Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 6 924 osób pracujących w województwie pomorskim. Najczęściej były to osoby mające od 26 do 30 lat (27%). Ponad połowę (55%) stanowili mężczyźni. Najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe magisterskie (32%).
Mediana wynagrodzeń wyniosła 4 500 PLN brutto, a dolny kwartyl o ponad 1 000 PLN mniej. Z kolei najwyżej wynagradzani otrzymywali co najmniej 6 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków mężczyzn zatrudnionych w województwie pomorskim wyniosła 5 071 PLN i była ponad 1 000 PLN wyższa od mediany wynagrodzeń kobiet.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w firmach liczących od 250 do 999 pracowników. Była to również jedyna grupa otrzymująca zarobki na poziomie co najmniej 5 000 PLN. Najniższe pensje otrzymywali natomiast zatrudnieni w firmach liczących maksymalnie 9 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite w województwie pomorskim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie pomorskim najwyższe pensje otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym od 11 do 15 lat. Pensje powyżej 5 000 PLN otrzymywały także osoby z najdłuższym stażem (powyżej 16 lat). Najsłabiej opłacanymi byli pracownicy z maksymalnie rocznym stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych
w województwie pomorskim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie pomorskim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były o ponad jedną trzecią wyższe od oferowanych w firmach z przewagą kapitału krajowego.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Porównano również wynagrodzenia całkowite zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

Mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacji
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W tabeli 1. przedstawiono zarobki pracowników na wybranych stanowiskach w województwie pomorskim. Najwyższe pensje otrzymywali kierownicy projektu. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na stanowisku sprzedawcy.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie pomorskim

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

5 215

7 200

9 951

księgowy

3 062

3 800

4 927

magazynier

2 795

3 335

3 924

doradca klienta indywidualnego

3 000

3 325

3 981

pracownik administracyjny

2 500

3 062

3 500

sprzedawca

2 400

2 700

3 090

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".