Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-2BIS

Jest drugą, zmodyfikowaną wersją metody AWP-2, sprawdzonej w praktyce w szeregu polskich przedsiębiorstw. Powstawała w latach 1997-1998. W swej wersji bazowej operuje ona piętnastoma kryteriami analitycznymi, w ramach których występuje pięć stopni trudności (opisanych słownie). Stanowią one prosty klucz analityczny, podobny do tego z wersji AWP-N. Z każdym stopniem trudności związana jest także odpowiednia punktacja. Autor metody zakłada, że ewentualne wynagradzanie za szkodliwe, szczególnie uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy będą dokonywane w ramach dodatków z danego tytułu, dlatego też ich opisy nie znajdują się w charakterystyce odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych. Celowo nie zostały więc uwzględnione także inne czynniki, za które pracownicy otrzymują odrębne wynagrodzenie, takie jak: nadgodziny czy przerwy w pracy kierowców. Zmiany i unowocześnienia wprowadzone do metody AWP-2BIS dotyczą głównie nazewnictwa i treści niektórych kryteriów, punktacji oraz układów siatek punktowych oraz liczby proponowanych kategorii.

Metoda obejmuje 15 kryteriów elementarnych związanych z poszczególnymi aspektami pracy:
• kryteria 1-7 związane są ze złożonością pracy,
• kryteria 8-11 związane są z jej odpowiedzialnością,
• kryteria 12-15 związane są z uciążliwością pracy.

Podobnie jak w poprzednich wersjach metody, także i w tej wygodnym narzędziem wartościowania stanowisk jest ankieta, w której dokonuje się wyboru wariantu odpowiedzi.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł