Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 6111 PLN
Graphic designer 3636 PLN
Strażnik miejski 3125 PLN
Kierownik zakupów 8243 PLN
Lekarz dermatolog 6828 PLN
Lekarz urolog 5690 PLN
Tester automatyczny 6884 PLN
Betoniarz 2965 PLN
Piaskarz 3132 PLN
Test manager 8800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna

Wiadomości


Minister zdrowia Zbigniew Religa ujawnił zarobki w służbie zdrowia, opracowane na podstawie ankiety przeprowadzonej przez związki zawodowe

Według tej ankiety, wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty wynosi obecnie 2500 zł, lekarza bez specjalizacji - 1800 zł, specjalistki pielęgniarki i położnej - 1700, starszej pielęgniarki i położnej - 1480, pielęgniarki położnej 1370. Gdy bierze się po uwagę pensję podstawową plus dodatki, które w ogromnej większości lekarze otrzymują, średnia pensja lekarza specjalisty wyniesie - 4 tys. zł, lekarza bez specjalizacji - 2400, specjalistki pielęgniarki i położnej - 2600 zł, starszej pielęgniarki i położnej - 2320 zł, pielęgniarki i położnej 2000 zł - powiedział Religa. Data publikacji: 29.06.2007 , źródło: Polska Agencja Prasowa

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2007 wzrosło realnie o 6,6% w ujęciu rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w maju w przemyśle wyniosły 2778 PLN (wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego roku), w budownictwie - 2846 PLN (wzrost o 18%), w handlu - 2651 PLN (wzrost o 10,1%). Data publikacji: 26.06.2007 , źródło: Główny Urząd Statystyczny

Amerykańscy giganci branży fast food

McDonald’s i Yum! Brands (KFC i PizzaHut) zostały oczyszczone z zarzutów, że opłacały za nisko niepełnoetatowych pracowników w Chinach. Powodem oczyszczenia jest brak prawnej ochrony studentów, którzy m.in. licznie dorabiają w restauracjach szybkiej obsługi. Sieci płaciły takim pracownikom o 40% niższe pensje od ustawowej stawki minimalnej dla niepełnoetatowych pracowników, która wynosi w Chinach 0,97 USD za godzinę. Data publikacji: 20.06.2007 , źródło: Forbes

Niemiecki rząd planuje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

Związane jest to z faktem, iż miliony pracowników zarabia tylko 3 euro za godzinę. Analitycy uważają, że mimo wprowadzenia stawki minimalnej – może to nie pomóc w walce z ubóstwem. Angela Merkel chce wprowadzić płacę minimalną m.in. w branży budowlanej oraz 12 innych (włączając takie zawody jak fryzjerzy czy rolnicy). Związki zawodowe oszacowały, że na wprowadzeniu stawki minimalnej skorzysta blisko 2,5 miliona obywateli. Niemieccy związkowcy żądają płacy minimalnej na poziomie 7,5 euro za godzinę. Data publikacji: 20.06.2007 , źródło: Financial Times

Nie będzie negocjacji w sprawie podwyżek dla nauczycieli na Wyspach

Brytyjski minister edukacji – Alan Johnson – odmówił ponownych pertraktacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Żądania podwyżek nastąpiły w odpowiedzi na wzrost inflacji. Minister nie zamierza się ugiąć pod dużą presją nauczycieli i związków zawodowych. Aktualne zarobki będą wypłacane według planu od września 2006 do września 2008 roku. Jak powiedział Johnson – przy kolejnym planie wynagrodzeń na lata 2008-2011, komisja ds. nauczycieli i szkół powinna uwzględnić również wpływ inflacji. Data publikacji: 10.06.2007 , źródło: Financial Times

SEC wprowadza "executive pay reader"

Specjalna strona internetowa będzie pozwalała na śledzenie i porównywanie wynagrodzeń top managerów pięciuset dużych amerykańskich spółek. Udziałowcy mają nadzieję, że możliwość porównywania pakietów wynagrodzeń zwiększy szanse na ustawodawstwo nakazujące zatwierdzanie pakietów wynagrodzeń przez walne zgromadzenie. Data publikacji: 10.06.2007 , źródło: Hewitt Associates

Zaostrza i rozszerza się strajk płacowy lekarzy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oczekuje dwustronnych rozmów pomiędzy rządem a OZZL na temat zwiększania wynagrodzeń lekarzy. Już 217 szpitali strajkuje w formie ostrego dyżuru, kolejne 68 placówek dołączy do strajku w ciągu najbliższego tygodnia. Data publikacji: 01.06.2007 , źródło: Wirtualna Polska

Przewidywany wzrost nominalnych przeciętnych wynagrodzeń wyniesie ok. 6 proc. w 2007 r.

W kolejnych latach ustabilizuje się na poziomie ok. 7 proc. - przewiduje Narodowy Bank Polski w kwietniowej projekcji inflacyjnej. „Prognozowana obecnie dynamika płac nominalnych w dłuższym horyzoncie projekcji jest więc niższa, niż miało to miejsce w projekcji styczniowej, co częściowo wynika ze słabszego wzrostu cen, głównie jednak z wyższej elastyczności rynku pracy" – podaje raport. Data publikacji: 26.04.2007 , źródło: NBP Portal

Kto zyskał, a kto stracił

Według GUS, w pierwszym kwartale 2010 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosły wynagrodzenia pracowników 15 sekcji gospodarki narodowej. Spadły zarobki w 3 sekcjach, przy czym najwięcej straciły osoby związane z działalnością finansową i ubezpieczeniową. Ich płace brutto zmniejszyły się o 2,5%, ale nadal utrzymują się na wysokim poziomie, wynoszącym przeciętnie 5 737 PLN. Najwięcej zyskali pracownicy związani z sekcją „edukacja”. Tutaj wynagrodzenia wzrosły w ciągu roku przeciętnie o 10% i osiągnęły poziom 3 924 PLN. Data publikacji: 01.01.2000 , źródło: stat.gov.pl

Prezesi czterech śląskich spółek węglowych otrzymali premie za 2009 rok

Łącznie wyniosły one 180 tys. PLN. Data publikacji: 01.01.2000 , źródło: biznes.onet.pl