Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 3670 PLN
Laborant chemiczny 4380 PLN
Operator maszyn 4280 PLN
Marketing Specialist 6070 PLN
Copywriter 4000 PLN
Sędzia 13000 PLN
Pielęgniarka 4100 PLN
Magister farmacji 5500 PLN
Pracownik recepcji 3280 PLN
Grabarz 3440 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku województwo kujawsko-pomorskie reprezentowało 3 532 osób, z czego blisko 60% stanowili mężczyźni. Niemal jedna czwarta uczestników badania miała między 26 a 30 lat, ponad 20% między 31 a 35 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było natomiast wyższe magisterskie.
Mediana wynagrodzeń wśród uczestników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 3 924 PLN brutto. 25% uczestników otrzymywało poniżej 2 990 PLN miesięcznie. Z kolei wynagrodzenia 25% najwyżej wynagradzanych wyniosły co najmniej 5 561 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród biorących udział w badaniu zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających od 250 do 999 osób oraz powyżej 1 000 osób. Najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w podmiotach liczących maksymalnie 9 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite w województwie kujawsko-pomorskim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe pensje otrzymywały osoby ze stażem pracy wynoszącym od 11 do 15 lat. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 4 450 PLN. Najniższa mediana płac wystąpiła wśród pracowników ze stażem pracy nieprzekraczającym jednego roku.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie
kujawsko-pomorskim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, różnica w zarobkach wyniosła 1 200 PLN, a wśród 25% najwyżej wynagradzanych różnica to ponad 2 000 PLN.

Wynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Porównano również wynagrodzenia całkowite zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W tabeli 1. przedstawiono zarobki pracowników na wybranych stanowiskach w województwie kujawsko-pomorskim. Najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni na stanowisku kierownika projektu.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

5 000

6 166

8 729

konstruktor

4 000

4 900

5 800

specjalista ds. handlowych

3 500

4 620

6 000

księgowy

2 500

3 000

3 905

referent (administracja publiczna)

2 606

2 950

3 428

magazynier

2 608

2 859

3 400

pracownik administracyjny

2 300

2 775

3 493

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".