Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
- pion sprzedaży

27.03.2017 Damian Pokrywka
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach.
W pionie sprzedaży najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy – mediana ich płacy całkowitej wyniosła 22 800 PLN i była ponad 4 razy wyższa od przeciętnej pensji specjalistów. Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych były około 2 razy niższe niż dyrektorów - 10 800 PLN. Natomiast wynagrodzenia specjalistów były na poziomie 5 600 PLN. Dane ogólnopolskie prezentuje schemat 1.

Wynagrodzenia handlowców na różnych szczeblach organizacji

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Wśród dyrektorów w pionie handlowych najwyższe wynagrodzenia otrzymują managerowie ds. kluczowych klientów. Połowa próby zarabiała od 19 500 PLN do 29 100 PLN. Nieznacznie niższe są wynagrodzenia regionalnych dyrektorów sprzedaży. Dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój sieci sprzedaży zarabiali od 17 500 PLN do 25 200 PLN.

Wynagrodzenia wybranych dyrektorów z pionu handlowego

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Zróżnicowanie wynagrodzeń występujące wśród dyrektorów jest również zauważalne na niższych stanowiskach managerskich. Na stanowisku kierownika ds. obsługi kluczowych klientów wynagrodzenia wyniosły 10 200 PLN. Mniejsze stawki otrzymywali kierownicy regionu sprzedaży i kierownicy ds. administracji sprzedaży, odpowiednio 9 500 PLN i 8 900 PLN.

Wynagrodzenia wybranych kierowników z pionu handlowego

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Na niższym szczeblu organizacji - pośród specjalistów w pionie sprzedaży - przedstawiciele handlowi zarabiali od 4 500 do 6 600 PLN. Specjaliści ds. kluczowych klientów znaleźli się mniej więcej w środku rankingu wynagrodzeń specjalistów w pionie handlowym. Połowa z nich zarobiła od 4 400 do 6 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści ds. sprzedaży internetowej i specjaliści ds. administracji sprzedaży. Ci otrzymywali wynagrodzenia w przedziale od 3 600 do 5 200 PLN.

Wynagrodzenia na różnych stanowiskach w pionie sprzedaży

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Struktura wynagrodzeń handlowców jest dość specyficzna w porównaniu do innych specjalistów. Premie i prowizje pracowników na tych stanowiskach stanowią dużą część wynagrodzenia całkowitego. Średnie wynagrodzenie zmienne jest jednak zróżnicowane w zależności od rodziny stanowisk.

Udział wynagrodzenia zmiennego
w wynagrodzeniu całkowitym w rodzinach stanowisk z pionu handlowego

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Najwyższy udział wynagrodzenia zmiennego występuje na stanowiskach związanych ze sprzedażą terenową, czyli przedstawicielami handlowymi i kierownikami regionu sprzedaży. Wysokie premie i prowizje otrzymują również kierownicy i specjaliści ds. kluczowych klientów. Zdecydowanie niższe wynagrodzenia zmienne otrzymują pracownicy na stanowiskach związanych z rozwojem sieci sprzedaży.

Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenia w Polsce są zróżnicowanie regionalnie. Wśród handlowców również widać te różnice. Dla przykładu w województwie mazowieckim dyrektorzy handlowi zarabiali 2 300 PLN więcej w porównaniu do mediany ogólnopolskiej. Na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wynagrodzenia w mazowieckim były wyższe średnio o 9% w porównaniu do innych województw.

Wynagrodzenia handlowców
w województwie mazowieckim na tle danych ogólnopolskich

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia w pionie sprzedaży różnią się również ze względu na branżę. Okazuje się, że kierownicy regionu sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi zarabiają więcej w branży materiałów budowlanych i wyposażeniu wnętrz w porównaniu z branżą spożywczą. Różnice te wynoszą 16% dla kierownika i 23% dla specjalistów.

Wynagrodzenia handlowców z różnych branż

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znajdują się również informacje dotyczące świadczeń dodatkowych. Wśród pracowników sprzedaży popularnymi benefitami są dodatkowa opieka medyczna i świadczenia sportowo rekreacyjne. Średnio ponad 80% procent firm oferuje te benefity swoim handlowcom. Podobny procent firm oferuje dyrektorom handlowym samochód służbowy, jednak dostępność tego benefitu jest niższa wśród kierowników i specjalistów. Około połowa firm oferuje swoim pracownikom dopłaty do nauki. Odsetek ten najwyższy jest na stanowisku dyrektora i wynosi 61%.

Świadczenia dodatkowe
oferowane handlowcom na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w pionie sprzedaży, a także na ponad 360 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2016.
Damian Pokrywka

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
  • 445 stanowisk
  • 450 zakładów
  • 173 514 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 12 kategorii stanowisk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".