Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik robót 7000 PLN
Konstruktor mechanik 4788 PLN
Asystent naukowy 3240 PLN
Fryzjer męski 2390 PLN
Kelner 2308 PLN
Kontroler produkcji 3847 PLN
Pomocnik piekarza 2274 PLN
Spedytor drogowy 4000 PLN
Kreślarz cad 3297 PLN
Technik masażysta 2600 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

I Krakowskie Forum Wynagrodzeń

W dniach 6-7 czerwca 2006 roku na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie, odbyło się pierwsze Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Spotkanie zorganizowane zostało przez firmę Sedlak & Sedlak. W malowniczej scenerii Wzgórza Wawelskiego teoretycy z dziedziny wynagrodzeń oraz praktycy dyskutowali na temat płac. W konferencji wzięło udział 80 uczestników i 16 prelegentów.

Dzień pierwszy, wtorek, 6 czerwca

Pierwszy panel konferencji, poświęcony był kierunkom rozwoju systemów wynagrodzeń. Głos zabrała prof. dr hab. Marta Juchnowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, wygłaszając wykład poświęcony trendom i zmianom w systemach wynagrodzeń. Wskazała na dwie główne tendencje w tym obszarze: uelastycznianie się systemów wynagrodzeń oraz postępującą ich indywidualizację. Następnie dr Kazimierz Sedlak, opisał dystans dzielący polskie systemy wynagrodzeń od tych funkcjonujących w krajach rozwiniętych oraz omówił kierunki zmian na najbliższe lata. W swoim wykładzie przedstawił również przyszłość zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń w Polsce, w oparciu o rozwiązania wypracowane na świecie. Jako trzeci głos zabrał Jakub Han, analityk wynagrodzeń z firmy Sedlak & Sedlak. Omówił genezę powstania i prawne uregulowania funkcjonowania komitetów ds. wynagrodzeń na świecie, oraz stan wykorzystania tej instytucji w Polsce. Na zakończenie panelu wywiązała się krótka dyskusja.

Po przerwie rozpoczęła się druga część spotkania, prowadzona przez prof. dr hab. Marię Kopertyńską z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przykuła ona uwagę słuchaczy wystąpieniem na temat sposobu budowania przez praktyków systemów wynagrodzeń. Znaczną część prezentacji poświęciła też kwestiom ustalania struktury wynagrodzenia stałego i zmiennego, która jest obecnie jednym z najgoręcej dyskutowanych tematów. Następnie głos zabrał Grzegorz Żur, kierownik ds. świadczeń w Philip Morris Polska, prezentując zebranym politykę wynagrodzeń koncernu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu programów motywacyjnych dla pracowników. Ostatni w tym panelu przemawiał Dariusz Domin, dyrektor personalny formy dystrybucyjnej Navo. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na problemach wynagradzania handlowców. W części przeznaczonej na dyskusję prelegenci zostali zasypani licznymi pytaniami, co było wyraźną oznaką rosnącego zainteresowania konferencją.

Trzecia sesja konferencji – dyskusja panelowa – poświęcona została motywacyjnej funkcji wynagrodzeń. Prowadził ją prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Kierownik Katedry Zarządzania Personelem AE w Krakowie. W ramach dyskusji głos zabrała Małgorzata Lasota – dyrektor personalny Firestone Industrial Products Poland, Tomasz Kaczmarczyk, dyrektor personalny Biogran GmbH Sp z o.o. oraz dr Kazimierz Sedlak. Wszyscy prelegenci oparli wypowiedzi na przykładach rozwiązywania problemów obserwowanych we własnych firmach. Małgorzata Lasota wyjaśniła zebranym, w jaki sposób w jej firmie został zbudowany od podstaw motywacyjny system wynagrodzeń. Przedsiębiorstwo, w którym pracuje prelegentka, znajduje się w Wolsztynie, w okolicy, w której praktycznie nie ma bezrobocia. System wynagrodzeń opiera się na rozbudowanej komunikacji i dużej przejrzystości dla pracowników, przy jednoczesnym wynagradzaniu nieco poniżej mediany rynkowej. Tomasz Kaczmarczyk z kolei wyjaśnił, jak w jego zakładzie zmniejszono fluktuację pracowników. Prelegent przedstawił specyfikę rynku pracy w tej okolicy i opisał sposoby motywowania, na jakie zdecydowała się jego firma. Dr Kazimierz Sedlak skupił się na analizie stopnia zmotywowania pracowników w stosunku do wysokości ich wynagrodzenia. Swoją wypowiedź poparł wnioskami z ankiet przeprowadzanych przez portal wynagrodzenia.pl. Na zakończenie wywiązała się dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania zgromadzonych.

Drugi dzień konferencji, środa 7 czerwca

Pierwszą sesję zatytułowaną „Wynagradzanie a wyniki pracy” prowadził prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wygłosił on referat „Pomiar pracy a wynagradzanie”. Praktyków wynagrodzeń w tej części konferencji reprezentowali Olech Bestrzyński, kierownik ds. wynagrodzeń w Kampanii Piwowarskiej S.A. oraz Janusz Krawczyk, członek zarządu BZ WBK. Prof. Tadeusz Oleksyn opisał i porównał poszczególne metody wartościowania pracy. Wypunktował także najczęstsze błędy przy wymiarowaniu i ocenie pracy. Olech Bestrzyński omówił zmianę systemu płacy za wyniki w Kompanii Piwowarskiej oraz jej wpływ na motywację pracowników. Janusz Krawczyk skupił się natomiast na systemie wynagrodzeń w BZ WBK, budowanym od podstaw po fuzji banków w 2001 roku. Fundamentem kultury korporacyjnej w tej firmie jest ścisłe przekładanie się wyników pracy na wynagrodzenie. Na zakończenie Tadeusz Oleksyn krótko podsumował panel.

Drugi panel tego dnia poświęcony był przydatności wartościowania pracy we współczesnych koncepcjach wynagradzania. Prowadził go prof. dr hab. Leszek Kozioł z Katedry Procesu Zarządzania AE w Krakowie. Poza nim, wystąpiły Malwina Raducka i Katarzyna Mleczko, obydwie z firmy Sedlak & Sedlak. Prof. Leszek Kozioł próbował usytuować wartościowanie pracy w teorii bodźców, a także określić, w jaki sposób wartościowanie pracy powinno być podstawą budowy systemu wynagradzania. Malwina Raducka zastanawiała się, dokąd zmierza wartościowanie pracy. Skupiła się też na wycenie pracy wg Henemana i LeBlanc’a. Katarzyna Mleczko opowiadała o badaniu rynku wynagrodzeń. Scharakteryzowała podstawowe źródła informacji o wynagrodzeniach i sposobach ich wykorzystywania w praktyce. Po zakończeniu wykładów prelegenci odpowiadali na pytania zebranych.

Po przerwie obiadowej, w panelu dotyczącym negocjacji wynagrodzeń, swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Piotr Janczyk, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie Elektrobudowa S.A. Zbigniew Nęcki zajął się wprowadzeniem do problematyki negocjowania wynagrodzeń i opisał specyfikę negocjacji płacowych. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądają negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce. Piotr Janczyk, przed przejściem „na drugą stronę”, przez siedem lat pracował jako negocjator związkowy. Słuchaczy najbardziej ciekawiło, jak związkowcy przyjęli zmianę jego pozycji. Wywiązała się dyskusja, po której podsumowania panelu dokonała dr Ewa Beck z Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Materiały z konferencji:

Program I Krakowskiego Forum Wynagrodzeń
Badanie rynku wynagrodzeń
Dokąd zmierza wartościowanie pracy
Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń
Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce
Komitety ds wynagrodzeń świat i Polska
Przydatność wartościowania pracy we współczesnych koncepcjach wynagradzania
Tendencje zmian w systemach wynagrodzeń
Wynagradzanie a pomiar pracy
Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A.
Kilka uwag o polityce wynagradzania handlowców w branży FMCG na przykładzie Navo
Wynagrodzenia a wyniki pracy
Wprowadzenie do problematyki negocjowania wynagrodzeń
Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce
Dialog społeczny - negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej S.A

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej