Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant 5700 PLN
Dyrektor handlowy 17930 PLN
Kierownik działu IT 14570 PLN
Pielęgniarz 6340 PLN
Lekarz kardiolog 10560 PLN
Inżynier produktu 10210 PLN
Biolog 5650 PLN
Lean Specialist 7410 PLN
UI/UX Designer 8650 PLN
Android developer 15180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2018 roku

25.02.2019 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 10 489 badanych pracujących w województwie dolnośląskim, z czego 57% stanowili mężczyźni. W dolnośląskim mediana płac całkowitych wyniosła 4 927 PLN brutto, co jest kwotą wyższą o ponad 400 PLN od mediany ogólnopolskiej, która w 2018 roku wyniosła 4 500 PLN. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 500 PLN do 7 296 PLN. Poniżej 2 800 PLN zarabiało jedynie 10% badanych pracowników.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy województwa. Mediana płac wrocławian wynosiła 5 400 PLN. W pozostałych dużych miastach: Lubinie, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze zarobki były przeważnie niższe o ponad 1 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki pracowników z wykształceniem podstawowym (2 971 PLN) stanowiły około 43% wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim (6 950 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
z różnym wykształceniem w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najniższe płace otrzymywali najmłodsi pracownicy. Mediana ich zarobków całkowitych wyniosła 3 650 PLN. Najwyższymi płacami mogli się natomiast pochwalić pracownicy w wieku 36-40 i 41-50. Mediana ich zarobków to 5 750 PLN i 5 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W województwie dolnośląskim więcej otrzymywali pracownicy zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale. Ich płace były wyższe o prawie 2 000 PLN w stosunku do pracowników zatrudnionych w polskich firmach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków dyrektorów wyniosła 13 063 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali wynagrodzenia niższe o prawie 10 000 PLN. Ich zarobki stanowiły 26% wynagrodzeń dyrektorów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników na różnych szczeblach zarządzania
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela prezentuje zarobki na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite pracowników na wybranych stanowiskach
w województwie dolnośląskim w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

 sprzedawca

113

2 400

2 775

3 062

 referent (administracja państwowa)

96

2 474

2 800

3 163

 doradca klienta indywidualnego

97

2 800

3 300

4 000

 magazynier

138

3 000

3 353

3 705

 specjalista ds. administracyjnych

120

3 380

3 825

4 927

 operator CNC

74

3 636

4 210

4 575

 specjalista ds. kadr i płac

133

3 600

4 424

5 000

 specjalista ds. logistyki

79

4 000

4 800

5 573

 inżynier budowy

108

4 000

4 825

6 000

 specjalista ds. zaopatrzenia

97

4 425

5 500

7 000

 inżynier produkcji

95

4 900

5 810

7 500

 tester oprogramowania

94

4 354

6 000

7 800

 analityk biznesowy

86

5 536

6 965

9 888

 główny księgowy

103

5 500

7 000

9 976

 programista Java

105

6 250

8 000

11 500

 programista C/C++

81

7 000

8 600

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZapraszamy do sprawdzenia, ile wynosiły wynagrodzenia w 2018 roku w innych województwach:


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".