Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2018 roku

09.01.2019 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 637 badanych z województwa mazowieckiego, z czego 54% stanowili mężczyźni. Znaczna większość ankietowanych (78%) pracowała w Warszawie. Mediana płac w województwie mazowieckim wyniosła w 2018 roku 5 610 PLN brutto, czyli była wyższa o 1 110 PLN od mediany ogólnopolskiej, która wyniosła 4 500 PLN. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 4 000 PLN do 8 516 PLN. Poniżej 3 050 PLN zarabiało jedynie 10% pracowników.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków całkowitych kobiet była o 1 300 PLN niższa niż mediana płac mężczyzn. Natomiast 25% najlepiej zarabiających mężczyzn zarabiało o 2 751 PLN więcej od 25% najlepiej wynagradzanych kobiet. Różnica w grupie najniżej opłacanych pracowników wynosiła jedynie 575 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy kraju. Warszawiacy zarabiali 6 100 PLN, co jest kwotą wyższą od mediany ogólnopolskiej o 1 600 PLN. Niższe były natomiast zarobki w pozostałych miastach województwa mazowieckiego. W Siedlcach i Radomiu mediany zarobków nie przekroczyły 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali pracownicy z firm zatrudniających do 9 osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 210 PLN. W firmach zatrudniających 1 000 i więcej osób, pracownicy otrzymywali 2 000 PLN więcej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników firm o różnej wielkości
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi, mediana ich zarobków to 3 500 PLN. Natomiast mediana zarobków dyrektorów wyniosła 16 450 PLN. 25% najniżej opłacanych pracowników szeregowych otrzymywało płace stanowiące jedynie 12% pensji 25% najwyżej wynagradzanych dyrektorów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników na różnych szczeblach zarządzania
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniżej opłacani byli pracownicy o stażu pracy do jednego roku. Mediana ich płac wyniosła 3 800 PLN. Z kolei najwięcej otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił 11-15 lat – 6 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników z różnym stażem pracy
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracownicy firm o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali o ponad 2 000 PLN więcej niż zatrudnieni w polskich firmach. Mediana zarobków w firmach o obcym kapitale wyniosła 7 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników firm o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia całkowite pracowników na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

sprzedawca

215

2 500

2 919

3 400

inspektor (administracja państwowa)

115

3 400

4 000

4 860

specjalista ds. marketingu

127

4 275

5 500

6 968

specjalista ds. zaopatrzenia

145

4 500

5 500

7 000

analityk finansowy

132

5 605

6 747

8 165

analityk biznesowy

277

6 500

8 000

10 850

programista .NET

103

5 645

8 516

11 443

Key Account Manager

168

7 568

9 500

13 000

programista Java

136

6 938

9 510

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".