Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 5030 PLN
Asystent prezesa 4080 PLN
Demand planner 6160 PLN
Tester manualny 5890 PLN
Business Analyst 7760 PLN
Biegły rewident 5130 PLN
Prawnik 7260 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Aktuariusz 8000 PLN
Goniec 2820 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Benefity w branży IT w 2016 roku

03.08.2016 Barbara Pyzik
Świadczenia pozapłacowe nabierają coraz większego znaczenia w systemach wynagrodzeń. Pracodawcy wzbogacają pakiety benefitów, aby przyciągać do firmy dobrych pracowników, a także utrzymywać konkurencyjność na rynku. W artykule przedstawiono jakie benefity oferują pracodawcy z branży IT swoim pracownikom w 2016 roku.

Elastyczne formy zatrudnienia w branży IT


Elastyczny czas pracy to obok opieki medycznej i karnetów na siłownię jeden z najatrakcyjniejszych benefitów w oczach pracowników. W związku z tym pracodawcy branży IT oferują ten przywilej aż 83% swoim pracownikom. Nieznacznie mniej bo 73% zatrudnionych miało również możliwość pracy zdalnej. Z kolei z zatrudnienia w formie telepracy mogło skorzystać 43% pracowników.

Elastyczne środowisko pracy w branży IT w 2016 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że branża IT tworzy elastyczne środowisko pracy. W tabeli 1. zaprezentowano w jakim wymiarze pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na różnych szczeblach mogą korzystać z elastycznych form pracy.

Elastyczne środowisko pracy oferowane pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę

poziom zatrudnienia

możliwość pracy zdalnej

zatrudnienie

 w formie telepracy

elastyczny czas pracy

dyrektor pionu

77%

17%

71%

kierownik

68%

30%

49%

lider zespołu

86%

42%

71%

specjalista

71%

36%

69%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Jak zaprezentowano w tabeli, elastyczny czas pracy ma 71% dyrektorów i liderów zespołów, 49% kierowników i 69% specjalistów. Z zatrudnienia w formie telepracy może korzystać najwięcej liderów zespołów (42%), a najmniej dyrektorów (17%).

Benefity oferowane specjalistom IT


Poza benefitami opisującymi elastyczne środowisko pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są szkolenia zawodowe. Może z nich korzystać 87% pracowników. Drugim benefitem pod kątem popularności są zajęcia sportowo – rekreacyjne oferowane 81% pracownikom. Większość zatrudnionych ma również dostęp do komputera przenośnego oraz dodatkowej opieki medycznej. Z tych benefitów może korzystać 72% specjalistów IT. 

Benefity najczęściej oferowane specjalistom IT

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Z kolei benefitami najrzadziej oferowanymi, spośród przebadanych, były programy emerytalne, samochód służbowy czy ryczałt na paliwo. Dostęp do tych świadczeń miało około 1% specjalistów.

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom z różnym rodzajem umowy


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowę o dzieło, zlecenie czy kontrakt. Na wykresie przedstawiono różnicę w benefitach oferowanych specjalistom z różnym rodzajem umowy.

Wybrane benefity oferowane specjalistom IT z uwzględnieniem rodzaju umowy

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Najwięcej świadczeń dodatkowych otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. 95% z nich ma dostęp do dodatkowej opieki medycznej. Spośród pracowników na kontrakcie 79% może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło jest to odpowiednio 65% i 46%.

Duże różnice można zaobserwować również w przypadku oferowania pracownikom polisy na życie. Może z niej korzystać większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (61%), znacznie mniej pracujących na kontrakcie (21%), umowie o dzieło (9%) czy umowie zlecenie (4%). Więcej informacji na temat zaprezentowano na wykresie 3. 

Wybrane benefity dla programistów


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT znajdują się również analizy benefitów dla poszczególnych stanowisk. Na wykresie 4. przedstawiono porównanie dostępności dwóch świadczeń – szkoleń językowych i dopłat do nauki – dla doświadczonych programistów różnych specjalizacji zatrudnionych na umowę o pracę. Z danych wynika, że 96% programistów PHP ma dostęp do szkoleń językowych, a 73% może skorzystać z dopłat do nauki. Dla porównania ze szkoleń językowych może korzystać 76% programistów C/C++/C#, 63% programistów JAVA czy 51% programistów baz danych.

Szkolenia językowe i dopłaty do nauki
oferowane doświadczonym programistom zatrudnionym na umowie o pracę

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Więcej informacji na temat poszczególnych benefitów oferowanych pracownikom w branży IT znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".