Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 4600 PLN
Piekarz 3650 PLN
Sprzedawczyni 3480 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
Księgowy 4450 PLN
Technik weterynarii 3270 PLN
Programista .NET 8570 PLN
Doradca klienta 4220 PLN
Kurator sądowy 6500 PLN
Wiertacz w metalu 4400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy

Koncepcja wartościowania przy pomocy metod analityczno-punktowych sprowadza się do spostrzeżenia, że na wartość pracy mają wpływ różne czynniki (kryteria), które stosunkowo łatwo można zidentyfikować i dokonywać wyceny poszczególnych stanowisk przez ich pryzmat. Metody analityczno-punktowe dezagregują zatem każde stanowisko pracy na elementy, które mają wpływ na jego wartość. Ocena dokonywana jest na bazie porównania zaobserwowanych wymagań stanowiska w zakresie poszczególnych kryteriów z opisami wzorcowymi (definicjami stopni spełnienia poszczególnych kryteriów).

Każda metoda analityczno-punktowa składa się z minimum trzech elementów:
1. zestawu kryteriów wyceny pracy wraz z liczbą poziomów spełnienia każdego kryterium,
2. wag odzwierciedlających względną ważność każdego kryterium oceny oraz punktacji dla wyróżnionych poziomów natężenia (stopni spełnienia) wszystkich kryteriów,
3. zasad przyznawania punktów dla poszczególnych poziomów każdego kryterium (tzw. kluczy analitycznych).

To najpowszechniej stosowana i zalecana przez Międzynarodową Organizację Pracy metoda wartościowania pracy, zwana w skrócie punktową. W 1950 Organizacja Pracy określiła główne kryteria oceny trudności pracy w postaci tzw. schematu genewskiego (wymagania fizyczne, umysłowe, odpowiedzialność, warunki środowiska pracy). Technika ta z czasem rozwijała się i ulegała wzbogaceniu oraz dostosowaniu do zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych.

Etapy konstrukcji modelu oceny trudności pracy w oparciu o analityczno - punktowe metody wartościowania pracy to:
• dobór syntetycznych kryteriów wartościowania pracy
• wyszczególnienie kryteriów elementarnych,
• ustalenie "wag" poszczególnych kryteriów syntetycznych,
• ustalenie ilości stopni trudności dla każdego elementarnego kryterium oceny,
• przyporządkowanie określonej ilości punktów poszczególnym kryteriom elementarnym
• w każdym stopniu trudności.

Patrz też: Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł