Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 4100 PLN
Górnik 4554 PLN
Kierownik regionalny 8535 PLN
Ładowacz (ręczny) 2748 PLN
Trener sportowy 3709 PLN
Kierownik pociągu 4497 PLN
Monter rusztowań 3493 PLN
Doradca biznesowy 5072 PLN
Wykrawacz 3134 PLN
Trader 6323 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-2BIS

Jest drugą, zmodyfikowaną wersją metody AWP-2, sprawdzonej w praktyce w szeregu polskich przedsiębiorstw. Powstawała w latach 1997-1998. W swej wersji bazowej operuje ona piętnastoma kryteriami analitycznymi, w ramach których występuje pięć stopni trudności (opisanych słownie). Stanowią one prosty klucz analityczny, podobny do tego z wersji AWP-N. Z każdym stopniem trudności związana jest także odpowiednia punktacja. Autor metody zakłada, że ewentualne wynagradzanie za szkodliwe, szczególnie uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy będą dokonywane w ramach dodatków z danego tytułu, dlatego też ich opisy nie znajdują się w charakterystyce odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych. Celowo nie zostały więc uwzględnione także inne czynniki, za które pracownicy otrzymują odrębne wynagrodzenie, takie jak: nadgodziny czy przerwy w pracy kierowców. Zmiany i unowocześnienia wprowadzone do metody AWP-2BIS dotyczą głównie nazewnictwa i treści niektórych kryteriów, punktacji oraz układów siatek punktowych oraz liczby proponowanych kategorii.

Metoda obejmuje 15 kryteriów elementarnych związanych z poszczególnymi aspektami pracy:
• kryteria 1-7 związane są ze złożonością pracy,
• kryteria 8-11 związane są z jej odpowiedzialnością,
• kryteria 12-15 związane są z uciążliwością pracy.

Podobnie jak w poprzednich wersjach metody, także i w tej wygodnym narzędziem wartościowania stanowisk jest ankieta, w której dokonuje się wyboru wariantu odpowiedzi.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł