Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 7530 PLN
Automatyk 10060 PLN
Elektryk 5680 PLN
Nauczyciel techniki 5210 PLN
Technik obiektu 5730 PLN
Kierownik serwisu 8030 PLN
UI/UX Designer 13450 PLN
Technolog spawalnik 6860 PLN
Operator pras 5340 PLN
Technik metrolog 6500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2018 roku

09.01.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 11 424 osoby pracujące w województwie małopolskim. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tym województwie wyniosła 4 522 PLN brutto miesięcznie, i jest bardzo zbliżona do mediany ogólnopolskiej (4 500 PLN). Co czwarta osoba zatrudniona w tym województwie zarabiała nie więcej niż 3 400 PLN brutto. Z kolei 25% uczestników badania otrzymywało co najmniej 7 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w Krakowie. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 5 000 PLN brutto miesięcznie. Wynagrodzenia osób pracujących w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu wynosiły kolejno 3 800 PLN, 3 780 PLN i 3 776 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych miastach
województwa małopolskiego w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W województwie małopolskim najlepiej opłacaną branżą były usługi dla biznesu (m.in. usługi konsultingowe, prawnicze, rachunkowe). Mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w tej branży wynosiła 5 250 PLN brutto. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w sektorze publicznym i edukacji. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 3 635 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W województwie małopolskim najwięcej zarabiali programiści Java. Wynagrodzenia całkowite na tym stanowisku w 2018 roku wynosiły 8 500 PLN brutto miesięcznie. Najmniej, spośród wybranych stanowisk, zarabiali magazynierzy oraz pracownicy administracyjni. Mediany ich zarobków wynosiły odpowiednio 3 080 PLN i 2 790 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że pracownicy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w wielkich przedsiębiorstwach (5 533 PLN brutto). Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (3 493 PLN brutto).

Wynagrodzenia całkowite w przedsiębiorstwach różnej wielkości
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

1 040

2 738

3 493

4 712

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

2 163

3 000

4 000

5 900

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

2 700

3 349

4 496

6 500

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

1 974

3 600

4 800

7 218

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

3 547

3 837

5 533

8 200

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w województwie małopolskim o 2 363 PLN więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Mediana wynagrodzeń wynosiła tam ponad 6 300 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie małopolskim w 2018 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 830

4 393

6 363

9 500

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

7 594

3 061

4 000

5 645

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".