Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Project Manager 7913 PLN
Inżynier elektronik 4324 PLN
Specjalista ds. HR 4766 PLN
Dyrektor działu IT 17070 PLN
Administrator IT 6365 PLN
Lekarz ortopeda 4552 PLN
Pomiarowiec 3856 PLN
Compliance officer 7067 PLN
Sales Executive 8516 PLN
Masażysta 2600 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2018 roku

09.01.2019 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 637 badanych z województwa mazowieckiego, z czego 54% stanowili mężczyźni. Znaczna większość ankietowanych (78%) pracowała w Warszawie. Mediana płac w województwie mazowieckim wyniosła w 2018 roku 5 610 PLN brutto, czyli była wyższa o 1 110 PLN od mediany ogólnopolskiej, która wyniosła 4 500 PLN. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 4 000 PLN do 8 516 PLN. Poniżej 3 050 PLN zarabiało jedynie 10% pracowników.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków całkowitych kobiet była o 1 300 PLN niższa niż mediana płac mężczyzn. Natomiast 25% najlepiej zarabiających mężczyzn zarabiało o 2 751 PLN więcej od 25% najlepiej wynagradzanych kobiet. Różnica w grupie najniżej opłacanych pracowników wynosiła jedynie 575 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy kraju. Warszawiacy zarabiali 6 100 PLN, co jest kwotą wyższą od mediany ogólnopolskiej o 1 600 PLN. Niższe były natomiast zarobki w pozostałych miastach województwa mazowieckiego. W Siedlcach i Radomiu mediany zarobków nie przekroczyły 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali pracownicy z firm zatrudniających do 9 osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 210 PLN. W firmach zatrudniających 1 000 i więcej osób, pracownicy otrzymywali 2 000 PLN więcej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników firm o różnej wielkości
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi, mediana ich zarobków to 3 500 PLN. Natomiast mediana zarobków dyrektorów wyniosła 16 450 PLN. 25% najniżej opłacanych pracowników szeregowych otrzymywało płace stanowiące jedynie 12% pensji 25% najwyżej wynagradzanych dyrektorów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników na różnych szczeblach zarządzania
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniżej opłacani byli pracownicy o stażu pracy do jednego roku. Mediana ich płac wyniosła 3 800 PLN. Z kolei najwięcej otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił 11-15 lat – 6 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników z różnym stażem pracy
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracownicy firm o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali o ponad 2 000 PLN więcej niż zatrudnieni w polskich firmach. Mediana zarobków w firmach o obcym kapitale wyniosła 7 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników firm o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia całkowite pracowników na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

sprzedawca

215

2 500

2 919

3 400

inspektor (administracja państwowa)

115

3 400

4 000

4 860

specjalista ds. marketingu

127

4 275

5 500

6 968

specjalista ds. zaopatrzenia

145

4 500

5 500

7 000

analityk finansowy

132

5 605

6 747

8 165

analityk biznesowy

277

6 500

8 000

10 850

programista .NET

103

5 645

8 516

11 443

Key Account Manager

168

7 568

9 500

13 000

programista Java

136

6 938

9 510

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".