynikach badań z zakresu zarządzania ludźmi. czytaj więcej Data publikacji: 30.10.2023 Autor: Konrad Kulikowski

Jak zmagamy się z płacami inżynierów? Wywiad z Jolantą Błażycą

Alstom jest jedną z nielicznych w skali świata firm oferujących pełną gamę produktów i usług dla branży kolejowej – od nowoczesnych, niskoemisyjnych pojazdów (m.in. koleje dużych prędkości, pociągi metra, pociągi jednoszynowe i tramwaje) po systemy sterowania ruchem kolejowym i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz usługi serwisowe. Nasze pojazdy i systemy są obecne w niemal każdym zakątku świata, co daje pracownikom praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, ale też stawia przed nimi niełatwe wyzwania. O wynagrodzeniach inżynierów opowie Jolanta Błażyca - CEE Compensation & Benefits Senior Manager w Alstom Konstal – Prelegentka XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 30.10.2023 Autor: Karolina Majchrzak