Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2018 roku

25.02.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku województwo kujawsko-pomorskie reprezentowało 3 532 osób, z czego blisko 60% stanowili mężczyźni. Niemal jedna czwarta uczestników badania miała między 26 a 30 lat, ponad 20% między 31 a 35 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było natomiast wyższe magisterskie.
Mediana wynagrodzeń wśród uczestników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 3 924 PLN brutto. 25% uczestników otrzymywało poniżej 2 990 PLN miesięcznie. Z kolei wynagrodzenia 25% najwyżej wynagradzanych wyniosły co najmniej 5 561 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród biorących udział w badaniu zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających od 250 do 999 osób oraz powyżej 1 000 osób. Najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w podmiotach liczących maksymalnie 9 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite w województwie kujawsko-pomorskim
w firmach o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe pensje otrzymywały osoby ze stażem pracy wynoszącym od 11 do 15 lat. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 4 450 PLN. Najniższa mediana płac wystąpiła wśród pracowników ze stażem pracy nieprzekraczającym jednego roku.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie
kujawsko-pomorskim z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wśród pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, różnica w zarobkach wyniosła 1 200 PLN, a wśród 25% najwyżej wynagradzanych różnica to ponad 2 000 PLN.

Wynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Porównano również wynagrodzenia całkowite zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W tabeli 1. przedstawiono zarobki pracowników na wybranych stanowiskach w województwie kujawsko-pomorskim. Najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni na stanowisku kierownika projektu.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

5 000

6 166

8 729

konstruktor

4 000

4 900

5 800

specjalista ds. handlowych

3 500

4 620

6 000

księgowy

2 500

3 000

3 905

referent (administracja publiczna)

2 606

2 950

3 428

magazynier

2 608

2 859

3 400

pracownik administracyjny

2 300

2 775

3 493

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".