Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik budowlany 2748 PLN
Specjalista ds. IT 5690 PLN
Redaktor naczelny 5690 PLN
Ordynator 7913 PLN
Technik narzędziowy 3923 PLN
Serwisant IT 2806 PLN
Księgowa 3627 PLN
Developer PHP 5495 PLN
Java developer 7144 PLN
Grabarz 3956 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 084 PLN
- 0.8% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - wrzesień 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna

Wiadomości


Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu 2019 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku. Średnie wynagrodzenie w tym okresie wynosiło ok. 5 084 PLN brutto. Oznacza to spadek w stosunku do miesiąca poprzedniego o około 40 PLN. Z kolei w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok. 6%. Data publikacji: 05.11.2019 , źródło: stat.gov

Porażka w negocjacjach płacowych na Uniwersytecie Wrocławskim

Od czerwca bieżącego roku cztery na pięć związków zawodowych na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą. Przedstawiciele pracowników żądają podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich o 120 PLN brutto oraz wzrostu pensji zasadniczej dla osób niebędących nauczycielami akademickimi o 430 PLN brutto. Ponadto związkowcy domagają się, aby każdemu nauczycielowi akademickiemu wypłacić jednorazowe świadczenie wynoszące 3 300 PLN brutto lub 2 130 PLN brutto z budżetu dotacji, która wpłynęła na konto uczelni pod koniec ubiegłego roku. Władze uczelni proponują podwyżkę jedynie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wynoszącą 230 PLN brutto oraz jednorazowe świadczenie dla nauczycieli w wysokości 600 PLN brutto. Związkowcy nie godzą się na taką propozycję. Data publikacji: 05.11.2019 , źródło: gazetawroclawska

Wzrost płacy minimalnej w Portugalii o 25%

Premier Portugalii – Antonio Costa 26 września ogłosił, że płaca minimalna w tym kraju wzrośnie o 25% do 2023 roku. Obecnie płaca minimalna w Portugalii wynosi 600 EUR (ok. 2 563 PLN). Zgodnie z zapowiedzią minimalne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynosić 750 EUR (ok. 3 204 PLN). Tak wysoki wzrost minimalnej stawki jest uzasadniany wzrostem gospodarczym, który można zaobserwować od 2015 roku. Ponadto premier Antonio Costa uważa, że płaca minimalna w Portugalii jest znacznie niższa niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Przykładowo minimalne wynagrodzenie w Niemczech wynosi obecnie 1 557 EUR (ok. 6 652 PLN), z kolei we Francji 1 521 EUR (ok. 6 498 PLN). Data publikacji: 05.11.2019 , źródło: ibitimes

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Azerbejdżanie wzrośnie o 37% do 2024 roku

Ministerstwo Finansów Azerbejdżanu wydało komunikat na temat prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do 2024 roku. Jak wynika z informacji średnie miesięczne wynagrodzenie w Azerbejdżanie do 2024 roku ma wynosić 850 AZN (ok. 1 917 PLN). Zgodnie z prognozami średnie miesięczne wynagrodzenie w tym kraju wyniesie 620 AZN (ok. 1 398 PLN) do końca 2019 roku, 717 AZN (ok. 1 617 PLN) do końca 2020 roku, 769 AZN (ok. 1 734 PLN) do końca 2021 roku, 809 AZN (ok. 1 824 PLN) w 2022 roku i 850 AZN (ok. 1 917 PLN) w 2023 roku. Zauważono, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zajmujący się działalnością przemysłową, finansową oraz ubezpieczeniową. Data publikacji: 05.11.2019 , źródło: azernews

Amazon chce zatrudnić prawie 9 tys. osób w Polsce w sezonie świąteczno-noworocznym.

Jeden z największych na świecie sklepów internetowych ponownie otwiera rekrutację w Polsce. Gigant zatrudnia obecnie w Polsce 16 tys. osób. Nowo zatrudniani pracownicy mają pomóc osobom zatrudnionym na etacie przy realizacji świątecznych zamówień klientów. Warunki, które proponuje Amazon to 20 PLN brutto za godzinę i premia w wysokości do 15% miesięcznego wynagrodzenia, która uzależniona jest od indywidualnej frekwencji oraz produktywności zespołu. Część pracowników może liczyć na stałe zatrudnienie. Data publikacji: 28.10.2019 , źródło: biznes.radiozet

Wynagrodzenia nadal będą rosły

Ekonomiści spodziewają się, że mimo wyraźnie spowalniającej gospodarki, wzrost wynagrodzeń pozostanie na podobnym poziomie. Obecnie w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, pensje wzrosły o 6,6%. Szacuję się, że wzrost minimalnej płacy w styczniu przyczyni się do podwyższenia wynagrodzeń o dodatkowe 1,5%. W efekcie na początku przyszłego roku przewiduję się 8% skok wynagrodzeń w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, przy czym w kolejnych kwartałach 2020 roku spodziewana jest tendencja spadkowa. Data publikacji: 28.10.2019 , źródło: money

Duże różnice wynagrodzeń w poszczególnych regionach UK

Z analiz przeprowadzonych przez dziennikarzy BBC News wynika, że mieszkający w głębi lądu obywatele UK zarabiają o 1 600 GBP więcej od osób mieszkających przy terenach nadmorskich. Dane te zostały potwierdzone przez brytyjskich polityków. Mimo tego, że władze UK przekazały 200 mln GBP w celu poprawy sytuacji terenów nadmorskich, to nadal zostają one najuboższymi miejscami w Anglii. Data publikacji: 28.10.2019 , źródło: polishexpress

Indonezja planuje podwyżkę płacy minimalnej o 8,51% w 2020 roku

Rząd narodowy Indonezji nakazał 34 gubernatorom prowincji podwyższenie minimalnych płac prowincjonalnych o ponad 8%. Hanif Dhakiri, Minister Pracy w liście do indonezyjskich gubernatorów napisał, że podwyżka jest związana z prognozowaną inflacją na poziomie 3,39% oraz wzrostem gospodarczym wynoszącym 5,21%. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Data publikacji: 28.10.2019 , źródło: news.bloombergtax

Łódzcy pracownicy socjalni MOPS chcą podwyżek

Pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzin zastępczych domagają się podwyżek. Większość osób posiada pensję zasadniczą wynoszącą 2 350 PLN brutto. Związkowcy z Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych MOPS w Łodzi domagają się m.in. 500 PLN podwyżki do płacy zasadniczej oraz dodatków za kontrolowanie świadczeń 500 plus. Pracownicy socjalni w łódzkim MOPS od lat walczą o wzrost wynagrodzeń. W ciągu ostatnich 5 lat wywalczyli 1 317 PLN podwyżki. Data publikacji: 21.10.2019 , źródło: dzienniklodzki

Ratownicy medyczni wywalczyli wzrost wynagrodzeń

Przedstawicielom środowiska ratowników medycznych udało się dojść do porozumienia z wiceministrem zdrowia i pełnomocnikiem rządu ds. ratownictwa medycznego Waldemarem Kraską. Efektem rozmów jest planowany wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia o 400 PLN brutto od stycznia 2020 roku. Ponadto, zadecydowano również o wprowadzeniu klauzuli opt-out dla pracowników medycznych w jednostkach systemu PRM, co ma nastąpić najpóźniej 31 grudnia 2020 roku. Przez klauzulę tę rozumie się pisemne oświadczenie pracownika dyżurującego o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętne 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zapis ten ma dotyczyć wszystkich ratowników, niezależnie od posiadanego przez nich wykształcenia. Data publikacji: 21.10.2019 , źródło: politykazdrowotna