Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników w 2020 roku

23.08.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 23 198 pracowników zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Spośród tej grupy większość stanowiły kobiety (51%) i specjaliści (56%), osoby zatrudnione w firmach prywatnych (75%) i z przewagą kapitału zagranicznego (55%).
Mediana płac w największych firmach, zatrudniających powyżej 1000 pracowników, wyniosła w 2020 roku 6 000 PLN brutto. To o 900 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9 000 PLN. W tak dużych firmach kobiety zarabiały przeciętnie 5 094 PLN, a mężczyźni 6 600 PLN.

Wynagrodzenia w firmach
zatrudniających powyżej 1000 pracowników w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń o 1 000 PLN powyżej mediany dla tej grupy firm zarabiali pracownicy w województwie mazowieckim – 7 000 PLN. Natomiast w samej Warszawie mediana zarobków w największych firmach wyniosła 7 531 PLN. Tuż za Mazowszem są województwa małopolskie i dolnośląskie – 6 500 PLN i 6 367 PLN. W końcówce tego zestawienia znajdują się województwa: podkarpackie, lubelskie oraz podlaskie. W tych województwach pracownicy mogli zarobić mniej o 2 240-2 600 PLN niż na Mazowszu.

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W największych firmach zagranicznych pracownicy mogli zarobić nawet o 1 550 PLN więcej niż w firmach polskich. W przypadku 25% najwyżej wynagradzanych pracowników różnica ta to już prawie 2 500 PLN.

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W firmach zatrudniających powyżej 1000 osób najwięcej zarabiali pracownicy o stażu pracy wynoszącym 11-15 lat (7 200 PLN) oraz pracujący powyżej 16 lat (7 100 PLN). Początkujący mogli liczyć na zarobki niższe o ponad 3 000 PLN.

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników o różnym stażu pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Mediana płac dyrektorów największych firm wyniosła 20 000 PLN brutto. Zarobki kierowników były niższe o 9-11 000 PLN. Specjaliści zarabiali przeciętnie od 4 500 do 8 000 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 3 948 PLN, czyli około 1/5 zarobków dyrektorów.

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Najwyższe płace w firmach z zatrudnieniem powyżej 1000 osób otrzymywali pracownicy z branży technologii informatycznych – 8 100 PLN. Na wysokie wynagrodzenia, powyżej 7 000 PLN, mogli też liczyć pracownicy telekomunikacji (7 500 PLN) oraz bankowości (7 300 PLN). Na końcu tego zestawienia znaleźli się pracownicy handlu (4 800 PLN), służby zdrowia (4 530 PLN) oraz usług dla ludności (4 330 PLN).

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w firmach zatrudniających
powyżej 1000 pracowników na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierownik projektu IT

178

10 000

12 938

16 000

kierownik projektu

453

7 000

9 700

13 000

programista Java

257

7 386

9 300

12 735

programista .Net

180

6 800

9 000

12 000

kierownik zespołu (Team Leader)

412

6 300

8 410

11 944

analityk biznesowy

406

6 200

8 000

10 663

administrator systemów IT

260

5 790

7 850

10 869

analityk finansowy

214

5 593

7 000

9 113

tester oprogramowania

183

5 000

6 700

8 392

Inżynier produkcji

238

5 254

6 640

8 038

konstruktor

229

5 120

6 485

8 000

specjalista ds. zaopatrzenia

228

4 992

6 000

7 500

specjalista ds. personalnych

177

4 500

5 700

6 700

księgowy

292

4 300

5 100

6 163

specjalista ds. obsługi klienta

182

3 668

4 425

5 312

doradca klienta indywidualnego

435

3 444

4 075

4 925

magazynier

349

3 311

3 693

4 203

referent (administracja państwowa)

210

3 150

3 640

4 265

sprzedawca

243

2 900

3 200

3 850

kasjer

170

2 850

3 100

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".