Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 3770 PLN
Handlowiec 5120 PLN
Asystent sprzedaży 3820 PLN
Logistics Specialist 4180 PLN
Protetyk słuchu 4130 PLN
Farmaceuta 5920 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Monter reklam 4080 PLN
Monter bram 5090 PLN
Maszynista kotła 5500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2021 roku

21.03.2022 Maria Hajec
Mediana wynagrodzeń w województwie małopolskim w 2021 roku wyniosła 6 000 PLN brutto i była wyższa o 300 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie więcej niż 4 400 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 8 800 PLN. Mediana płac mężczyzn wynosiła 6 700 PLN, a kobiet 5 200 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w województwie małopolskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku
Najwyższe zarobki otrzymywały osoby zatrudnione w stolicy województwa – Krakowie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 6 500 PLN. Oznacza to, że zarabiali o 500 PLN więcej niż w całym województwie. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się Gorlice oraz Oświęcim z medianami na poziomie 5 039 PLN oraz 5 000 PLN. Najniższe płace spośród wyszczególnionych miast otrzymywali zatrudnieni w Zakopanem i Nowym Targu.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w 10 największych
miejscowościach w województwie małopolskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazuje, że w województwie małopolskim najwięcej można było zarobić w firmach zagranicznych. Mediana płac wyniosła w nich 7 575 PLN. Dla porównania w firmach z przewagą kapitału polskiego mediana była niższa o 2 310 i wyniosła 5 265 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w województwie małopolskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie małopolskim. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie małopolskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".