Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 4770 PLN
Grafik komputerowy 4510 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Negocjator terenowy 4900 PLN
Facility manager 6850 PLN
Stolarz 3700 PLN
Front-end developer 6690 PLN
Doradca biznesowy 7850 PLN
Garbarz skór 3440 PLN
Analityk Big Data 7650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2018 roku

25.02.2019 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 10 489 badanych pracujących w województwie dolnośląskim, z czego 57% stanowili mężczyźni. W dolnośląskim mediana płac całkowitych wyniosła 4 927 PLN brutto, co jest kwotą wyższą o ponad 400 PLN od mediany ogólnopolskiej, która w 2018 roku wyniosła 4 500 PLN. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 500 PLN do 7 296 PLN. Poniżej 2 800 PLN zarabiało jedynie 10% badanych pracowników.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy województwa. Mediana płac wrocławian wynosiła 5 400 PLN. W pozostałych dużych miastach: Lubinie, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze zarobki były przeważnie niższe o ponad 1 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki pracowników z wykształceniem podstawowym (2 971 PLN) stanowiły około 43% wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim (6 950 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
z różnym wykształceniem w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali najmłodsi pracownicy. Mediana ich zarobków całkowitych wyniosła 3 650 PLN. Najwyższymi płacami mogli się natomiast pochwalić pracownicy w wieku 36-40 i 41-50. Mediana ich zarobków to 5 750 PLN i 5 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie dolnośląskim więcej otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale. Ich płace były wyższe o prawie 2 000 PLN w stosunku do pracowników zatrudnionych w polskich firmach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków dyrektorów wyniosła 13 063 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali wynagrodzenia niższe o prawie 10 000 PLN. Ich zarobki stanowiły 26% wynagrodzeń dyrektorów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników na różnych szczeblach zarządzania
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela prezentuje zarobki na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite pracowników na wybranych stanowiskach
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

 sprzedawca

113

2 400

2 775

3 062

 referent (administracja państwowa)

96

2 474

2 800

3 163

 doradca klienta indywidualnego

97

2 800

3 300

4 000

 magazynier

138

3 000

3 353

3 705

 specjalista ds. administracyjnych

120

3 380

3 825

4 927

 operator CNC

74

3 636

4 210

4 575

 specjalista ds. kadr i płac

133

3 600

4 424

5 000

 specjalista ds. logistyki

79

4 000

4 800

5 573

 inżynier budowy

108

4 000

4 825

6 000

 specjalista ds. zaopatrzenia

97

4 425

5 500

7 000

 inżynier produkcji

95

4 900

5 810

7 500

 tester oprogramowania

94

4 354

6 000

7 800

 analityk biznesowy

86

5 536

6 965

9 888

 główny księgowy

103

5 500

7 000

9 976

 programista Java

105

6 250

8 000

11 500

 programista C/C++

81

7 000

8 600

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".