Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Key Account Director 15936 PLN
Pilot samolotu 7693 PLN
Analityk rynku 5645 PLN
Rzecznik prasowy 5024 PLN
Account Executive 4348 PLN
Dyrektor kreatywny 9538 PLN
Sortowacz 2330 PLN
Biotechnolog 3493 PLN
Beauty Consultant 3071 PLN
Associate 5101 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - styczeń 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 931 PLN
- 6.5% (m/m)    7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - styczeń 2019 (r/r) 0.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 6 924 osób pracujących w województwie pomorskim. Najczęściej były to osoby mające od 26 do 30 lat (27%). Ponad połowę (55%) stanowili mężczyźni. Najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe magisterskie (32%).
Mediana wynagrodzeń wyniosła 4 500 PLN brutto, a dolny kwartyl o ponad 1 000 PLN mniej. Z kolei najwyżej wynagradzani otrzymywali co najmniej 6 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków mężczyzn zatrudnionych w województwie pomorskim wyniosła 5 071 PLN i była ponad 1 000 PLN wyższa od mediany wynagrodzeń kobiet.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w firmach liczących od 250 do 999 pracowników. Była to również jedyna grupa otrzymująca zarobki na poziomie co najmniej 5 000 PLN. Najniższe pensje otrzymywali natomiast zatrudnieni w firmach liczących maksymalnie 9 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite w województwie pomorskim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie pomorskim najwyższe pensje otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym od 11 do 15 lat. Pensje powyżej 5 000 PLN otrzymywały także osoby z najdłuższym stażem (powyżej 16 lat). Najsłabiej opłacanymi byli pracownicy z maksymalnie rocznym stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych
w województwie pomorskim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie pomorskim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były o ponad jedną trzecią wyższe od oferowanych w firmach z przewagą kapitału krajowego.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Porównano również wynagrodzenia całkowite zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

Mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacji
w województwie pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W tabeli 1. przedstawiono zarobki pracowników na wybranych stanowiskach w województwie pomorskim. Najwyższe pensje otrzymywali kierownicy projektu. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na stanowisku sprzedawcy.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie pomorskim

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

5 215

7 200

9 951

księgowy

3 062

3 800

4 927

magazynier

2 795

3 335

3 924

doradca klienta indywidualnego

3 000

3 325

3 981

pracownik administracyjny

2 500

3 062

3 500

sprzedawca

2 400

2 700

3 090

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]
xiv krakowskie forum wynagrodzeń

Największa w Polsce konferencja o wynagrodzeniach zobacz więcej