Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Benefity w branży IT w 2016 roku

03.08.2016 Barbara Pyzik
Świadczenia pozapłacowe nabierają coraz większego znaczenia w systemach wynagrodzeń. Pracodawcy wzbogacają pakiety benefitów, aby przyciągać do firmy dobrych pracowników, a także utrzymywać konkurencyjność na rynku. W artykule przedstawiono jakie benefity oferują pracodawcy z branży IT swoim pracownikom w 2016 roku.

Elastyczne formy zatrudnienia w branży IT


Elastyczny czas pracy to obok opieki medycznej i karnetów na siłownię jeden z najatrakcyjniejszych benefitów w oczach pracowników. W związku z tym pracodawcy branży IT oferują ten przywilej aż 83% swoim pracownikom. Nieznacznie mniej bo 73% zatrudnionych miało również możliwość pracy zdalnej. Z kolei z zatrudnienia w formie telepracy mogło skorzystać 43% pracowników.

Elastyczne środowisko pracy w branży IT w 2016 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że branża IT tworzy elastyczne środowisko pracy. W tabeli 1. zaprezentowano w jakim wymiarze pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na różnych szczeblach mogą korzystać z elastycznych form pracy.

Elastyczne środowisko pracy oferowane pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę

poziom zatrudnienia

możliwość pracy zdalnej

zatrudnienie

 w formie telepracy

elastyczny czas pracy

dyrektor pionu

77%

17%

71%

kierownik

68%

30%

49%

lider zespołu

86%

42%

71%

specjalista

71%

36%

69%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Jak zaprezentowano w tabeli, elastyczny czas pracy ma 71% dyrektorów i liderów zespołów, 49% kierowników i 69% specjalistów. Z zatrudnienia w formie telepracy może korzystać najwięcej liderów zespołów (42%), a najmniej dyrektorów (17%).

Benefity oferowane specjalistom IT


Poza benefitami opisującymi elastyczne środowisko pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są szkolenia zawodowe. Może z nich korzystać 87% pracowników. Drugim benefitem pod kątem popularności są zajęcia sportowo – rekreacyjne oferowane 81% pracownikom. Większość zatrudnionych ma również dostęp do komputera przenośnego oraz dodatkowej opieki medycznej. Z tych benefitów może korzystać 72% specjalistów IT. 

Benefity najczęściej oferowane specjalistom IT

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Z kolei benefitami najrzadziej oferowanymi, spośród przebadanych, były programy emerytalne, samochód służbowy czy ryczałt na paliwo. Dostęp do tych świadczeń miało około 1% specjalistów.

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom z różnym rodzajem umowy


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowę o dzieło, zlecenie czy kontrakt. Na wykresie przedstawiono różnicę w benefitach oferowanych specjalistom z różnym rodzajem umowy.

Wybrane benefity oferowane specjalistom IT z uwzględnieniem rodzaju umowy

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Najwięcej świadczeń dodatkowych otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. 95% z nich ma dostęp do dodatkowej opieki medycznej. Spośród pracowników na kontrakcie 79% może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło jest to odpowiednio 65% i 46%.

Duże różnice można zaobserwować również w przypadku oferowania pracownikom polisy na życie. Może z niej korzystać większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (61%), znacznie mniej pracujących na kontrakcie (21%), umowie o dzieło (9%) czy umowie zlecenie (4%). Więcej informacji na temat zaprezentowano na wykresie 3. 

Wybrane benefity dla programistów


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT znajdują się również analizy benefitów dla poszczególnych stanowisk. Na wykresie 4. przedstawiono porównanie dostępności dwóch świadczeń – szkoleń językowych i dopłat do nauki – dla doświadczonych programistów różnych specjalizacji zatrudnionych na umowę o pracę. Z danych wynika, że 96% programistów PHP ma dostęp do szkoleń językowych, a 73% może skorzystać z dopłat do nauki. Dla porównania ze szkoleń językowych może korzystać 76% programistów C/C++/C#, 63% programistów JAVA czy 51% programistów baz danych.

Szkolenia językowe i dopłaty do nauki
oferowane doświadczonym programistom zatrudnionym na umowie o pracę

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Więcej informacji na temat poszczególnych benefitów oferowanych pracownikom w branży IT znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".