Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik magazynu 2859 PLN
Protetyk słuchu 3414 PLN
Spawacz TIG 3373 PLN
Inspektor pracy 3550 PLN
Lean Specialist 5550 PLN
Szlifierz CNC 3250 PLN
Montażysta obrazu 2850 PLN
Elektrokardiolog 2717 PLN
Podreferendarz 3320 PLN
Lider klubu pracy 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - grudzień 2018

sektor przedsiębiorstw - 5 274 PLN
6.2% (m/m)    6.1% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - grudzień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Teoria Vrooma oraz Portera i Lawlera

Treść artykułu w sposób wyczerpujący opisuje koncepcję motywacji opartą na oczekiwaniach. Autorzy tej koncepcji, Vroom oraz Lawler uważają, że nasza chęć do działania zależy z jednej strony od poziomu naszych oczekiwań a z drugiej ważności możliwego do uzyskania wyniku. Inaczej mówiąc motywacja pracownika zależy od tego, do czego dąży i jak ważne jest dla niego to, do czego dąży. To, co nas interesuje najbardziej, to wielkość wysiłku podejmowanego przez pracownika dla osiągnięcia wyznaczonego celu. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Małgorzata Maciejewska

Europejskie prawo pracy

Artykuł stanowi doskonałe kompendium, wprowadzające w tematykę europejskiego prawa pracy. Układ z Maastricht z 1991 roku rozszerzył kompetencje Wspólnoty w dziedzinie prawa pracy, spod których wyjęte są nieliczne obszary działalności firm, w związku z tym wiedza o zasadach prawa pracy obowiązujących w Unii Europejskiej staje się niezbędna każdemu menedżerowi. Artykuł zajmuje się przede wszystkim problematyką umów o pracę, prawa ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa pracy oraz kolektywnym prawem pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Marcin Kaczor

Jak wynagradzają w Europie?

Artykuł naświetla sposoby realizowania przez kraje Europy Zachodniej założeń Karty Europejskiej a precyzyjniej płacy sprawiedliwej i godziwej. Ukazuje rolę układów zbiorowych i indywidualnych negocjacji w kształtowaniu płac a także problematykę partycypacji w majątku przedsiębiorstwa, uelastycznianie płac w krajach Europy Zachodniej.
Opracowanie sporządzono w oparciu o dane pochodzące z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Irlandii i Szwajcarii, co pozwala uzyskać pełny obraz stosowanych w Europie rozwiązań. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Michał Majchrzak

Rodzaje zatrudnienia

czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Marcin Kaczor

Historia wynagrodzeń

Artykuł prezentuje historię wynagrodzeń od starożytności do czasów współczesnych, analizując zagadnienia charakterystyczne dla każdej epoki historycznej w kontekście czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, będących siłą napędową rozwoju tej problematyki. Wszystkie okresy historyczne opisane zostały z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji oraz prądów myślowych dotyczących wynagrodzeń. Wiedza zaprezentowana w artykule niesie ze sobą praktyczną wartość, umożliwiając zrozumienie mechanizmów funkcjonowania różnych systemów wynagradzania oraz zapobieganie błędom przeszłości. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Pieniądze a motywacja

Motywacyjne funkcje pieniądza są bardzo różne: od podstawowej, jaką jest zaspokajanie potrzeb życiowych, poprzez wyznaczanie miejsca w hierarchii społecznej, podwyższanie samooceny aż umacniania potrzeby przynależności do pewnej określonej grupy społecznej.
Artykuł opisuje zagadnienia związane z motywacyjną funkcją pieniądza w wynagradzaniu za pracę. Z artykułu można się np. dowiedzieć, co sprawia, iż czasem lepiej przyznać pracownikowi wynagrodzenie niższe od planowanego. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Błażej Krężołek
Autor: Lucyna Drążek

Metody wynagradzania menedżerów

czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagradzanie w Japonii

Sukces gospodarki japońskiej od lat fascynuje niejednego ekonomistę na świecie. Jednakże od kilku lat zauważyć można zwolnienie dynamizmu jej wzrostu. Co jest tego przyczyną? Niewątpliwie nie bez znaczenia jest system wynagradzania w Japonii, którego główną cechą jest stałe inwestowanie firmy w pracowników (poprzez program szkoleń czy transfer pracowników), a także chęć samodoskonalenia się pracowników. Stałe inwestowanie firmy w rozwój pracownika wydaje się, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw amerykańskich, dużo bardziej opłacalne, ze względu na etykę stosowaną w przedsiębiorstwach japońskich, a także przywiązanie pracownika do firmy. Jednocześnie najdłuższa aktywność zawodowa Japończyków na całym świecie wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarki. Artykuł przybliża problem systemu wynagradzania w Japonii, koncentrując się na występujących różnicach w stosunku do systemów zachodnich oraz wynikających z nich wadach oraz zaletach. Przedstawia on również zaproponowane oraz już wprowadzone zmiany w wynagradzaniu w firmach japońskich, mające na celu ciągły wzrost gospodarki japońskiej. czytaj więcej Data publikacji: 23.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagrodzenia w handlu w 2009 roku

Artykuł jest podsumowaniem wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009, koncentrującym się na wynagrodzeniach w handlu. W badanym okresie mediana zarobków w omawianej branży wyniosła 3 000 PLN. Najwyższe płace odnotowano w handlu międzynarodowym (mediana 4 400 PLN), a najniższe w detalicznym (2 400 PLN). Dalsza część analizy została poświęcona różnicom w zarobkach, jakie pojawiły w się w firmach o różnej wielkości i odmiennym dominującym kapitale. Okazuje się iż mediana zarobków kierowników w firmach polskich była o 31% niższa od mediany wynagrodzeń tej grupy pracowniczej w firmach zagranicznych. Opracowanie uwzględnia również takie aspekty jak wiek, wykształcenie i staż pracy osób na poszczególnych szczeblach zarządzania. Ostatnia część artykułu stanowi krótką analizę wynagrodzeń na wybranych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele oraz 8 wykresów. czytaj więcej Data publikacji: 01.01.2000 Autor: Patrycja Grzesińska