Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent sprzedaży 4640 PLN
Software tester 5890 PLN
Kierownik marki 8920 PLN
Kierownik serwisu 6810 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4020 PLN
Aktuariusz 7710 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Trakorzysta 3400 PLN
Technik elektryk 4610 PLN
Operator zgrzewarek 3740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-2BIS

Jest drugą, zmodyfikowaną wersją metody AWP-2, sprawdzonej w praktyce w szeregu polskich przedsiębiorstw. Powstawała w latach 1997-1998. W swej wersji bazowej operuje ona piętnastoma kryteriami analitycznymi, w ramach których występuje pięć stopni trudności (opisanych słownie). Stanowią one prosty klucz analityczny, podobny do tego z wersji AWP-N. Z każdym stopniem trudności związana jest także odpowiednia punktacja. Autor metody zakłada, że ewentualne wynagradzanie za szkodliwe, szczególnie uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy będą dokonywane w ramach dodatków z danego tytułu, dlatego też ich opisy nie znajdują się w charakterystyce odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych. Celowo nie zostały więc uwzględnione także inne czynniki, za które pracownicy otrzymują odrębne wynagrodzenie, takie jak: nadgodziny czy przerwy w pracy kierowców. Zmiany i unowocześnienia wprowadzone do metody AWP-2BIS dotyczą głównie nazewnictwa i treści niektórych kryteriów, punktacji oraz układów siatek punktowych oraz liczby proponowanych kategorii.

Metoda obejmuje 15 kryteriów elementarnych związanych z poszczególnymi aspektami pracy:
• kryteria 1-7 związane są ze złożonością pracy,
• kryteria 8-11 związane są z jej odpowiedzialnością,
• kryteria 12-15 związane są z uciążliwością pracy.

Podobnie jak w poprzednich wersjach metody, także i w tej wygodnym narzędziem wartościowania stanowisk jest ankieta, w której dokonuje się wyboru wariantu odpowiedzi.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł