Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik biblioteki 3579 PLN
Ordynator 7913 PLN
Tłumacz 4552 PLN
Cukiernik 2693 PLN
Barman 2542 PLN
Social media manager 7144 PLN
Dozorca 2118 PLN
Płytkarz 3230 PLN
Architekt krajobrazu 3297 PLN
Szpachlarz 3077 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-2006

Jest wersją metody ankietowego wartościowania pracy z roku 2006. Ponad połowa kryteriów analitycznych (10 na 18 kryteriów w wersji bazowej) ma tu charakter kompetencyjny. Uwzględnia się także szereg kompetencji istotnych w pracy kadry kierowniczej. Charakter kompetencyjny mają kryteria:
• doświadczenie zawodowe;
• kreatywność;
• zarządzanie strategiczne;
• kierowanie ludźmi, projektami, produktami, rynkami;
• zarządzanie zmianą;
• zarządzanie jakością, BHP i środowiskiem (powiązane z ISO i TQM bądź nie);
• zarządzanie ryzykiem;
• znajomość języków obcych;
• znajomość programów i praca z komputerem (ważniejsza na stanowiskach wykonawczych, niż kierowniczych, niemniej i tam dość istotna).

Metoda AWP-2006 w wersji bazowej nie uwzględnia wszystkich różnic między menedżerami różnych szczebli kierowania, ani wszystkich różnic między kompetencjami menedżera i lidera. Mogą one być wyceniane w ramach elastyczności metody (poprzez przekształcenie wersji bazowej w wersję użytkową dla potrzeb konkretnej firmy). Autor metody, Tadeusz Oleksyn, przyznaje jednak, że sam temat jest obiektywnie trudny – różnice pomiędzy poszczególnymi grupami menedżerów, jak i pomiędzy menedżerami i liderami nie są uwzględniane w polityce HRM. Z racji zacierania się granicy pomiędzy kompetencjami specjalistów i kierowników T. Oleksyn poddaje w wątpliwość stosowanie odrębnych metod wartościowania pracy, zorientowanych tylko na kierowników.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł