Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 2793 PLN
Manager ds. eksportu 7033 PLN
Policjant 4211 PLN
Położna 2967 PLN
Rzeczoznawca 5690 PLN
Doradca personalny 3707 PLN
Ratownik WOPR 2615 PLN
Pokojowa 2200 PLN
Kierownik kontraktu 9342 PLN
Trader 6323 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-2006

Jest wersją metody ankietowego wartościowania pracy z roku 2006. Ponad połowa kryteriów analitycznych (10 na 18 kryteriów w wersji bazowej) ma tu charakter kompetencyjny. Uwzględnia się także szereg kompetencji istotnych w pracy kadry kierowniczej. Charakter kompetencyjny mają kryteria:
• doświadczenie zawodowe;
• kreatywność;
• zarządzanie strategiczne;
• kierowanie ludźmi, projektami, produktami, rynkami;
• zarządzanie zmianą;
• zarządzanie jakością, BHP i środowiskiem (powiązane z ISO i TQM bądź nie);
• zarządzanie ryzykiem;
• znajomość języków obcych;
• znajomość programów i praca z komputerem (ważniejsza na stanowiskach wykonawczych, niż kierowniczych, niemniej i tam dość istotna).

Metoda AWP-2006 w wersji bazowej nie uwzględnia wszystkich różnic między menedżerami różnych szczebli kierowania, ani wszystkich różnic między kompetencjami menedżera i lidera. Mogą one być wyceniane w ramach elastyczności metody (poprzez przekształcenie wersji bazowej w wersję użytkową dla potrzeb konkretnej firmy). Autor metody, Tadeusz Oleksyn, przyznaje jednak, że sam temat jest obiektywnie trudny – różnice pomiędzy poszczególnymi grupami menedżerów, jak i pomiędzy menedżerami i liderami nie są uwzględniane w polityce HRM. Z racji zacierania się granicy pomiędzy kompetencjami specjalistów i kierowników T. Oleksyn poddaje w wątpliwość stosowanie odrębnych metod wartościowania pracy, zorientowanych tylko na kierowników.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł