Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Cabin Crew 6140 PLN
Fotoedytor 4570 PLN
Asystent naukowy 4790 PLN
Nauczyciel religii 3930 PLN
Technik narzędziowy 4830 PLN
Accountant 4040 PLN
Programista Python 7640 PLN
Javascript developer 4930 PLN
UI/UX Designer 7080 PLN
Agent klarujący 5690 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2018 roku

09.01.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 11 424 osoby pracujące w województwie małopolskim. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tym województwie wyniosła 4 522 PLN brutto miesięcznie, i jest bardzo zbliżona do mediany ogólnopolskiej (4 500 PLN). Co czwarta osoba zatrudniona w tym województwie zarabiała nie więcej niż 3 400 PLN brutto. Z kolei 25% uczestników badania otrzymywało co najmniej 7 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w Krakowie. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 5 000 PLN brutto miesięcznie. Wynagrodzenia osób pracujących w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu wynosiły kolejno 3 800 PLN, 3 780 PLN i 3 776 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych miastach
województwa małopolskiego w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W województwie małopolskim najlepiej opłacaną branżą były usługi dla biznesu (m.in. usługi konsultingowe, prawnicze, rachunkowe). Mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w tej branży wynosiła 5 250 PLN brutto. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w sektorze publicznym i edukacji. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 3 635 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W województwie małopolskim najwięcej zarabiali programiści Java. Wynagrodzenia całkowite na tym stanowisku w 2018 roku wynosiły 8 500 PLN brutto miesięcznie. Najmniej, spośród wybranych stanowisk, zarabiali magazynierzy oraz pracownicy administracyjni. Mediany ich zarobków wynosiły odpowiednio 3 080 PLN i 2 790 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że pracownicy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w wielkich przedsiębiorstwach (5 533 PLN brutto). Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (3 493 PLN brutto).

Wynagrodzenia całkowite w przedsiębiorstwach różnej wielkości
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

1 040

2 738

3 493

4 712

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

2 163

3 000

4 000

5 900

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

2 700

3 349

4 496

6 500

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

1 974

3 600

4 800

7 218

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

3 547

3 837

5 533

8 200

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w województwie małopolskim o 2 363 PLN więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Mediana wynagrodzeń wynosiła tam ponad 6 300 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 830

4 393

6 363

9 500

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

7 594

3 061

4 000

5 645

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".