Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektryk 7100 PLN
Account manager 7780 PLN
Fotograf 5490 PLN
Nauczyciel domowy 5140 PLN
Nauczyciel psycholog 5210 PLN
Fizjoterapeuta 5010 PLN
Konsultant podatkowy 6580 PLN
Inżynier sieci IT 10090 PLN
Fizyk 6160 PLN
Legalizator 4870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie śląskim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 13 412 osób zatrudnionych na terenie województwa śląskiego, z czego 61% stanowili mężczyźni. Wśród uczestników najliczniejszą grupę (23%) stanowiły osoby w wieku między 26 a 30 lat. Większość (68%) stanowiły osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego.
Mediana miesięcznych wynagrodzeń wśród zatrudnionych w województwie śląskim wyniosła 4 300 PLN brutto. Co czwarta osoba zarabiała poniżej 3 205 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły natomiast co najmniej 6 220 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród uczestników z województwa śląskiego zdecydowanie wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie śląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach liczących co najmniej 1 000 osób. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w firmach zatrudniających maksymalnie 9 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite w województwie śląskim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na wykresie 2. przedstawiono zarobki osób z różnym stażem pracy. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy ze stażem wynoszącym między 11 a 15 lat. Zarobki przekraczające 4 000 PLN otrzymywały osoby z co najmniej 6 letnim stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych
w województwie śląskim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 3. przedstawia porównanie wynagrodzeń całkowitych zatrudnionych na stanowiskach specjalisty i kierownika w województwie śląskim.

Wynagrodzenia specjalistów i kierowników
w województwie śląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".