Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik regionalny 8535 PLN
Kurier 3000 PLN
Kierownik hotelu 4324 PLN
Dyrektor generalny 12708 PLN
Blacharz 3343 PLN
Trener sportowy 3709 PLN
Fototechnik 3707 PLN
Realizator 3517 PLN
Woźna 2179 PLN
Traffic manager 4324 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Internetowa lista płac gazeta.pl (2002)

Od 1997 roku dziennikarze Gazet Wyborczej zbierają dane dotyczące wynagrodzeń na tereni całej Polski. Lista płac z 2002 roku zawierała dane na temat zarobków kilkudziesięciu tysięcy, losowy wybranych osób z różnych regionów Polski, z różnym wykształceniem, różnej płci, w różnym wieku i posiadających różne doświadczenia. czytaj więcej Data publikacji: 15.12.2002 Autor: Katarzyna Piszczek

Zarobki internautów

W czerwcu i lipcu 2002 roku portale onet.pl i pracuj.pl przeprowadziły drugie już badanie wynagrodzeń pod hasłem Internetowa Lista Płac. Wzięło w nim udział 65 tysięcy osób, które wypełniły ankietę dotyczącą ich zarobków. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania. Dowiedzą się Państwo jak kształtują się zarobki w poszczególnych województwach oraz w poszczególnych branżach. czytaj więcej Data publikacji: 15.12.2002 Autor: Marcin Potoczny

Polityka wynagrodzeń odroczonych w USA

Artykuł skupia się na modnym i ostatnio głośnym temacie wynagrodzeń odroczonych. Omawia cieszące się szczególnie dużą popularnością opcje na akcje i ubezpieczenia dobrowolne, a także obligacje zamienne na akcje, akcje fikcyjne oraz zakładowe systemy ubezpieczeń. Autor artykułu prezentuje wady i zalety stosowania wynagrodzeń odroczonych, a także sugeruje sprawny system zarządzania pakietami wynagrodzeń zawierającymi bodźce odroczone. czytaj więcej Data publikacji: 15.12.2002 Autor: Anna Postół

Wynagrodzenie rycerstwa w średniowiecznej Europie

Artykuł przybliża reguły wynagradzania średniowiecznego rycerstwa. Historyczne fakty wskazują na znaczny wyzysk, jaki panował w owych czasach. Używając współczesnego języka, można jednak powiedzieć, że „w miarę stabilizowania się rynku pracy, wynagrodzenia rycerstwa osiągały coraz bardziej zadowalający poziom”. czytaj więcej Data publikacji: 15.12.2002 Autor: Piotr Stojek

Oczekiwania płacowe użytkowników portalu www.wynagrodzenia.pl (2002)

czytaj więcej Data publikacji: 15.12.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Enron i co dalej?

Sprawę Enron Corporation, siódmego co do wielkości amerykańskiego koncernu, badało dziesięć komisji Kongresu, dwa ministerstwa, FBI i Komisja Kontroli Giełdy (SEC). Upadek tego energetycznego giganta z Teksasu został ogłoszony największym bankructwem w dziejach USA. Przejdzie on do historii jako jedna z największych afer wywołanych przez kierownictwo firmy, które zrujnowało tysiące swoich pracowników, zarabiając przy tym ich kosztem. Wywołało to również liczne dyskusje na temat sposobu wynagradzania menedżerów najwyższego szczebla. Niniejszy artykuł opisuje „historię” bankructwa Enron’u oraz porusza problem wynagrodzeń menedżerów po tym wydarzeniu. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2002 Autor: Anna Postół

Oceny jako kryterium wynagrodzeń

Efektywnie funkcjonowanie systemu wynagrodzeń zależy w dużej mierze od umiejętności pozyskiwania informacji o tym, co dzieje się wewnątrz firmy. Istotna jest zarówno rzetelna informacja o efektach pracy, jak i o samych pracownikach – ich mocnych i słabych stronach. Celowi temu służy ocenianie, zaprezentowane bliżej w niniejszym artykule. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2002 Autor: Błażej Krężołek

Wynagrodzenia kafeteryjne

W Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych coraz bardziej popularne stają się tzw. kafeteryjne systemy wynagrodzeń. Pozwalają one pracownikom na dowolne zestawienie dostępnych elementów wynagrodzenia finansowego i nie finansowego, w sposób jaki najbardziej im odpowiada. Celem takiego systemu jest dopasowanie wynagrodzeń do indywidualnych potrzeb każdego pracownika, a przez to zwiększenie jego motywacji do pracy. Artykuł prezentuje jak konstruowane są takie systemy oraz jakie kafeterie, czyli dostępne dla pracownika elementy wynagrodzenia, są najczęściej oferowane. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2002 Autor: Katarzyna Piszczek

Jak motywować aby zwiększać efektywność działań pracowników?

W jaki sposób motywować pracowników, aby z zaangażowaniem i poświęceniem wykonywali swoją pracę? Jak silną wzbudzić w nich motywację, aby skuteczność i efektywność ich działań była jak najwyższa? Teoretycy sugerują umiarkowany poziom motywacji oraz wskazują na korzyści wynikające ze stosowania motywacji pozytywnej. Autor artykułu poddaje ten problem szczegółowej analizie. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2002 Autor: Jadwiga Pęczek

Wynagradzanie kobiet

Problem równego wynagradzania kobiet i mężczyzn jest tematem, który zawsze wywołuje wzmożone dyskusje. Pomimo zapewnienia równouprawnienia obydwu płci, chociażby w art. 33.2 Konstytucji RP, wciąż zdarza się, że pracodawcy nie stosują się do tego przepisu. Ciągle jesteśmy krajem gdzie kobiety są wynagradzane dużo gorzej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach i za pracę tej samej wartości. Różnice w uposażeniu kobiet i mężczyzn szczególnie widoczne są na wysokich stanowiskach i pośród ludzi z wyższym wykształceniem.
Artykuł pokazuje jak kształtowały się zarobki kobiet i mężczyzn w roku 2002 w różnych branżach. czytaj więcej Data publikacji: 15.11.2002 Autor: Eliza Zakrzewska