Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie łódzkim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 6 288 osób zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego, z czego ponad połowę (56%) stanowili mężczyźni. Wśród uczestników najliczniejszą grupę (23%) stanowiły osoby w wieku między 26 a 30 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było wyższe magisterskie (32%). Większość ankietowanych (63%) stanowiły osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego.
Mediana wynagrodzeń wśród zatrudnionych w województwie łódzkim wyniosła 4 200 PLN brutto. Co czwarta osoba zarabiała poniżej 3 179 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły natomiast co najmniej 6 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie łódzkim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród pracowników z województwa łódzkiego wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie łódzkim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach liczących co najmniej 1 000 osób. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali natomiast pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających mniej niż 10 pracowników).

Wynagrodzenia całkowite w województwie łódzkim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na wykresie 2. przedstawiono zarobki osób z różnym stażem pracy. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym między 11 a 15 lat. Ponadto zarobki przekraczające 4 000 PLN otrzymywały osoby z co najmniej 4 letnim stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych
w województwie łódzkim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 3. przedstawia porównanie wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych na stanowiskach specjalisty i kierownika w województwie łódzkim. Wynagrodzenia na stanowisku kierowniczym są wyższe co najmniej o 25%.

Wynagrodzenia specjalistów i kierowników
w województwie łódzkim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".